Förväntat låga halter av formaldehyd

Nästa provresultat från Fenix Environmental är formaldehydhalten i Villa Trift 3.0. Mätningen gjordes under ett dygn 12 februari. Provet visar att luften innehöll 5 mikrogram/m3 vid mättillfället. Det är ett mycket lågt värde om man jämför med 100 mikrogram/m3 som är WHO:s gränsvärde för innemiljön (30-minuters medelvärde). I vissa länder inom EU rekommenderas gränsvärdet 10–50 mikrogram/m3 luft i bostäder. I Sverige är det hygieniska gränsvärdet för arbetsmiljö 600 mikrogram/m3.


OSB-skiva med formaldehydfritt lim i Villa Trift 3.0

Men hur ser den faktiska situationen ut i landets bostäder? Mina favoritrapporter sedan ett år är delrapporterna för den landsomfattande undersökningen av det svenska byggnadsbeståndet med arbetsnamnet BETSI. Här hittar man det mesta om energiprestanda, teknisk status och innemiljö i vår bostäder och lokaler. BETSI är den största undersökningen sedan ELIB-undersökningen 1993. Boverket genomförde undersökningen (enkäter, besiktningar och mätningar) i 1 800 byggnader i 30 av landets kommuner 2007–2008. I rapporten Teknisk status i den svenska bebyggelsen framgår bland annat att formaldehydnivån i småhus varierar mellan 7 och 141 mikrogram/m3. Medelvärdet för småhus är 25 mikrogram/m3. Formaldehyd i bostäder beror framför allt på att ämnet avges från skivor som innehåller karbamidlim. Men emissionen av ämnet brukar klinga av inom en femårsperiod enligt BETSI-rapporten.


Illustration till BETSI-undersökningen för Boverket av Kiran M Gerhardsson

På 70-talet var formaldehydkoncentrationen i inneluften väldigt höga. Socialstyrelsen införde gränsvärden (som numera är borttagna) för minska hälsoriskerna och tillverkare tvingades minska avgivningen från limmade träprodukter. Enligt Robin Ljungar (TMF) är karbamidlim fortfarande det vanligaste trälimmet vid tillverkningen av spånskivor, parkett eller fanering även om formaldehydhalterna har minskat. I Villa Trift 3.0 finns limmade OSB-skivor på den genomgående hjärtväggen (se tidigare inlägg). Tillverkaren använder lim utan formaldehyd. Provresultatet hade förmodligen varit högre om vi inte hade gjort ett medvetet val att avstå från traditionellt limmade OSB-kivor. Men att komma ner till noll kan vara svårt eftersom rent trä avger låga halter av formaldehyd.

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: