arkiv

Dagsarkiv: 4 september, 2012

Fortsättning från föregående inlägg.


Karta ur broschyren MediaCityUK_directions_A42.pdf hämtad från http://www.mediacityuk.co.uk. En del ytor i denna första etapp är fortfarande obebyggda. Bygget av studiolokaler för inspelning av Coronation Street pågår för fullt. Såpaserien har visats för brittiska tittare sedan 1960!

När jag lämnar Sheila Wright och Jane Dickman funderar jag på något som hon nämnde på vår promenad längs kajen och över svängbroarna. Innan MediaCityUK byggdes var kajen inte tillgänglig förbi Imperial War Museum på den motstående Trafford-sidan. Detta är en av de saker med MediaCityUK som tilltalar mig mest, att markområden på båda sidorna av kanalen har blivit en sammanhängande del av Manchester Ship Canal. Skönt att slippa nybyggda områden med svaga kopplingar som är helt eller delvis isolerade från befintliga stadsdelar. Här tar man sig lätt runt mellan de olika sidorna av kanalen som dessutom tillhör två olika kommuner, Salford och Trafford. Jag undrar hur området hade sett ut om Peel Group inte hade köpt upp hela kanalen på 80- och 90-talet. Det är oftast lättare att genomföra en planidé mer konsekvent med bara en ägare, antingen en privat aktör eller en kommun. Ett splittrat ägande kräver dessutom längre planeringstid. MediaCityUK planerades och genomfördes imponerande snabbt. Här fanns dessutom inga boende eller grannar som behövde ge synpunkter. Enligt Sheila Wright var tidplanen den största utmaningen i projektet. BBC hade behov av nya inflyttningsklara lokaler i december 2010 och planeringen startade inte förrän när platsen valdes 2006.

På spårvagnen tillbaka till Manchester Piccadilly station laddar jag för intervjun följande dag med exploatören, Stuart Rimmer från Peel Holdings.

Fortsättning följer…


Den nybyggda svängbron som förenar Trafford med MediaCityUK


Bodar har byggts om till temporära lokaler anpassade för småföretag (bodar före ombyggnad till höger i bild). Växter har redan börjat klättra på den utanpåliggande träkonstuktionen. Ett oväntat inslag i MediaCityUK som framför allt präglas av tidstypisk kontorsarkitektur med mycket glas