arkiv

Månadsarkiv: juni 2013

Bild-391
Hemma igen – en stilla regnig söndag efter en minnesvärd vecka. Har återladdat batterierna i sol och 30-gradig värme tillsammans med halva familjen och 20 000 rotarianer i Lissabon. Vår semestervecka sammanföll nämligen med Rotarys årliga internationella sammankomst. Helt omöjligt att missa eftersom det fanns välkomstskyltar lite varstans och för att rotarianerna besökte några självklara turistmål precis som vi: staden Sintra i bergen och den moriska borgen Castelo de Mouros, Expo-området från 1998, tornet i Belém (med tillhörande Jerónimos kloster som var måndagsstängt) och slottet i centrala Lissabon, Castelo de Sao Jorge.

Bild-392
Torre de Belém, ligger ungefär 6 km från centrala Lissabon. Hit kan man ta en färja från den lilla fiskebyn Trafaria på andra sidan floden Tejo om man bor i Costa de Caparica

För min del har jag på mindre än två veckor fått uppleva tre välbevarade historiska miljöer som alla finns med på UNESCOs lista över världsarv: Trossö i örlogsstaden Karlskrona , Sintra 40 minuter från Lissabon med tåg och Torre de Belém inne i Lissabon. Karlskrona och Sintra är två högpoängare.

Bild-390
Utsikt över Sintra
Bild-393
Fina kaklade skyltar på väg upp till den moriska fästningen 300 meter över havet i Sintra

När vi väl kom hem väntade det glada beskedet från SGBC (Sweden Green Building Council) att verifieringen av vårt hus Villa Trift 3.0 har godkänts av Miljöbyggnads certifieringsråd. Jag skickade in ansökan om verifiering i maj 2012, två år efter inflyttning. Ett år senare är klassningsarbetet äntligen avslutat. Fördröjningen berodde på att rutiner, formulär och inrättandet av ett certifieringsråd inte var klara förrän vid årsskiftet. Systemet Miljöbyggnad är ett relativt nytt klassningssystem och intresset för certifiering har överträffat alla förväntningar. Över 800 projekt är föranmälda men hittills har bara 56 byggnader preliminärcertifierats. I sommar tänker jag skriva mer på bloggen om arbetsgången och kraven på verifiering för de 15 olika indikatorerna för ett nyproducerat småhus som bedöms enligt kriterierna i Miljöbyggnad version 2.0.

Tillfredsställelsen att rita, låta bygga och bo i en miljöklassad bostad är stor. Mätningar visar att huset är sunt att leva i. Riskerna för framtida fuktskador och farliga ämnen som belastar miljön är små. Tyvärr blev energianvändningen högre än beräknat men vi har ändå halverat vår driftkostnad jämfört med tidigare boende. Huset har en stomme av sten och kan förmodligen stå i 100 år. Men det är ingenting i jämförelse med fästningen som morerna byggde i Sintra på 700-talet eller Mosteiro dos Jerónimos i Belém från 1500-talet.

Bild-403
Mosteiro dos Jerónimos i Belém från 1500-talet

Bild-399
Utsikt över Lissabon från slottet, Castelo de Sao Jorge, på en av Lissabons sju kullar

Odlingarna tar lagom plats i mitt liv under odlingssäsongen. Det underlättar med odlingslådor utan sniglar. Barkflis mellan lådorna håller ogräset borta. Växthuset är räddningen för alla små förkultiverade plantor som står inomhus från slutet av februari till och med mars. Funderar på att ha fler tomatplantor utomhus i enkla lerkrukor när jag ser hur en tålig sort som ”Sibirjak” kan trivas på vår vindutsatta trädgårdssida.

Arbetsinsatsen för att dra upp egna grönsaker är lagom betungande och glädjen enorm när man ser dem växa. Att njuta av de tillagade grönsakerna är så klart en fröjd. Men det är lika njutbart att få ge bort överskottet när man inte hinner tillaga i takt med tillväxten.

Det som imponerar mest på mig när det gäller stadsodling är odling på små ytor, t ex på balkongen. Spana in bloggaren Fröbombs oväntade planteringskärl, gödslingstips, inspirerande foton och följetongen om nyanläggning av stadsodling i Hammarby Sjöstad.

