arkiv

Dagsarkiv: 12 september, 2012

Fortsättning från föregående inlägg.

– Solceller kan vara aktuella i nästa utbyggnadsetapp eftersom priset har gått ner, säger Stuart Rimmer när vi avrundar den improviserade visningen av energianläggningen. Stuart Rimmer är projektchef för utvecklingen av MediaCityUK och dessutom själv uppvuxen i Salford. Han har följt hela omvandlingen av kanalen från hamn till stadskvarter med kontor, bostäder och butiker.

I Storbritannien har installationen av solcellsanläggningar ökat på senare år. År 2010 infördes Feed-in Tariff (FIT) som innebär att småskaliga lokala elproducenter  säljer sin el till ett högre pris än konsumentpriset. Elen kan produceras av solceller, vindkraft, småskalig vattenkraft eller mikrokraftvärmeverk. Ett nybyggt hus som har en solcellsanläggning med installerad effekt under 4 kW får i dagsläget ca 2,10 SEK (21 pence) för varje kilowattimme egenproducerad el. Ju större anläggning desto lägre garanterad inmatningstariff. Samma system har funnits länge i Tyskland men med betydlig högre garanterat minimipris.

Jag har själv planerat för möjligheten att installera solceller på den lediga takytan mot sydväst på mitt eget hus, Villa Trift 3.0. Men idag skulle en 20 m2 stor takintegrerad kvalitetsanläggning tillverkad i Freiburg (modell Sundeck) kosta ca 105 000 kr att installera. En kalkylränta på 4 % och 2 500 kWh per år i ett årligt elutbyte ger ett kostnad på ca 3 kr/kWh! Då har jag inte räknat med något statligt investeringsstöd på 45 %. Min solcellssatsning får bli ett framtida projekt när priset förhoppningsvis är lägre än idag eller när verkningsgraden är högre. Det finns betydligt mer lönsamma åtgärder att göra i mitt hus, t ex en vattenmantlad kamin med bättre verkningsgrad.

Vi lämnar energianläggningen i parkeringshuset och ger oss av till ett av caféerna i MediaCityUK för att fortsätta intervjun.

Fortsättning följer…