arkiv

Månadsarkiv: augusti 2015

Fortsättning på föregående inlägg.

bild-813
Vester Voldgade 123 (TNT architects, konstruktör och guide Lars Örtoft/Örtoft A/S). 

7000 m2 kontorsyta har energirenoverats till passivhusstandard. Från början var tanken att enbart byta fönster men ambitionerna höjdes och idag har byggnaden mekanisk ventilation med förvärmd luft på vintern och naturligt kyld luft på sommaren. Ett köldmedium för över värmen från 25 m djupa brunnar med en temperatur på ca 8 grader till tilluften i ventilationsaggregatet med den roterande värmeväxlaren på vinden. Fasaderna har tilläggsisolerats och fått nya energieffektiva fönster med utvändiga fasta solskydd. På gaveln mot gatan blev bottenvåningen tilläggsisolerad med vakuumisolering (dvs extra tunn isolering) för att inkräkta så lite som möjligt på allmän gatumark. Det som imponerar är de extra miljöanpassade åtgärderna som installation av vakuumtoaletter och regnvatteninsamling. Tack vare vakuumtoaletterna och regnvatteninsamlingen har vattenförbrukningen minskat med 50 % eftersom regnvattnet används till spolning. Solfångare på taket värmer varmvattnet och marken under källaren för att minska värmeförlusterna. Fjärrvärme levereras för att tillgodose det avsevärt minskade värmebehovet mellan november och mars (86 % energireduktion efter renoveringen!). Efter förhandling fick fastighetsägaren rabatt på den årliga fasta avgiften mot att fjärrvärmebolaget inte levererar värme en begränsad tid på morgonen.

bild-815
Jordvärme/kyla från brunnarna levereras till ventilationsluften i aggregatrummet på vinden

bild-814
Utsikten är magnifik över Köpenhamns takåsar och inte långt härifrån syns det pågående bygget av Köpenhamns nya kulturhus vid kanalen, brygghusprojektet, ritat av Rem Koolhaas. Hit flyttar bland annat DAC (Dansk Arkitektur Center)

Fortsättning följer…

Fortsättning på föregående inlägg.

förra veckan avslutades den sjunde Passivhus Norden-konferensen i Köpenhamn. Exkursionen var den bästa dagen när en liten skara bussades runt till olika passivhus och lågenergihus i Köpenhamn – från lyx till allmnännytta. Det första projektet på Kröyers Plads har jag passerat varje gång på väg till det fina matstället Papiröen.

bild-810a
Kröyers Plads. Svanenmärkta lyxbostäder och vinnaren i klassen ”Best Residential Development” på MIPIM-mässan i Cannes 2015. Utvecklat och byggt av NCC. Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter och COBE. 

På Kröyers Plads, som fortfarande är en byggarbetsplats, kommer det att finnas tre byggnader när projektet är helt avslutat med105 lägenheter och 7 båtplatser vid kajen. Det är svårt att avgöra men förmodligen kommer kajen runt byggnaderna att kännas ganska privat. Byggnaderna är pålade och den första byggnaden är klädd med tegel mot gatan och moss-sedum på taket. Byggnaderna har en ovanlig taksilhuett och antalet våningar varierar mellan fem och sju.

Svanenmärkningen innebar inte mer än 1 % högre byggkostnad och merkostnaden sjunker för de två pågående bostadshusen. Lägenheterna är bostadsrätter som kostar 65 000 danska kronor per kvadratmeter. Priset för den dyraste lägenheten i de pågående etappen är 25 miljoner DKK. De är inga extremt energisnåla hus men miljömärkta med Svanen. Den största utmaningen med märkningen var enligt NCCs guide det ständiga bytet av material pga av olika underleverantörer som föreslår sina egna material. Svanen är särskilt noga med kemiska ämnen och alla material måste leva upp till Svanenkriterierna.

bild-811b
De två sista husen håller på att färdigställas och kommer att kläs med fasadkeramik både på fasaden och taket

bild-811

bild-811c
På Kröyers Plads väljer man golvvärme i husen. Lite förvånande eftersom jag sällan ser golvärme i nybyggda flervåningshus i Sverige. Jag har fått intrycket att byggbranschen föredrar radiatorer i svenska flervåningshus

bild-812

Fortsättning följer…

 

