Villa Trift 3.0 är ett egenritat kataloghus som byggdes som ett prototyphus och finns sedan 2009 i husföretaget Örementhus typhuskatalog. Villa Trift 3.0 är det första bostadshuset i Sverige som miljöklassats enligt det nationella frivilliga systemet Miljöbyggnad. Klassningssystemet drivs sedan 2011 av Sweden Green Building Council. Huset fick det sammanvägda totalbetyget Silver i juni 2010 och ska verifieras inom två år (området Energi fick Guld, området Innemiljö fick Guld och området Material fick Silver). Läs mer om det preliminära klassningsresultatet.

Huset uppfördes på totalentreprenad av Örementhus dec 2009–maj 2010. Jag och min familj flyttade in 29 maj 2010. Hela bygget och det första boendeåret kunde följas på min förra blogg pecanstudio.bloggagratis.nu. Även Sydsvenskan följde bygget i elva artiklar i Nybyggt-delen.

Villa Trift 3.0 – ett bildspel med foton från byggetBakgrund
Villa Trift 3.0 är utformad för generationsboende och stadsodling på tomten för vår familj på fem personer. Tomten ligger på Kobjer i Lund och huset blev inflyttningsklart i slutet av maj 2010. En viktig utgångspunkt för husprojektet var ett miljöanpassat hus till ett rimligt pris utan lyx och flärd. Priset för huset är ca 2,7 miljoner exklusive tomt- och byggherrekostnader (år 2010). Då ingår inte fasadväxthus och carport.

Valet att bygga i sten föll sig naturligt eftersom jag sedan flera år har samarbetat med ett husföretag som bygger både kataloghus och kundanpassade hus i lättbetong. Högst på önskelistan stod ett robust och sunt hus med låga kostnader för drift och underhåll. Med massiva lättbetongelement fick vi en okomplicerad oorganisk enskiktsvägg som inte kan mögla och som är lufttät och brandsäker. Nackdelen är att väggarna måste torkas ut det första året eftersom lättbetong innehåller en hel del byggfukt. Men det är en kort tid med något högre uppvärmningsbehov sett till hela livslängden på kanske 100 år. En annan nackdel är lättbetongens sämre isolerande egenskaper i förhållande till lika tjock mineralull eller isolering av cellulosafiber. Men lättbetongens goda lufttätande egenskap kompenserar för en del av den sämre isoleringsförmågan. Huset provtrycktes två gånger för att mätaluftläckaget. Målet var ett lika lufttätt hus som passivhusen (dvs extremt välisolerade och luftäta hus med värmeåtervinning som värms upp av spillvärme från personer, apparater och belysning). Resultatet blev bättre än förväntat: 0,13 l/s m2 omslutande area, dvs dubbelt så bra som kavet.

I mitt arbete som arkitekt med inriktning på miljöanpassade bostäder är jag aldrig låst till en viss byggteknik. Alla väggkonstruktioner och stomlösningar har sina fördelar och nackdelar både miljömässigt och energimässigt. Hade detaljplanebestämmelserna medgett ett 1½-planshus hade ett passivhus varit ett annat alternativ.

Beskrivning av kataloghuset Villa Trift 3.0
Villa Trift 3.0 är en variant av ursprungsmodellen Villa Trift (boarea 126,5 m2 i grundutförandet). En av husmodellens fördelar är den genomgående entrén. Huvud­ingången kan placeras på den sida som passar tomten bäst. I Villa Tift 3.0 är entrén placerad på södersidan. Det finns dessutom flera planlösnings­alternativ och huset kan lätt byggas till. När smårummen inte behövs kan de omvandlas till en minilägenhet med egen ingång – för generations­boende eller uthyrning.

I Villa Trift 3.0 utgår design och planering från ett helhets­tänkande med hänsyn till alla miljö­aspekter: resurshushållning, kretsloppstänkande, sund innemiljö och en anpassning till platsens förutsättningar. Villa Trift 3.0 är ett flexibelt 1-planshus på 132,5 m2 som utformats för generationsboende och stads­odling på tomten. Huset fungerar lika bra som bostad med kontor i hemmet som mindre bostad med avskiljbar uthyrningsdel (1–2 rum och kokvrå, 34 m2).

