arkiv

Etikettarkiv: gåtur

bild-614

bild-610
Bösmöllan vid Kävlingeån, en pärla på vägen till Örtoftaverket från Lund

Fortsättning på föregående inlägg.

Att gå till 1,4 mil till Örtoftaverket från Skördevägen 20 och ta tåget tillbaka till Lund C blev precis så bra som jag hade förväntat. Vandringen och studiebesöket i Örtoftaverket var en del av ett högtidsfirande som avslutades med en återförening av deltagarna vid grillen senare på kvällen.

bild-612

Men varför välja det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta som slutdestination på en vandring genom Lundaslättens istället för en picknick i en naturskön slottspark? För mig symboliserar Örtoftaverket sådant som jag värderar högt som miljöarkitekt och medborgare: samarbete, kollektiv nytta och systemtänkande. Därför kunde jag inte tänka mig en bättre present till mina vänner på runt 50 personer.

Örtoftaverket är ett samarbete mellan fyra ägarkommuner: Lund, Eslöv, Lomma och Höör. Verket uppfördes, ägs och drivs av det kommunalägda energibolaget Kraftringen (fd Lunds Energi). Det biobränsleeldade Örtoftaverket producerar både el och fjärrvärme och ger kommunernas invånare möjlighet att välja ett förnybart energislag för uppvärmning av sina bostäder. Vi förväntar oss att kommunen ska underlätta vår klimatvardag och miljövänlig energi är ett sätt. Eftersom det är ett kommunalägt bolag går vinsten tillbaka till kommunerna. Örtoftaverkets fjärrvärme är även ett exempel på ett systemtänkande eller helhetstänkande med både miljöfördelar och effektivare värmeproduktion. Det är bättre att elda i en stor panna än i flera små eftersom rökgaserna i en större anläggning kan hanteras så att utsläppen blir mindre och verkningsgraden högre (rökgasrening och rökgaskondensering). En annan systemfördel med fjärrproducerad värme till skillnad från centralvärme i de enskilda husen är att miljöambitiösa energibolag lättare kan välja klimatsmarta förnybara bränslen. Att elda fastigheter med pellets och ved är inte alltid självklart i tätbebyggda områden. Privata kortsiktiga pay-back kalkyler, brist på utrymme i huset eller krav på enkel drift gör dessutom att många väljer värmepumpar framför klimatsmart förbränning i kombination med solvärme.

Jag har skrivit om Örtoftaverket i flera tidigare inlägg och länkarna finns här:
Glappen i tillvaron (2)
En sockerbit på slätten
En sockerbit på slätten (forts)
Tips på tätortsnära gåtur för lundabor

En del kanske undrar varför Örtoftaverket förtjänar så mycket uppmärksamhet på bloggen. Men för mig är det självklart att lyfta fram ambitiösa miljösatsningar där man dessutom hållit både tidsplanering och budget. Något som vi lundabor inte är bortskämda med. I lokalpressen förknippas Lunds kommunala projekt normalt med fuktskadade förskolor och skolor, tekniska brister i badhus osv. Det är förvånande att så lite har skrivits om Örtoftaverket som måste ses som ett exempel på framgångsrikt projektgenomförande med ett resultat att vara stolt över.

bild-613
Utmärkt guidning av Lennart Friberg från Kraftringen. Lennart var delansvarig för projektets genomförande och höll i den adminsitrativa delen. Hans inledande presentation i matsalen på sjunde våningen var levande och personlig. Intressant att få höra lite om processen fram till byggstart med överklagande och vikten av rätt kommunikation. På rundvandringen klarnade bränslets väg genom kraftvärmeverket. 
Sällskapet vägde sig på vågen (ca 3 ton) där fullastade lastbilar med bränsle vägs före stjälpning av lasten (flis, returvirke, torv och lite sekunda stamvirke som flisas på plats i krosshuset)

bild-615
Utsikt från 50 meters höjd över bränsleupplagen, stickspåret från Södra stambanan, slätten, Turning Torso och Öresundsbron. Planen är att ett godståg om dagen kommer att leverera ca en tredjedel av bränslet till verket på eget stickspår från stambanan från 2016

bild-616
Bränslegången med skruvar och ett 63 m långt transportband som matar fram bränslet. Ifall det blir
 stopp på transportbandet ska verket klara 2 timmars ytterligare drift med bränsle från ett mellanlager i byggnaden. Här på området finns ingen ackumulatortank för att lagra värmen. Istället utnyttjar man ackumulatortanken på Gunnesbo där fjärrvärmen från Örtoftaverket dessutom kan höja temperaturen ytterligare. Värmepumparna som plockar värme från kilometerdjupa geotermihål ger maximalt 82 °C men  framledningstemperaturen till fastigheterna i Lund och Lomma behöver vara högre vintertid. Ingen lundabo kan ha missat den svarta ackumulatortanken vid Gunnesboverket som rymmer 20 000 m3. Volymen i ackumlatotrtanken i vårt hus, Villa Trift 3.0, är 0,5 m3 som jämförelse

bild-611
Turbinhallen. Ett kraftvärmeverk producerar både el och värme. Ångan som kokas i pannan driver en turbin och en generator som producerar el. Värmen i rökgaserna blir fjärrvärme. Men vi slapp uppleva hettan från turbinen och pannan eftersom anläggningen inte är i drift under sommaren när värmebehovet i fastigheterna är så litet. Högst upp på nionde våningen fick vi se den jättelika värmepannan ”upphängd” i taket för att stålet inte ska deformeras när pannan utvidgas vid eldning 

Fortsättning på tidigare inlägg. Länk till gåturen utlagd på Google Maps.

