arkiv

Månadsarkiv: juli 2012

Vad gör man när den bärbara datorn kollapsar, stannar i Setup-läget och vägrar starta Windows? Köpa ny eller reparera? För en normal användare som jag utan djupare datorkunskap är det lätt att bli frestad av alla sommarerbjudanden i tidningens annonsbilaga. Idag går det att få en bärbar dator för bara några tusenlappar. Men miljösamvetet säger att det är alldeles för tidigt att pensionera en svanenmärkt dator från Fujitsu Siemens som är knappt 6 år gammal. Den var dyr i inköp och jag hade självklart räknat med lång livslängd. Jag har också bestämt mig för att motarbeta ”planerat åldrande” så länge det går. Mina gamla programvaror fungerar fortfarande tillfredsställande och en del nyare programversioner kan fortfarande köras med Windows XP.

Men vad hände egentligen? En allt slöare dator, misslyckade installationer av nya antivirusprogram och högre systemkrav från vissa programtillverkare tvingade mig till slut att försöka uppgradera operativsystemet med Service Pack 3 för Windows XP. Efter en kort stund svartnade skärmen och vid omstart stod datorn envist kvar i Setup-läget, dvs den svarta skärmbakgrunden med vit text där den blinkade markören bara kan förflyttas med piltangenterna. Som tur är levererades datorn med installations CD (Windows XP SP 2 + drivrutiner). Återställningen tog mindre än en arbetsdag i effektiv tid. Nu är allt jag behöver installerat på en pigg och alert Lifebook C1410: Windows XP + drivrutiner, Adobe, Officepaketet, Nero, Eudora för e-posten och drivrutinen för Wacom-plattan. Har till och med bytt internetläsare på uppmaning av ungdomarna i hushållet som säger att Google Chrome är snabbare. Efter installationen av CD-skivorna var det inga problem att ladda ner Service Pack 3 och antivirusprogram från nätet. Men jag höll andan eftersom ingenting är självklart och säkert i datorvärlden.

Nästa steg i förnyelsen är ett nytt långlivat batteri. Men det är inte säkert att de längre säljs till den här datormodellen. Brist på reservdelar ett annat exempel på ”planerat åldrande” som ska få oss konsumenter att ständigt köpa nya produkter för att gamla inte går att laga eller för att modet växlar.


Nästa utflykts- och inspirationstips med odlingstema är det produktiva Rosengårdsfältet i västra delen av Rosengård i Malmö. Här finns 145 odlingslotter. Varje lott är ca 100 m2. Har man barn med sig som snabbt tröttnar på odlingsturism kan Vattenlekplatsen som ligger i närheten var en svalkande utväg i sommarvärmen.


Idén till besöket fick jag när jag läste om Kryddor från Rosengård. Jag hade gärna deltagit i deras arrangerade kryddvandringar under sommaren men när jag ändå var i Rosengård passade jag på att ta en egen tur bland de prunkande odlingarna. Jag gissar att Rosengårdsfältet är platsen för kryddvandringarna. Deras hemsida avslöjar nämligen inget om var odlingarna finns.


Det är slående hur odlingslotterna är helt inriktade på nyttoväxter och ”volymodling”. Med det menar jag att rosengårdsborna odlar ordentliga stycken med en gröda istället för en enstaka odlingsrad. Här väljer man nyttoväxter framför ögonfröjd. Men det välskötta lapptäcket av kryddor, bönor, kål och lök i olika nyanser av grönt är minst lika vackert.


Grön ögonfägring


I förra inlägget glömde jag nämna Trädgårdslaboratoriet i Alnarpsparken som också är värt ett besök. Med en guide blir besöket riktigt lärorikt. Här genomförs växt- och odlingsförsök i samarbete med näringslivet. För ett par år sedan var vi en grupp som guidades runt bland olika experiment och visningsytor. Det var då jag jag fick tips om bästa druvan för vin odling anpassade för skånska förhållanden. Sorten heter Solaris och i jämförelse med andra testade sorter är Solaris tidig, söt och härdig. Vad mer kan man önska? Så nu växer det två vinrankor av Solaris på uteplatsen utanför Villa Trift 3.0. Om några år hoppas vi att vinrankorna har klätt in pergolan och skyddar mot sommarsolen (och ger en stor skörd av söta vindruvor).