Resurshushållning
Lufttätt klimatskal, värmeåtervinning genom från- och tilluftsvärmeväxlare, separat tilluftskanal till kamin, energieffektiv byggnadsdesign, radiatorsystem för snabbare värmereglering, innetemperatur­styrd elektrisk regulator, el­effektiva vitvaror (A-klass), lågenergibelysning, friskluftsventilerat skafferi, snålspolande toaletter, sparblandare, flexibel planlösning för generations­boende och kontor i hemmet för effektiv bo­yteanvändning, utrymmen för källsortering, material­återbruk, åter­vinningsbara bygg­material (lättbetongväggar, betongpannor mm), lång livslängd (stomme av sten, betongpannor), låga driftkostnader, modul­anpassade ytterväggar för att minimera spill, kostnads­effektivt utförande.

Kretsloppstänkande
Förnybar värme (gratis aktiv och passiv solvärme, biobränsle), förnybar el (Bra miljöval), stadsodling på friland och i växthus.

Sund innemiljö och yttre miljö
Miljödeklarerad bostad, lågemitterande material, temperatur­utjämnande stomme för ett behagligt inomhus­klimat, diffusionsöppna ytter­väggar, mekanisk till- och frånluft med filter, lättstädade ytor, pergola som solskydd på sommaren, ytbelagda plåt­rännor och stuprör, klimatsmart energisystem.

Anpassning till platsens förutsättningar
Solorienterat hus, växtval i träd­gården med hänsyn till växtplatsen.

Teknik och energifakta

Husets stomme består av stående lätt­betong­­element på en isolerad betongplatta på mark. Hjärtat i huset är tekniktanken som laddas med värme från solfångarna på taket och från den vattenmantlade kaminen. Ventilationen drivs mekaniskt med till- och frånluftsfläktar i ett värmeåtervinnings­aggregat (FTX-system).

Grund
Isolerad betongplatta med 200 mm cellplast. Invändigt ytskikt av linoleumplank/parkett/klinker/våtrumsmatta.

Ytterväggar
ggelement av putsad lättbetong 365 mm och panelklädd lätttbetong 300 mm. Målad insida. Gavelspetsar med träpanel.

Innerväggar
Lättbetong 100 mm i våtutrymmen med målad väv. Regel­stomme i övriga innerväggar med mineralull för ljud­isolering. Målad gips/synlig OSB-skiva.

Yttertak och innertak
Fackverkstakstolar och vindsbjälklag av trä med 500 mm lösullisolering. Kallvind utan takfots­ventilation. Takmaterial av betongpannor och tak­integrerade solfångare. Innertak av slät målad gips.

Ventilation
FTX-aggregat med roterande värmeväxlare med 85% verkningsgrad (ljudklass B).

Uppvärmning
Plana solfångare med 6,9 m2 absorbatoryta (maximalt årsutbyte ca 2 900 kWh per år vid +50ºC enligt tillverkaren). Vattenmantlad kamin, 15 kW (13 kW till vatten och 2 kW till luft). Tekniktank på 500 liter med installerad elpatron som värme­källa i reserv.

U-värden i W/m2K (värmegenomgångskoefficient)
Platta på mark 0,12. Yttervägg (365/300 mm) 0,26/0,31. Vindsbjälklag 0,08. Fönster 1,2. Ytterdörrar 0,9/1,2. Genomsnittligt U-värde för hela byggnaden 0,22.

Beräknad energianvändning
Luftläckage max 0,3 l/sm2 vid en tryck­skillnad på ±50 Pa (medelvärdet mellan över- och undertryck). Inomhus­temperatur 20ºC. Köpt bränsleenergi (ca 70% verkningsgrad) och driftel förväntas bli 64 kWh/m2år för värme, tappvarmvatten och fastighetsel (hushållsel ingår ej). Om det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme beräknas köpt energi till 45 kWh/m2år. Bo­verkets byggregler tillät år 2009 max 110 kWh/m2 år för bostäder i zon 3 med annat uppvärmningssätt än elvärme och max 55 kWh/m2 år för bostäder med elvärme. Villa Trift 3.0 räknas inte som ett eluppvärmt hus eftersom den huvudsakliga uppvärmningskällan är den biobränsleeldade vattenmantlade kaminen. Byggreglerna för energianvändning har sedan år 2012 skärpts ytterligare och för södra Sverige (zon 3) gäller max 90 kWh/m2 år för bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme. För bostäder med elvärme gäller som tidigare max 55 kWh/m2 år.

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: