arkiv

Dagsarkiv: 13 mars, 2012

Ett av verifieringskraven i klassningssystemet Miljöbyggnad är mätning av radonhalten i inomhusluften i den färdiga byggnaden. Det är det högsta uppmätta värdet och inte årsmedelvärdet som avgör klass. Villa Trift 3.0 får behålla sitt Guld för indikator nr 6 Radonhalt eftersom radonhalten i båda rummen var mindre än 20 Bq/m3. I ett 1-planshus mäter man i två vistelserum, t ex sovrum och vardagsrum. Årsmedelvärdet beräknades till mindre än 30 Bq/m3 av laboratoriet Landauer Nordic. Kriterierna för Guld är att radonhalten ska vara mindre eller lika med 50 Bq/m3. 51–100 Bq/m3 ger Silver och 101–200 ger Brons. Läs mer om orsakerna till radon i byggnader och åtgärder för att minska halten inomhus i tidigare inlägg.


Detektorerna i vardagsrummet och i ett av sovrummen var uppsatta under ca fyra månader från 2011-11-05 till 2012-02-29