En tur i perennlandet i sortimentsträdgården i Alnarpsparken


Gul röllika är en favoritHär finns gott om olika sorters aster


Den som föredrar ettåringar eller annuellerna hittar dem samlade i visningsträdgården intill perennlandet

Härligt med färgprakten och att man kan lära sig namnen på favoritblommorna. Men när jag kom hit tog jag för givet att det skulle finnas en tredje sortimentsträdgård med vilda örter som man hittar i den naturliga trädgården, i dikeskanten, i oklippta kommunala parker och längs cykelvägarna. En tematrädgård med vilda örter eller ”ogräs” är mitt tips till Alnarpsparkens idébank.

134 av alla bilder som togs på bygget av Villa Trift 3.0 är publicerade på bloggen och visas som ett enkelt bildspel. Dokumentationen kan vara intressant för någon som har planer på eller uppför ett eget stenhus i lättbetong. En del foton visar byggdetaljer som kanske inte alltid är lätta att identifiera t ex infästningar, luftspalten bakom panelen, dragning av tomrör för elkablar i infrästa spår, S-listen under remstycket på murkrönet, värmerör i plattan till radiatorerna. Men bildspelet visar även översiktliga foton från konstruktionen t ex mark- och grundläggningsarbeten, stomresningen, lättbetongelementen som ”limmas” ihop, takkonstruktionen, putsningen av fasaden, gipsnings, målningsarbeten, inklädnaden av ventilationskanaler, täthetsprovningen av klimatskalet, finsnickerier, installation av solfångaren, bygget av carporten och den avslutande markplaneringen.

Bakom bygget fanns ett fantastiskt gäng som hjälptes åt för att hålla tidplanen, säkra utförandekvaliteten och höja stämningen. Här är alla som deltog i planering och genomförande av Villa Trift 3.0 2009–2010:

Byggherre/fastighetsägare Kiran M Gerhardsson/Krister Gerhardsson
Totalentreprenör Örementhus

Konsulter
Arkitekt Pecan Studio/Kiran M G, arkitekt SAR/MSA
Konstruktion Björn P Byggkonsult
El PÅ Systemdesign
Ventilation Nordic Värmesystem/Alig Ventilation
VVS Kjell Petersson Konsulterande VVS-Byrå
Värme Nordic Värmesystem/FLK Sverige
Köksplanering Art Köksdesign

Entreprenörer
Mark- och grundentreprenör RPV Entreprenad AB
Byggentreprenör ByggSpecialisten AB
VVS-entreprenör Lundabygdens Rörservice AB
Elentreprenör NEA Installationer AB
Fasadentreprenör Bygeln Consulting AB
Målningsentreprenör ByggSpecialisten AB
Golventreprenör ByggSpecialisten AB och Golvbolaget


Det finns gott om problemfria vilda örter i trädgården t ex johannesört, blåeld, rödsyra……och nattljus.

Tidigare i somras berättade jag att en av chiliplantorna fått ihoprullade blad men utan synliga tecken på angrepp. Efter envist googlande tror jag att problemet har fått en förklaring. Symptomen kan vara ett tecken på övergödning. U-jorden i chilikrukorna innehåller generöst med gödsel från start men jag fyllde dessutom lite tanklöst på med extra flytande organisk växtnäring. I våras växte dessutom vit och brunaktig svamp på jordytan i flera chilikrukor. Jag skrapade bort och strödde på ny jord. Så höll det på några månader. Men under sommarmånaderna försvann till slut problemet och chiliplantorna blommar rikligt.

Ett annat problem i sommar är bondbönorna som angripits av svarta löss. Det såg precis likadant ut på Rosengårdsfältet i Malmö (reportage kommer så småningom från detta fantastiska koloniområde i Rosengård). Lösningen var en blandning med vatten och lite såpa i en sprayflaska (dosering 0,5 dl till 1 l vatten). Har sprayat med bra resultat. Nu får plantorna behålla sin näringsrika växtsaft.


