arkiv

Månadsarkiv: februari 2012

Jag trivs med att arbeta i projektform, dvs med ett tidsatt uppdrag som har tydliga mål och en fastlagd budget. Många projekt missar tyvärr den viktiga uppföljningen av resultatet och erfarenhetsåterföringen till nya projekt. Detta är inte unikt för byggbranschen. Uppföljning och kunskapsspridning är en anledning till att jag bloggar. Jag vill berätta om lessons learned, både misstag och framgångar.

Provtagningarna av innemiljön är några viktiga exempel på uppföljning. Det är förstås lite läskigt att inte veta utgången när man sätter upp provtagare överallt. Nu har vi skickat in provtagningar av kvävedioxid, VOC (flyktiga kolväten), formaldehyd och radon för analys av innemiljön i Villa Trift 3.0. Klassningssystemet Miljöbyggnad kräver enbart att man mäter kvävedioxidhalten inomhus. Men för att få en mer fullständig bild av innemiljöns luftkvalitet har vi valt att komplettera med mätningar av fler ämnen som påverkar hälsan. Tänk på att vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och ca 65 % i våra bostäder! Nu avlöser provsvaren varandra.

Först ut är provsvaren för VOC. Utsläppskällorna till VOC har jag skrivit om i tidigare inlägg. Proverna togs med hjälp av passiva provtagare, så kallade ATD-rör under en vecka ca 1 m från innertaket mitt i sovrum 4. Analysen har gjorts av Fenix Environmental i Umeå och de redovisar dels totalhalten av lättflyktiga ämnen (TVOC), dels enskilda relevanta ämnen/ämnesgrupper i halter över 2 mikrogram/m3.


Den totala halten av lättflyktiga ämnen är 170 mikrogram/m3. Här följer några av analyslabbets kommentarer. ”Huvuddelen av TVOC är lågmolekylära alkoholer, syror, estrar, aldehyder och kolväten, med en övervikt för terpentin, speciellt limonen. Den senare ämnesgruppen kan betraktas som tämligen harmlös. En blandning av de aktuella ämnena kan lukta obehagligt och kan verka retande på luft- och andningsvägar och i vissa fall även vara sensibiliserande. Vissa av de förekommande ämnena (ftalater, glykoletrar) är hormonstörande. Dock har de aktuella ämnena sannolikt inte några negativa hälsoeffekter vid de här aktuella halterna. Ämnena avspeglar att huset är relativt nytt och halterna kommer sannolikt att klinga av efter hand.”

Labbet anser att TVOC-halter lägre än 200 mikrogram/m3 som regel tyder på en god luftmiljö med avseende på flyktiga organiska ämnen. Men WHO är mer tillåtande och anger 300 mikrogram/m3 som TVOC-riktvärde för bostäder. Labbet påpekar också att de inte kan se alla ämnen som finns i luften med den provtagningsmetod som använts.

Det som var slående i provresultatet var halten av limonen. Min gissning är att det avges från vår miljöanpassade naturhartsfärg från Tyskland som innehåller apelsinolja. Limonen har en typisk citrusdoft som var markant vid målningen och några månader efteråt. Nu känner vi ingen tydlig doft längre. Det kändes tryggt att höra att den anses vara harmlös. Svårt det där med färger. Man vill helst ha färger som består av förnybara råvaror och som dessutom inte påverkar hälsan. Anledningen till att vi valde färgen är att den är helt diffusionsöppen och enbart innehåller ämnen från växtriket. Lättbetongväggarna i Villa Trift 3.0 innehåller en hel del fukt som måste kunna torka ut. Gärna både utåt och inåt för att påskynda uttorkningen. Färgen har en mycket bra täckförmåga och är underbar att måla med. Jag ångrar inte att vi valde Auro nr 321. Men är man överkänslig mot dofter finns andra alternativ t ex Svalanmärkta färger som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Jag passade också på att fråga Jan-Olof på Fenix Environmental om påverkan från trafiken utanför huset. 50 meter från huset går Norra Ringen som trafikeras av drygt 16 000 fordon per dygn enligt Trafikverkets mätningar. Han gav tack o lov beskedet att halten av bensen var betryggande låg: 0,1 mikrogram/m3 vilket är långt under miljökvalitetsnormen (Naturvårdsverkets riktvärde för bensen är 5 mikrogram/m3). Tack Jan-Olof för att du övertalade mig att mäta VOC. Att man kan få så mycket information från en liten provtagare som sitter uppe en vecka!

Den närmaste veckan ges två föredrag om miljöklassade hus för dem som är intresserade och bor i närheten av den gröna kommunen Helsingborg.