Bild-389
Förra årets potatissort Princess gav inga blommor (eller så var de knappt synliga, minns inte riktigt). Men i år visar sig ”Maris Bard” ha precis så fina blommor som jag hade hoppats på

Bild-388
Bladkoriandern ”Santo” med karaktäristiskt flikiga blad. Har tyvärr en en del grönalger på jordytan vilket kan ha ett samband med den ekologiska örtjorden. Nästa år håller jag mig helt till kompostjorden från SYSAV som är prisvärd och en del av det stora gemensamma kretsloppet

Bild-387
Basilikan ”Mammoth” med stora blanka och buckliga blad

Bild-386
Gräslöken är favoriten i kryddlandet med vackra blommor och goda stjälkar

Fortsättning på föregående inlägg. Frågor och svar:

Bild-385
De takintegrerade solfångarna i Villa Trift 3.0 i juni 2013. Samtigt som solen gör nytta på taket måste vi skydda rummen från övertemperaturer under soliga perioder. Räddningen är vertikala screenmarkiser som håller inomhustemperaturen under 24 grader. På sikt ska den klättrande vinrankan hjälpa till att avskärma solen

Kvar att önska?
Framdraget tappvarmvatten till tvättmaskinen för att kunna utnyttja solen maximalt under sommaren. Det händer ju att tappvattenuttaget varierar pga av att alla i hushållet inte är hemma och behöver duscha eller att vi diskar mindre än normalt. Då har vi överskott på varmvatten i tanken. Emellanåt förbrukar vi helt enkelt för lite varmvatten i förhållande till vad solen kan ge. Då hade det varit smart med en omkopplare i tvättmaskinen från enbart kallvattenanslutning till varmvattenanslutning. I traditionella tvättmaskiner värms normalt kallvatten upp av el till önskad tvättemperatur. Maskinen ska heller inte vara för stor, max 5 till 6 kg.

Det finns företag som numera tillverkar fjärrvärmeanslutna tvättmaskiner, läs mer här. Men ofta är dessa maskiner onödigt stora för privatbruk.

Fortsättning på föregående inlägg.

Är i Karlskrona och precis tillbaka från lugnt kvällsyogapass på Wellness Studio som varmt kan rekommenderas. Efter sju års yogaträning skulle man kunna tro att man behärskar grundpositionerna. Men på Gerdahallen i Lund har instruktörerna ingen möjlighet att korrigera runt 50 deltagare på ett yogapass. Därför passar jag alltid på när jag är på annan ort att klämma in lite yogaträning i en mindre studio. Oftast är det ett fåtal utövare och helt plötsligt blir det handpåläggning från instruktören för att uppnå den rätta vridningen eller fördjupa positionen. I love it! Ständig förbättring även om det är långt mellan gångerna. Med denna inledning från solhälsningar i yogastudion tänker jag glida över i annan praktisk soldyrkan.

Solvärmeanläggningen i Villa Trift 3.0 som installerades i april 2010 är den första anläggning jag har personlig erfarenhet av. Som arkitekt med miljöinriktning hade jag designat solenergilösningar till flera småhuskunder innan jag själv blev anläggningsägare. Ett par av kunderna valde vakuumrör. I andra uppdrag installerades eller planerades huset för plana solfångare. En av kunderna har installerat en tredje spännnade variant, ett sk dränerande system där värmebäraren är vanligt vatten. Solfångarna på taket töms på vätskan när systemet inte är i drift. Vätskan lagras tillfälligt i ett uppsamlingskärl i närheten av tanken. När solen strålar igen pumpas vätskan upp i solfångarna på taket. Systemet kräver ett noggrant utförande med självfall i solfångarna på taket och en något kraftigare solkretspump. Fördelen är att vätskan inte behöver glykol som gör värmebäraren frostsäker eftersom systemet töms automatiskt på vätska vid både överhettning, när solfångaren inte levererar någon värme och vid frysrisk. Men självdränerande system är än så länge inte lika vanlig som traditionella solfångarsystem. Läs mer om olika solvärmesystem här.