9. Skatepark 2011
Nordarch och Bisgaard Landskap. En skatebana på 4 500 m2.

Mina intryck: Öppet, ljust och aktivt. Måste vara svår att motstå med ett par inlines på fötterna. Men som vanligt mest utnyttjad av killar. En klättervägg hade förmodligen lockat fler tjejer. Missade att kolla om här fanns något inslag som breddar aktiviteterna. Skateparken i Faelledsparken är verkligen motsatsen till undanskymda aktivitetshörnor dolda bakom grönska eller stängsel.
Bild-350Bild-346

10. Rigshospitalet 1960-talet och 2017
3XN, Aarhus Arkitekterne, Nickl & Partner Architecten har gemensamt ritat tillbyggnaden, den norra flygeln. Bygget är beräknat att pågå till 2017.

Fortsättning på föregående inlägg. Länk till gåturen utlagd på Google Maps.

7. Green Lighthouse 2009
Christensen & Co Arkitekter. Administration och studentservice. Första offentliga klimatneutrala byggnaden som uppfördes inför COP 15. Solenergi lagras under byggnaden, naturlig ventilation genom automatiskt styrda fönster och takfönster, automatiskt styrda utanpåliggande solskydd

Mina intryck: Alltid kul att se byggnader med höga miljöambitioner! Huset är solorienterat, volymeffektivt och utformat med hänsyn till naturliga termiska krafter (dvs självdragsventilation). Enligt beskrivningen ska mittendelen av den cylinderformade byggnaden fungera som ett ventilationsschakt. Vi fick se de automatiska utvändiga solskydden i drift. Funderade på om fasadens glasfiberskivor går att återvinna. Blev nyligen uppmärksam på att vingarna på vindkraftverken inte går att återvinna eftersom glaset inte kan separeras från plasten. SYSAV är inte intresserad av att elda glas.

Bild-345

8. Center for Kraeft och Sundhed 2011
Nord Architects. Rehabilitering för cancersjuka patienter.

Mina intryck: Stilrent och återhållsamt med tjusig taksiluett. Byggnaden ser inte ut som ett traditionellt sjukhem. Byggnadsdesignen ger ett fint tillskott till gaturummet och de ljusa plåtfasaderna lyser upp gatan.

Bild-343

Bild-344
Knivskarpa möten i hörnor och vid fönster utan fönsterbleck, täckplåtar, krönbeslag och hängskivor på gavelspetsarna. Ingen takavvattning synlig från gatan

Bild-332

Här är länken till förra helgens stadsvandring omgjord till virtuell stadsvandring på Google Maps.

Gåturen är 1,5 mil lång och innehåller 20 hållpunkter med nya byggnader och urbana aktivitetsytor. Turen  tog ca sex timmar med 40 minuters fikapaus i Österbro. Till min hjälp vid planeringen hade jag fantastiska Copenhagen X. Gåturen genomfördes 4 maj 2013 i strålande sol med sommartemperatur. Arbetet med att lägga ut den sista etappen pågår. Personligen hade jag störst behållning av de första två etapperna. Nedan hittar ni gåturen dokumenterad i bild. Numren hänvisar till hållpunkterna på Google Maps och årtalen anger det år när byggnaden eller anläggningen färdigställdes .

1. Torvehallarna 2011
Turen utgick från Torvehallarna  på Israels plads. Moderna uppglasade saluhallar med alla möjliga läckerheter, både take-away och mat på stället. På den sydliga delen av Israels plads ska den tidigare markparkeringen ge plats för en stor urban uppehållsyta. 

2. Guldberg Byplads 2011
Nord Architects Copenhagen. Områdesförnyelse, 3-i-ett: stadsdelstorg, offentlig lekplats och skolgård.

Mina intryck: Äntligen en inbjudande skolgård, synlig från gatan och integrerad i staden, en trygg och trivsam plats både under och efter skoltid.

Bild-335
Utsikt från den nybyggda takterrassen med trappa och rutschkana för snabbare nedfärd
Bild-336
Bild-337
Det är första gången jag har sett gungor uppförda i direkt anslutning till trottoaren. Stiliga rostbruna fasader med rosttrögt stål eller cortenstål som det populärt kallas (cortenstål är egentligen ett varumärke)

3. Nörrebroparken
Här blev de inga foton eftersom större delen var inhägnad av byggplank. Ombyggnad pågår pga Metrons nya ringlinje.