Tid: Torsdag 1 mars kl 11
Pris: 135 kr inkl lunch
Plats: Hotell Scandic Horisont, Gustav Adolfs gata 47
Arrangör: Energi- och miljötekniska föreningens lokalavdelning i Helsingborg
Vem: Catarina Warfvinge/Bengt Dahlgren och SGBC (Sweden Green Building Council)
Om: Miljömärkta byggnader. Catarina pratar om olika miljöklassningssystem, om vad man ska välja och vad det kostar. Garanterat givande!

Tid: Måndag 5 mars, kl 18-19
Pris: Gratis
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1
Arrangör: Miljöbiblioteket och Energi- och klimatrådgivarna
Vem: Kiran M Gerhardsson/Pecan Studio
Om: Miljöanpassat byggande. Jag tipsar om lättanvända verktyg vid ny- och ombyggnad och delar med mig av mina erfarenheter från mitt eget bygge, Villa Trift 3.0, landets första miljöklassade bostad enligt systemet Miljöbyggnad. Välkomna!


Solfångaren topppresterade 63 grader och laddade stadigt under fyra timmar. Det kombinerade växthuset och uterummet bjöd på 25 grader på eftermiddagen. När jag beställde årets fröer för några dagar sedan var det snarare av nödvändighet för att hinna förkultivera i tid än av odlarlust. Men det räcker med en varm vårdag för att det ska börja klia i fingrarna. I år provar jag fröer från internetbutiken Impecta Fröhandel. En del fröer får jag av min odlarkompis i grannskapet som har handlat av Runåbergs Fröer.

I dagens inlägg vill jag presentera fasadväxthuset på Villa Trift 3.0 lite närmare och ge några växthustips som kan vara användbara för den som funderar på att utöka bostaden med ett ouppvärmt extra rum och förlänga utesäsongen. Modellen vi valde heter Serralux 300 vägg 13,5 m2. Modellen har en taklutning på 25 grader men det går även att få 15 grader. Den totala kostnaden för grundläggning och växthus var ungefär 55 000 kr inkl moms år 2010, dvs en kvadratmeterkostnad på ca 4 000 kr. Då har jag inte räknat in golvet av marksten i sättgrus. Priset för växthuset inkl montering och extra tillval var 36 000 kr. Jag ångrar inga tillval. Automatiska lucköppnare är ett måste. För att få en stor öppning valde vi en extra skjutdörr (pardörr). Det väggfasta specialbordet längs långsidan har underlättat förkultivering, odling och buffémiddagar varma sommarkvällar. Odlingslådorna är måttanpassade för Serraluxbordet men den händige kan säkert snickra ihop egna lådor. Skuggväven i taket ett självklart tillval men lätt att glömma bort. Ett annat tillval som jag absolut inte ångrar var montaget. Växthuset restes av två vana montörer på mindre än en dag för en kostnad av ca 10 000 kr. Enligt leverantören ska man själv kunna resa huset med hjälp av tillverkarens utförliga skriftliga instruktioner.

Men vad skulle kunna förbättra det sagolika rummet ytterligare? Möjligen en extra dörr på motstående gavel för ökad luftväxling på sommaren. En nedsänkt parskjutdörr hade inte heller varit så dumt. Då hade man sluppit kliva över en 10 cm hög aluminiumtröskel. Vi har löst det med två lutande trätrallar för att minska tröskelhöjden. Men leverantören Classicum Växthus tröstade oss med att tröskeln/syllen bidrar till en stadigare konstruktion. Efter ett och ett halv år i Villa Trift 3.0 kan vi konstatera att växthuset verkligen är stormsäkert. Från början var det tänkt att växthuset skulle byggas i framtiden. Men vi insåg det skulle bli billigare bygga växthuset direkt när grävmaskiner ändå var på plats för att gjuta grunden till bostadshuset. Tyvärr missade jag att beställa härdat glas. Men glaset på ingångssidan i väggar och skjutdörrar går förstås att byta i efterhand.

Det förekommer en hel del VOC (Volatile Organic Compunds) eller flyktiga organiska ämnen i inomhusmiljön. Några exempel på flyktiga organiska ämnen är bensen, aceton och formaldehyd. De viktigaste föroreningskällorna är utomhusluften (bl a bilavgaser), byggnadsmaterial, inredning och hushållsprodukter, inomhusaktiviteter som städning och matlagning, utandningsluft och svett från människor. Socialstyrelsen skriver utförligt om Kemiska ämnen i inomhusmiljön, 2006.