Bild-384
Den högtidliga avtäckningen i maj 2010. Det enda som återstod var täckplåten över framledning och returledning till solfångaren längst till höger

Jag fortsätter med några frågor och svar.

Några överraskningar när solvärmeanläggningen driftsattes?
Ett oväntat fenomen inträffade redan på hösten 2010. Upptäckte att solfångarna var delvis fyllda med imma på insidan av glaset. Jag ringde såklart återförsäljaren som lugnade mig. Det kan inträffa vid fuktig väderlek. Men solfångarlådan är inte helt tät så efter tag ventileras ånga ut.

Oro för överhettning som inträffar flera gånger under den varma sommarperioden?
Återförsäljaren säger att systemet klarar av överhettning ett tiotal gånger per år. Händer det för ofta bryts glykolblandningen ner vilket sliter på komponenter och ledningar. Bästa sättet att kontrollera vätskans tillstånd är att tappa ut en liten droppe genom en av ventilerna. Använd lackmuspapper för att kolla pH-värdet som inte ska sjunka under 7 eller titta på färgen som ska vara ljusrosa. Om vätskan är mörk och luktar är det dags att byta. Vid leveransen är pH-värdet mellan 9 och 10,5 den färdiga glykolblandningen Tyfocor. Jag har inte gjort det än med det rekommenderas med 3 till 5 års mellanrum. På att-göra-listan i sommar.

Minnesvärt?
Tillfredsställelsen att se solen ladda tanken första gången och premiärduscha i solvärmt vatten. Och än idag!

Bild-383Skickliga installatörer med erfarenhet av solvärmeanläggningar är helt nödvändigt. Till vänster Ismail från Solrike Energi och till höger Dan från Lundabygdens Rörservice

Bild-381
Villa Trift 3.0 är ett egenritat kataloghus som färdigställdes för tre år sedan i maj 2010

I helgen var Jacob på besök i Villa Trift 3.0 inför ett reportage om solvärme i tidningen Hus & Hem. Tänkte därför passa på att presentera vår solvärmeanläggning lite närmare på bloggen. Nedan följer en frågelista med de vanligaste frågorna som jag brukar få och mina svar.

Solvärme eller solel?
Verkningsgraden är bättre för solfångare som värmer tappvatten än för solceller som producerar el, ca 40 % respektive 12–15 %. Solfångare är alltså effektivare på att omvandla den instrålade solenergin till användbar energi. Men husets södervända takyta är planerad för framtida solceller när de har sjunkit i pris. Fick en offert förra året för en 20 m2 stor solelanläggning med takintegrerade solcellsmoduler av monokristallint kisel. Prisförslaget var runt 100 000 kr och den årliga elproduktionen beräknades till ca 2 500 kWh. Med 20 års avskrivningstid blir elpriset alldeles för högt, ca 3,50 kr/kWh. Men det händer mycket på solelfronten. I dagsläget kan mikroproducenter som är anslutna till Lunds Energis elnät sälja överskottsel till Lunds Energi för 1 kr/kWh.

Plana solfångare eller vakuumrör?
Hos oss föll valet på plana solfångare eftersom jag ville ha en takintegrerad lösning. Ett annat skäl var att de funnits på marknaden längre än vakuumrör. Det årliga energiutbytet för båda varianter är ungefär detsamma.

Varför solenergi?
Eftersom jag är arkitekt med miljöinriktning var det en självklarhet när jag byggde mitt eget hus att utnyttja solen både aktiv och passivt (solinstrålning genom fönstren). Energikällan är gratis, koldioxidneutral, förnybar och solfångarna har extremt låg miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv (dvs miljöpåverkan kopplad till utsläpp, resursförbrukning och avfall vid tillverkning, drift och kvittblivning när produkten tjänat ut).

Men kostnaden?
Även om investeringskostnaden är hög så är energipriset fast och den rörliga kostnaden är försumbar, ca 60 kr per år för solkretspumpens drifttid. Och är det någon som tror på sjunkande energipriser i framtiden?

Bild-295
20 januari 2013 fyllde solfångaren på 30-gradig värme i botten av tanken

Att tänka på vi planeringen av nybyggnad eller ombyggnad

  1. Solorientera huset för maximalt solenergiutbyte. 45 graders avvikelse från rakt söderläge minskar solutbytet med enbart ca 10 %. Även om du som fastighetsägare avstår från att installera solvärme idag är det kanske aktuellt för framtida fastighetsägare.
  2. En takvinkel mellan 25 och 45 grader är perfekt för en solvärmeanläggning.
  3. Håll den södervända takytan fri från takhuvar och skorstenar för att underlätta för installation av solfångare på taket.
  4. Planera för ett vattenburet värmesystem för störst flexibilitet och se till att det finns plats för en lämpligt placerad ackumulatortank.

Att tänka på vid installation av en solvärmeanläggning

  1. Välj en modell som är kvalitetsmärkt med t ex Solar Keymark.
  2. Välj en tillverkare med återförsäljare som kan ge lokal support.
  3. Välj en installatör som har erfarenhet av solvärmeinstallationer. Fråga tillverkaren om tips.

Mer fakta finns på Svensk solenergi

bild336
Solvärmekomponenterna finns i den kombinerade tvättstugan och teknikutrymmet. Från vänster i bild: ackumulatortanken, den isolerade solkretspumpen med framledning och returledning (den svarta lådan), 12 l förkopplingskärl och ett 40 l expansionskärl längst till höger ovanför korgarna. Det vita vägghängda skåpet mellan expansionskärlen är ventilationsaggregatet med en roterande värmeväxlare

Kort solfakta för Villa Trift 3.0
Hushållets storlek: 4-5 personer

Systemlösning: Kombisystem med solfångare kopplad till en ackumulatortank för både uppvärmning och tappvarmvatten

Solorientering: Långsida och takyta mot sydväst (42,5 graders avvikelse från rakt söder läge)

Solfångare: Plana takintegrerade solfångare

Total solfångararea: 6,9 m2, tre moduler à 2,3 m2

Modellbeteckning: Vitosol 200 F

Solenergiutbyte vid optimala förhållanden: 976 kWh per år

Tillverkare: Viessmann, tillverkade i Tyskland

Kvalitetsmärkning: Solar Keymark

Solvärmestöd: 7 320 kr (investeringsstödet är numera borttaget. I dagsläget finns endast möjlighet för befintliga hus att utnyttja ROT-avdraget)

Installationsår: Våren 2010 (nyproducerat småhus)

Installatör: Lundabygdens Rörservice

Byggentreprenör: ByggSpecialisten

Total faktisk kostnad för hela solvärmeanläggningen (solfångare, ackumulatortank, övrigt material för solvärmeanläggningen, arbetskostnad): 82 548 kr

Storlek acktank: 500 liter, 700 x 700 x 2000 mm (inkl isolering 45 mm på sidorna och 95 mm i toppen) Nordic Värmeberedare TBA500, 20 meter varmvattenslinga och 10 meter solslinga

Expansionskärl: Förkopplingskärl 12 liter (för att ångan ska svalna) + expansionskärl med gummiblåsa 40 liter

Värmebärare: Tyfocor G-LS (propylenglykol och vatten)

Solkretspump: 60 W, i drift ca 1 000 timmar per år

Energipris: 1,5 kr/kWh (beräknat årligt energiutbyte 2 400 kWh, investeringskostnad exkl acktank och med avdraget solvärmestöd, 4 % kalkylränta, avskrivningstid 20 år. Obs! Det finns anläggningar från 80-talet som fortfarande producerar värme. Det något höga priset beror på högre inköpspris är de billigaste varianterna på marknaden och den takintegrerade lösningen)

Täckningsgrad: Från maj till september täcker solvärmen i princip hela vårt uppvärmningsbehov av tappvatten. Men solfångaren ger ett betydande tillskott redan i mars och oktober

Kundnöjdhet: Hög (snyggt integrerad på taket, bra service, inga driftstörningar på tre år)

