arkiv

Etikettarkiv: Open-House

Fortsättning på tidigare inlägg.

bild-633

bild-634
Utsikten mot hamnen från borgen på berget Montjuïc i lätt soldis

Borgen, Castell de Montjuïc, har gratis entré på söndageftermiddagar. Berget ligger 173 m över havet och ger en bra överblick över staden Barcelona. Men det finns fler sätt att se Barcelona lite grann från ovan. Vår vistelse sammanföll med ett Open House-evenemang som genomförs varje år i flera städer i världen. Syftet är att öka medvetenheten om betydelsen av god byggnadsdesign. I år kunde besökare gå på gratis rundvandringar i flera byggnader under helgen 25–26 oktober (tyvärr var bara ett fåtal visningar på engelska). Jag såg t ex långa köer ringla sig utanför Edifici Colón (28 våningar, 110 m högt och färdigställt 1970). Det som lockade besökarna var förmodligen utsikten från högsta våningen. För egen del missade jag alla arrangemangen eftersom familjen hade andra planer. Så håll utkik efter Open House-helger när ni besöker Open House Cities om ni vill passa på att bekanta er med byggnader som allmänheten normalt inte har tillträde till.

Genom åren har jag skrivit flera inlägg om favoritstaden Barcleona. Länkarna finns här:

Diagonaler, soliga kvartershörn och kantfria övergångsställen

Transparenta solskydd av ETFE och kväve i MediaTIC

Älskade Barcelona

Barcelona och biofili

Barcelona, biofili och Gaudí

 

 

Den här bloggen är både en projektblogg och en temablogg. Jag berättar om erfarenheter från projektet Villa Trift 3.0 (landets första miljöklassade bostad enligt Miljöbyggnad), ger exempel på miljöklassade byggnadsprojekt, delar med mig av tankar kring en hållbar livsstil och ett miljöanpassat boende.

Det senaste på miljömärkningsfronten är två CEEQUAL-certifierade väg- och anläggningsprojekt. Skanska är först med att certifiera två väg- och anläggningsprojekt i Sverige enligt det brittiska systemet CEEQUAL som lanserades i januari 2011. Den ena projektet är utbyggnaden av trafikplatsen Järagård vid Jönköping och det andra är Å-kvartren i Lomma hamn. Syftet med märkningen är att bidra till ökad hållbarhet i väg- och anläggningsarbeten. I systemet bedöms:
1. projektstrategi
2. projektledning (miljöledningssystem)
3. påverkan på människor och relationen med lokalsamhället
4. markanvändning och landskapsfrågor
5. bevarande och kulturmiljön
6. ekologi och biologisk mångfald
7. vattenmiljön
8. resursanvändning (LCA)
9. transporter i samband med anläggningsarbeten

En annan nyhet som jag läste om i senaste numret av Bygg & Teknik (nr 2, 2012) är att EU håller på att utveckla ett eget miljöklassningssystem för i första hand kontorsbyggnader som bygger på indikatorer i redan framtagna och etablerade klassningssystem LEED, BREEAM, DGNB m fl. Systemet kallas Open-House och innehåller fem kategorier miljöaspekter, sociala och ekonomiska aspekter samt tekniska lösningar, processkvalitet och byggnaden lokalisering. Idag ingår 56 indikatorer med underindikatorer. Ett ganska omfattande system med andra ord om man jämför med Miljöbyggnads 15 indikatorer för nybyggnad. I år pilotklassas 68 byggnader runt om i Europa. Läs mer på Open-House hemsida.

Håll utkik i slutet av augusti efter min reseberättelse från världens första miljöklassade stadsdel, Media City i Manchester. Studiebesök och intervjuer planeras för fullt. Redan nu har kontakter etablerats med olika intressenter. Spännande!