Terpener är en grupp kolväten som avges från t ex barrträd, apelsin och citron. Målarfärgen på väggarna och innertaket i Villa Trift 3.0 innehåller en apelsinolja som avger en karaktäristisk doft. Allergikänsliga personer ska nog undvika att använda färgen eller be om att få samma färg utan apelsinolja. Oljan har både en konserverande effekt och den maskerar även dofter från andra nödvändiga ingredienser. Så småningom klingar doften av. Fördelen med den tyska naturhartsfärgen nr 321 från Auro är att den är helt diffusionsöppen och enbart består av förnybara råvaror från växtriket. I Tyskland tillåter man till och med kompostering av färgavfallet. Färgen har tyvärr inte testats av Astma och Allergiförbundet. På förbundets hemsida finns testade färger som rekommenderas för allergikänsliga personer. När man som byggherre står inför ombyggnads- eller nybyggnadsarbeten är det en god idé att fråga tillverkaren om materialet emissionstestats.

I Villa Trift 3.0 ligger linoleumplank på 37 m2.I skafferiet ligger löslagd linoleummatta, 2,4 m2. PVC-mattan Forza finns i två våtutrymmen, 9 m2. I hall och tvättstuga ligger klinker, 9 m2. I resten av huset ligger träparkett av ask, 69 m2. För Marmoleum finns redovisade mätvärden av VOC efter 4 och 26 veckor. Nedan finns två uttdrag från emissionstest för Marmoleum och Forza.


Emissionscertifikat för linoleumgolvet Marmoleum (uttdrag)


Emissoner av VOC från PVC-mattan Forza (uttdrag)

Nu väntar vi med spänning på resultatet från mätningen av VOC i Villa Trift 3.0 1½ år efter inflyttning. En provtagare inklusive mätning från Fenix Environmental kostar 2 000 kr + moms.


Efter ett dygn var det dags att plocka ner provtagaren i kontoret i Villa Trift 3.0. Provtagaren är av modellen UMEx och den mäter formaldehydhalten i inomhusluften passivt, dvs utan att man pumpar in luft i provtagaren. Den här typen av diffusionsprovtagare används för mätning av gasformiga ämnen. Fenix Environmental i Umeå har levererat provtagaren och gör mätanalysen.

Enligt Kemikalieinspektionen är formaldehyd ett cancer- och allergiframkallande ämne. Höga halter av formaldehyd irriterar luftvägarna. Formaldehyd är en gas med stickande lukt. Formalin är formaldehyd löst i vatten. Hushållsartiklar och byggmaterial är källor till formaldehyd i inomhusluften. Lim i t ex spånskivor och skivmaterial kan avge formaldehyd.

I Villa Trift 3.0 finns lackerade OSB-skivor som ytskikt på den genomgående hjärtväggen. När huset byggdes 2010 fanns det redan då ett par fabrikat som levererade OSB-skivor med formaldehydfritt lim (Kronoply och Egger). Skivorna som var beställda till vårt bygge tillverkades i Kronospans fabrik utanför Riga i Lettland. Fabriken ställde om sin produktion under våren 2010 samtidigt som Villa Trift 3.0 byggdes. För mig var det viktigt att vänta in de nya sunda skivorna. Men kylan ställde till det och fabriken kunde inte leverera när det var dags för montage av skivor och gips på innerväggarna. Beijer ordnade snabbt skivor från Kronoply istället för att inte försena bygget.

Förr var spånskivor och andra material där spån och lim pressas samman till skivor ett tveksamt materialval pga av emissionen av formaldehyd. Spånskivor innehåller betydligt mer lim än t ex OSB-skivor och plywood. Väljer man svanenmärkta spånskivor kan man som konsument vara säker på att de inte avger farliga halter av formaldehyd.

Formaldehyd finns även i kosmetika, nagellack och schampo. Ämnet används som konserveringsmedel i hygienartiklar eller som lösningsmedel. Formaldehyd kan dessutom avges från behandlad textil. Ett tips är att välja t ex allergivänliga sängkläder märkta med Trygg Textil enligt Öko-Tex standard.  Formaldehydångor i inneluften kan irritera luftvägarna och ge klåda i ögon, näsa och hals. En bra luftväxling kan minska nivåerna av formaldehyd och risken för besvär. Men det bästa är förstås att undvika material och kosmetika som avger formaldehyd.

Det är inte ofta man upplever –11 grader och + 23 grader under samma dygn. Här är några snapshots från Skördevägen och årets premiär i växthuset.


Villa Trift 3.0 måndag 13 februari kl 9.30 med snötäckta solfångare efter gårdagens rikliga snöfall


Samma dag men på eftermiddagen kl 14. Temperaturen i solfångarna är uppe i drygt 40 grader. Om snön inte hade täckt nedre delen av solfångarna skulle temperaturen varit ca 50 grader


I växthuset är det + 23 grader och i uteluften + 4 grader kl 14. Ska bli kul att beställa fröer till årets odlingssäsong lite senare i veckan. De automatiska lucköppnarna i taket har klarat av vintern i år också. Enligt instruktionerna ska lucköppnarna egentligen skruvas av och förvaras svalt inomhus