arkiv

Dagsarkiv: 10 september, 2012

Fortsättning från föregående inlägg.

När jag träffar Stuart Rimmer från Peel Holdings i MedaCityUK fredagen 10 augusti är det soligt och nästan lika varmt som dagen före när jag tillbringade en halvdag med Sheila Wright (planeringskonsulten för MediaCityUK) och Jane Dickman (planeringskonsult). Olympiska spelen i London pågår några dagar till och tävlingarna direktsänds på storbildskärmen på piazzan. Normalt sitter sportredaktion här i BBC North:s lokaler i MediaCityUK men Stuart Rimmer berättar att alla är nere i London, så klart. Idag har engelsmännen har anledning att fira eftersom Storbritannien har säkrat tredje platsen i medaljligan efter Kina och USA.


Stuart Rimmer är anställd på Peel Holdings och projektchef med ansvar för utvecklingen av MediaCityUK. Vi träffas i hotellobbyn i Holiday Inn. Hotellet har runt 70 % beläggningsgrad och snart är det dags att bygga ett hotell till, säger Stuart Rimmer. Jag frågar om det är möjligt att se energianläggningen som försörjer hela stadsdelen med el, värme och kyla (med undantag från lägenheterna som saknar kylning). På engelska kallas lösningen ”tri-generation plant”. Stuart Rimmer berättar att de var på studieresa i Milano för att se en liknande energianläggning. Vi har tur och får en visning av hela anläggningen som ryms i en separat del av bottenvåningen i parkeringsgaraget.


Parkeringshuset i utkanten av MediaCityUK. På bottenvåningen finns en livsmedlesbutik och energianläggningen är parkerad bakom jalusiportarna till vänster. Ett lyckat exempel på ett integrerat parkeringshus

Peel tidigt bestämde sig tidigt för att anlägga ett lokalt fjärrvärmenät i MediaCityUK. I energisystemet ingår ett naturgasdrivet 2 MW kraftvärmeverk, två 9 MW naturgaspannor och en 1,5 MW absorptionskylare för att kyla studiolokalerna i kombination med frikyla från kanalen som har en genomsnittlig temperatur på 6 grader. Men på taket till studiolokalerna finns även kylmaskiner, just in case. Strålkastlamporna ger tydligen en hel del spillvärme som måste kylas bort även på vintern. När anläggningen planerades var solfångare, solceller eller borrhålslager aldrig aktuella pga av den långa återbetalningstiden. En CHP-anläggning (Combined Heat and Power) var den mest kostnadseffektiva lösningen. Enligt BREEAM Communities räknas anläggningen som en Low or Zero Carbon Tehnology (LZC) eftersom den är energieffektiv. MedaCityUK kunde alltså få klassningen Excellent trots huvudsaklig fossil energitillförsel. Det lokala fjärrvärmenätet var en överraskning eftersom de inte är särskilt vanligt i befintliga eller nya områden. Men det visar sig att lägenheterna värms upp med direktverkande el trots möjligheten till fjärrvärme. I am puzzled.


Kraftvärmeverket finns i ett ljudisolerat rum. Det dånar rätt bra när den är igång


Två naturgaspannor. Den ena startar under intervjun. Sommartid används pannan för att värma tappvarmvatten

Fortsättning följer…