Bild-382Pedagogisk reglercentral från Viessmann. En glad smiley i displayen betyder att systemet fungerar. När solfångarna överhettas och temperaturen är kring 140 grader blinkar en varningstriangel men eftersom smileyn fortfarande ler finns ingen anledning till oro. Överhettning inträffar när ackumulatortanken är fulltankad med 90 gradigt vatten pga för lite varmvattentappning. Solkretspumpen stängs av automatiskt för att undvika överhettning i tanken och temperaturen stiger i solfångaren på taket. Ångan som bildas pressas ner i expansionskärlen. När solen gått ner svalnar systemet och temperatur och tryck återgår till normala driftförhållanden. Nästa dag kan solfångarprocessen starta igen

Dagens inlägg skulle egentligen handla om giftfritt byggande men det är svårt att motstå bilder av oväntade odlingsframgångar. Särskilt när förra årets odlingsansträngning var ganska misslyckad. Giftfritt får vänta till nästa inlägg. Då ska jag försöka sammanfatta en del av seminariet Vägen till ett giftfritt byggande som hölls av IVL och BASTA i Stockholm i maj.

Bild-378
I förgrunden vid pergolastolpen syns frilandstomaten ‘Sibirjak’ från Runåbergs fröer. Den beskrevs i katalogen som en tålig sort och därför tackade jag ja till ett par fröer från min odlingskompis Åsa. Den har klarat av kraftiga regnskyar och friska sydvästvindar i flera veckor. Nästa år kommer jag garanterat att dra upp fler plantor. Växthuset rymmer ju inte allt man vill odla och drivhusplantor kräver mer skötsel (regelbunden vattning och ventilation).
Bild-375
Fågelskrämman är på plats och håller skatorna borta från jordgubbar och frilandssådda grönsaker. Vinrankan ”Solaris” klättrar villigt vidare upp mot himlen och har många druvklasar på gång.

Bild-376
Vinrankan har efter tre år äntligen nått överkanten på den två meter höga stolpen. Tanken är att den ska följa pergolabjälken, förgrena sig och fungerar som ett grönskande solskydd utanför allrummet på sommaren.

Bild-377
I förgrunden syns potatissorten Maris Bard. Har aldrig odlat den förr och hoppas att den får fina potatisblommor. Alla potatissorter får nämligen inte blommor. Till höger tittar indiankrassen ‘Jewel of Africa’ fram. I kryddlådan längst bak blommar gräslöken men dragonplantan måste delas för att inte ta över helt.

Alla odlingar är synliga från vilstolen på terrassen eftersom odlingslådor och bärbuskar placerades i den bästa delen av trädgården framför södersidan. När bygglovet till Villa Trift 3.0 skickades in sommaren 2009 föreställde jag mig en gräsmatta på södersidan och odlingsytan var placerad på traditionellt vis lite avsides på tomten väster om huset. Men med exjobbaren Joakim Wenners hjälp på SLU i Alnarp förändrades hela tomtens finplanering. Våra önskemål var en trädgård med häggmispel som friväxande häck, vintergrön bambu som insynsskydd mot gatan, mer nyttoträdgård än prydnadsträdgård, stort inslag av ätliga växter och en lättskött trädgård.

Så här såg förslaget ut…Bild-380

”Ett gestaltningsförslag till en miljövänlig trädgård”, kandidatarbete av Joakim Wenner, Alnarp 2010

Bild-379Vidareutvecklat förslag inför tomtens finplanering (stensättning, stenmjöl och matjord). Kiran M Gerhardsson, mars 2010

Tanken på en nyttoträdgård i blickfånget på bästa platsen var en fullpoängare. Därför utökade jag odlingsytan till hela fasadbredden. Kompostbehållarna hade en givet läge i Joakims förslag som har visat sig vara helt optimalt. Här finns lagom med skugga för att hålla komposten och garantera hög mikrobiologisk aktivitet.

Bild-374
Den biffig tomatsorten Brandywine har fått sina första blommor. Men jag väntar med gödning till efter blomningen. Har läst att för tidig gödsling ger mer grönska och mindre frukter. När det är dags blir det Biobact, kravmärkt flytande näring.

Bild-373I Tidigare år har upp till tre plantor delat på 30 liter jord men i år finns bara en planta per kärl. På stadsodingsdagarna i Lund för ett par veckor sedan såg jag att eleverna på Holmas stadsodllingskurs använder Sysavs kompostjord. Mina tomater står i samma jord från det storskaliga kretsloppet.