På tomten finns även flera olika sorters tuvbildande gräs. Alltid lika svårt att fånga vild blomsterprakt med kameran. I bakgrunden mitt i bild anar man Stella invid stödpinnen på sin nya plats som får sol i stort sett hela dagen trots norrläget. Bilden är tagen på kvällen kl 8

Sommarens tråkigaste överraskning i trädgården är det svagväxande körsbärsträdet ”Stella” som kan ha drabbats av blom- och grentorka eller så är platsen förutsättningar inte tillräckligt bra. Trädet planterades för knappt två år sedan i svårgrävd lerjord med otillräcklig dränering. Ingen idealisk växtplats för körsbär. Men det visste vi inte då. Trädet blommade i våras och bären kom men stannade av i tillväxt och skrumpnade bort. Nu är trädet flyttat till en annan solig plats med mer sandig jord som har förbättrats med barkmull och planteringsjord.


Genomsiktlig svart screenmarkis utanför sovrum 1 i Villa Trift 3.0 som regleras manuellt (foto ProService Reklambyrå).

Nerdragna screenmarkiser i Villa Trift 3.0 är ett säkert högsommartecken. De senaste dagarna har våra markiser kommit till användning igen. Behovet av solskydd har under 2012 varit obefintligt bortsett från några solrika dagar i maj. Valet att installera solskydd kom ganska sent i byggprocessen. En beräkning av indikator nr 3 Solvärmelast och indikator nr 11 Termiskt klimat sommartid i klassningssystemet Miljöbyggnad gjorde mig uppmärksam på att någon form av solskydd var nödvändig för att undvika övertemperaturer inomhus på sommaren. En riktlinje för bra termisk komfort sommartid är att temperaturen inomhus april–september inte ska överstiga 26 grader mer än 10 % av tiden.


I Villa Trift 3.0 finns två solutsatta sovrum. De övriga två sovrummen vänder sig mot nordöst. Rum som vetter mot öster, söder eller väster påverkas alltid av solinstrålningen. Utan tillräckligt bra solskydd skulle betyget för respektive indikator inte ens nått upp till Brons. Med bra solskyddsglas hade det ena sovrummet möjligen uppnått Guld och det andra sovrummet Silver. I gengäld blir ljusinstrålningen sämre genom fönster med solskyddsglas. Under det mörka vinterhalvåret vill man ha så mycket dagsljus som möjligt i bostaden.


Figuren visar solintrålningen i alla väderstreck (y-axeln visar solintrålningen i W/m2 och x-axeln anger tiden på dygnet). Notera att solens instrålning är ca 800 W/m2 under sommaren från öst till väst. Solen drabbar alltså även rum med fönster i öst- eller västläge

Lite solskyddsfakta
G-värde eller solfaktor anges i procent och är ett mått på solvärmen som kommer in i rummet i förhållande till den värme som träffar det yttre glaset.

Exempel: 3-glas fönster med 2 lågemissionsskikt och argon
istället för luft mellan glasen (3-glas isolerruta T4-12) samt
U-värde för glaset (Ug ) = 0,7 W/m2 K

• Solfaktor glas = ca 0,50
• Total solfaktor, gsyst för fönsterglas med persienn på insidan = ca 0,38
• Total solfaktor, gsyst, för fönsterglas med markis på utsidan = ca 0,13

Färgen på markisväven har betydelse för solfaktorn. Den svarta väven på Villa Trift 3.0 släpper igenom 10 % av solenergin medan en vit släpper igenom 26 %. Solfaktorn (gsyst) för fönsterglas med screenmarkis är ca 6 % i Villa Trift 3.0 enligt beräkningen i gratisprogrammet Parasol. Principen för bra solavskärmning är att stoppa solinstrålningen innan den träffar glaset. Solskydd minskar behovet av aktiv kylning (med t ex eldriven kylmaskin) och gör investeringen lönsam på sikt. Komforten sommartid blir dessutom bättre. Mitt tips är att räkna in kostnaden för solskydd i de mest utsatta rummen i byggkalkylen. Screenmarkiser kan t ex ofta vara dyrare än fönstret. En genomtänkt byggnadsdesign och planering utan för stora glasytor är en bra utgångspunkt. Använd sedan verktygen i Miljöbyggnad för att kontrollera hur stort behovet är av solskydd.


