arkiv

Månadsarkiv: november 2014

Fortsättning på föregående inlägg.

bild-646
Mercat Santa Caterina. Stiligt böljande tak av keramiska plattor på saluhallen som byggdes om 2005 av arkitektkontoret EMBT

Enligt biofiliahypotesen, som introducerades av E O Wilson på 80-talet, har människan en nedärvd känsla av samhörighet med naturen och andra livsformer. Naturen kan därför bidra till att öka välbefinnandet genom att förbättra vår mentala, kognitiva och fysiska förmåga. Mentala vinster kan t ex innebära ökad självkänsla, minskad oro eller minskad frustration. Kognitiva vinster kan vara ökad prestation i utbildningssammanhang, minskad mental utmattning och att man blir bättre på att lösa uppgifter. Fysiska vinster kan avse lägre blodtryck, mindre huvudvärk, ökad upplevd hälsa eller lägre cortisolnivåer. Men dessa nära band till natur och andra livsformer är en svag genetisk tendens som är beroende av erfarenheter, träning och kulturellt stöd för att nå sin fulla utveckling*.

Men vad har biofili eller kärlek till allt levande att göra med Barcelona? Den urbana miljön kan tillfredsställa vårt behov av natur genom fler parker och tätortsnära grönområden. Ett annat sätt är att låta naturen inspirera byggnadsdesignen. Biofil design innehåller två dimensioner: organisk design och design som utgår från platsen (vernacular design)*. Organisk design använder former i byggnader och landskap som kan vara direkt hämtade från naturen eller symboliskt lockar fram människans kärlek till naturen, t ex genom dagsljus, ventilation, material, vatten och vegetation, dekoration som härmar naturens former och processer. Plats anknuten design utgår från lokal kultur, historia och ekologi.

I Barcelona finns arkitekten Gaudís verk på flera ställen i staden. Gaudís organiska formspråk efterliknar konstruktioner som finns i naturen, använder mjuka former och böljande linjer med tydliga naturmotiv. Min skärmbakgrund på mobilen är sedan ett par år Gaudís keramiska golvplattor med sjöstjärnor och andra sjöbottenmotiv. Samma mönster finns på trottoarerna på Passeig de Gràcia. Jag vet ingen arkitekt som överträffar Gaudís konsekventa naturinspirerade design. Kärlek till naturen genomsyrar alla hans byggnader i Barcelona från dörrknoppar till skorstenar.

* Stephen R. Kellert (2005). Building for Life. Designing and Understanding the Human-Nature Connection. Washington: Island Press.

bild-635
Sagrada Família av Gaudí

bild-636
Skoglikt med pelarna av porfyr, basalt och sandsten

bild-639

bild-637

bild-638
Ett foto från utställningen när påven håller mässa

bild-640
Pelarnas utformning har en tydlig koppling till element i naturen (jämför Gaudís pelare med fotot på trädet i bakgrunden)

Fler foton på Gaudís organiska arkitektur kommer i nästa inlägg…

 

bild-632
Skulpturen i bakgrunden framför segwayåkarna är signerad Roy Lichtenstein

Det finns platser som man identifierar sig med, t ex den sociala miljön, den byggda miljön eller naturmiljön. Platsidentitet handlar om att individer drar paralleller mellan jaget och platsen *. Barcelona är för mig en sådan plats. Här finns mycket som stämmer överens med vad jag uppskattar i min livsmiljö:
– stadsmiljöer som är lätta att förflytta sig i: till fots, med cykel, på spårväg eller med buss,
– fantastiska byggnader,
– konst,
– gröna parker,
– lättorienterade kvarter,
– nära till service,
– värme,
– havet med aktiva strandstråk.

bild-641
Ingen av de städer jag har besökt slår Barcelonas breda fasade trottoarkanter vid övergångsställena. Urban walkers som jag vill inte ha några onödiga hinder. Höga kantstenar sänker ju farten. Barcelona har dessutom generösa breda trottoarer och i de mest centrala stadsdelarna är biltrafiken reducerad

bild-642
Notera markbeläggningen till vänster i bild från Passeig de Gràcia, samma mönster med sjöbottenmotiv som finns i Gaudís hus Casa Milà med sjöstjärnor och andra naturmotiv från havet

Jag tillbringade sista veckan i oktober i Barcelona för fjärde gången med sommarvärme, bad, stadsvandringar, Gaudí och konferensen om hållbart byggande. Men det finns fortfarande mycket kvar att uppleva. På listan finns till exempel Mirómuseet som har lite märkliga öppettider och Sankt Paulus sjukhus i Eixample (fantastisk jugendarkitektur från början av 1900-talet, hälsofrämjande utemiljö och byggnaderna är nyligen energirenoverade). Barcelonaborna har nyligen protesterat mot turisterna. Argumenten mot turismen är bland annat högre bostadspriser i centrala stadsdelar och att inkomsterna från turismen inte kommer Barcelona till del. Vi hyrde själva en central lägenhet i el Raval men åt i alla fall på stadens restauranger.

Årets resa till Barcelona var en kombinerad privatresa med familjen och konferensresa (för att begränsa klimatsläppen). Barcelona har fyra konferenscentrum och arrangören till konferensen World Sustainable Building 2014 (WSB14) hade valt centrumet vid universitetet. Ett lyckat läge eftersom här finns en mikropark för återhämtning under höga träd med tjattrande nymfparakiter. Parken bidrog till en helt ny konferensupplevelse: att kunna slå sig ner på en filt under lunchpausen och få tillfälle till lite bodystretch med en bok i handen. Förutsättningen var förstås vädret med drygt 20 grader på dagarna. Nu kanske det låter asocialt att dra sig undan på luncherna eftersom informella möten är en viktig anledning till att delta i konferenser, men det fanns tillräckligt med pauser under dagen för att samtala med besökare från hela världen. I de kommande inläggen tänker jag publicera små bildglimtar från Barcelon – en plats att längta till.

*Scanell & Gifford. (2009). Defining Place attachment: A tripartite organising framework. Journal of Environmental psychology (30), ss.1–10

bild-644
Den är inte många som känner till att ett av Picassos verk finns för gratis beskådan i det offentliga rummet på Arkitekternas hus vid Plaza Nova i de gotiska kvarteren (Barri Gotic)

Fortsättning följer…