 

bild-805
Den första konferensen i Trondheim 2008 var det enda undantaget från konceptet med exkursioner. Men det fanns i alla fall gott om norska eldrivna stadsbilar av märket Think

På onsdag 19 augusti 2015 drar den sjunde Passivhus Nordenkonferensen (7PHN) igång. Första dagen innehåller exkursioner och brukar ofta vara den bästa dagen. Det är genom studiebesök i uppförda passivhus som jag har lärt mig mest som praktiserande miljöarkitekt. Man får uppleva dagsljuset, ibland genom tonade solskyddsfönster, höra ljudet från installationerna (passivhus har oftast mekanisk till- och frånluftsventilation som kan alstra ljud om ventilationssystemet är dåligt planerat och felaktigt utfört) och se hur mycket plats installationerna tar i anspråk. I pågående byggprojekt är det alltid intressant att få se vad som döljer sig i de 50 cm tjocka ytterväggarna. Ibland klagas det på  de arkitektoniska kvaliteterna och den yttre designen men jag har sett flera goda exempel på nordisk vardagsarkitektur med passivhusteknik. Jag tänkte bara publicera några bilder från tidigare konferensexkursioner för att motivera fler arkitekter att ta del av ett bra konferenskoncept som blandar visioner med praktiska erfarenheter och verkliga exempel. Bildexposén avslutas så småningom med foton från årets konferens i Köpenhamn.

bild-807
Passivhus Norden i Göteborg 2009: Skanska genomförde passivhusrenovering av miljonprogramsområdet i Brogården i Alingsås. Vindsluckor är ofta en kritisk del det ofta slarvas med tätheten i konventionellt byggande. I mitt eget hus, Villa Trift 3.0 som är ett enplanshus, hade jag möjligheten att placera inspektionsluckan på gaveln för att minska risken för framtida läckage (av t ex plastfolietejp som inte är åldersbeständig)

bild-806
Passivhus Norden i Göteborg 2009: Eksluttningen i Stadsskogen i Alingsås, flerbostadshus ritade av Jais Arkitekter. Husen var ursprungligen inte planerade som passivhus men anpassades till passivhuskraven och den beräknade specifika energianvändningen var 45 kWh/m2

bild-806b
I Eksluttningens visnjngslägenhet fick jag uppleva tonande solskyddsfönster. Jag kom fram till att jag föredrar utanpåliggande rörliga solskydd för att få in så mycket solljus som möjligt under den mörka årstiden. Men det är inte alltid det finns alternativ pga byggekonomi och driftkostnader (dvs rörliga solskydd som slutar fungera)
bild-808
Det fanns inte så mycket som avslöjade att Eksluttningen var passivhus men i Brf Ängared i Tollared, ritad av Glanz Arkitektstudio, fanns de karaktäristiska utvändiga solskydden – här i form av skjutbara stiliga träluckor

bild-809
Hamnhuset i Norra Älvstranden, ritad av White arkitekter, är omtalat. Här valde man kolfilterfläkt (dvs cirkulerande återluft) för att återvinna all värme från matoset. Lösningen är inte godkänd idag i mekaniskt ventilerade bostäder som ska uppnå Silvernivån för kontrollpunkten ”Ventilation” i det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 2.1. Anledningen är att ventilationen ska kunna forceras vid spisen för att bli av med lukt, partiklar och ånga från matlagningen. Filtret i en kolfilterfläkt renar matoset men får inte bort fukten

bild-810

Bild-252
Ett av Walter Unterrainers passivhusprojekt i Feldkirch i Voralbergen i Österrike med textilfasad, pellets och solceller på taket, byggd 2004

Sista chansen att anmäla sig till den sjunde passivhuskonferensen 19─21 augusti. I år på nära håll för skåningar ─ Bella Center i Köpenhamn. Walter Unterrainer, den österrikiske arkitekten med hållbarhetsfokus, är en av huvudtalarna. Missa inte onsdagens exkursioner som brukar vara en höjdpunkt!