Sockerärtorna har varit skördeklara sedan slutet av juni. Sorten heter ”Carouby de Mausanne” och kommer från Runåbergs fröer.


De första jordgubbarna blev ätklara strax efter midsommar men det är först nu efter förra veckans soliga dagar som de är söta.


Prima grönsallad och rödsallad uppdragna på Den Gamles Gård. Gigantiska salladshuvuden! I förgrunden egen direktsådd av blandad plocksallad.


Squash är samplanterad med slingerkrasse I en av lådorna. Squashplantorna tar sig fint trots den första misslyckade utplanteringen av förkultiverade plantor i slutet av april. En av plantorna är direktsådd samtidigt som utplanteringen av den andra omgången i maj. Den direktsådda plantan har redan hunnit ikapp sina förkultiverade syskon. Här finns två sorter ”Genovese” och ”Courgette”.


I växthuset har vi skördat basilika ”Genovese” och mangold ”Rainbow Hard” sedan mitten av juni.


Men några odlingsförsök har inte lyckats lika bra. Bondbönorna är angripna av svarta löss! Tydligen mycket vanligt med svarta löss i topparna av plantan på bondbönor. Kul att ha testat men tror inte att sorten passar mig. Vaxbönorna (också från Den Gamles gård) har överlevt men växer långsamt och ser inte särskilt glad ut.

Ett annat dundermisslyckande är sötfänkålen. Två plantor har överlevt men de är inte i närheten av förra årets växtkraft. Beror kanske på jorden i just denna odlingslåda som är lite sandig. Trodde att sötfänkål var ett säkert kort efter förra årets rikliga skörd.


Förra veckan korades årets etta bland Sveriges miljöbästa kommuner i en ranking som görs av tidningen Miljöaktuellt. Grattis Eskilstuna! Lund som tog hem segern förra året håller sig kvar på tio-i-topp listan. När tidningen City intervjuade Karin Loodberg, chef för Miljöstrategiska enheten i Lund, berättade hon om kommunens pågående solenergisatsningar.


Igår passerade jag LKFs kontor på Magistratsvägen 23 i norra Lund när 122 tysktillverkade solcellspaneler från SolarWorld installerades på taket till kontoret, garaget och som fast solavskärmning på söderfasaden. Anläggningens toppeffekt är 30 kW och det årliga solelutbytet kan bli upp till 30 000 kWh (motsvarar ungefär elanvändningen i 6 villor till hushållets apparater, vitvaror och belysning).


På garagetaket lutar solcellsmodulerna knappt 30 grader. Fästanordningen består av återvunnen plast som är förankrad med hjälp av tyngder av betong. Tillverkaren kallar modellen Suntub och lösningen kräver inte ett enda skruvhål i tätskiktet! Till vänster syns Ulf (totalentreprenör SolectPower) som demonstrerar anläggningen på Magistratsvägen 23


Lunds största solel-satsning fångad i samma bild. Smart infästning i plåttakets falsar (bilden till höger)

Ikano Kontor har integrerat 178 kW solcellsmoduler i fasaden på Ideon Gateway som syns i bakgrunden i bilden till vänster. Den egenproducerade solelen kommer behövas för att driva de värmepumpar som ska kyla byggnaden. Men här ska även finnas speciella solskydd för att minska kylbehovet. Hittar tyvärr inga detaljer om solskydden på deras hemsida. Solavskärmning med solceller är annars en fiffig multifunktionell lösning som både hindrar solvärmen och producerar energi. När solstrålningen stoppas utanför fönstren minskar kylbehovet. Vill man ha mer transparent solavskärmning där man även ser lite av himlen inifrån kontorsrummen finns stiliga glas-glas varianter (solceller som är laminerade på avstånd från varandra mellan två glas).