Verifierat klassningsresultat för Villa Trift 3.0 (3)

Fortsättning på föregående inlägg.

I förra inlägget redogjorde jag för kostnaderna i samband med miljöklassningen av ett småhus (miljösamordning och avgifter till SGBC Sweden Green Building Council som ansvarar för certifiering och utveckling av systemet Miljöbyggnad). En mindre kostnad för obligatoriska mätningar tillkommer, se nedan.

Obligatoriska mätningar (inkl moms)
Kvävedioxider inomhus vintertid, 2 provtagare à 1 125 kr (jan 2012) 2 250 kr
Radon, långtidsmätning under uppvärmningssäsongen, 2 provtagare (2011–2012) 625 kr
Summa 2 875 kr

Jag valde frivilligt att komplettera med fler mätningar på uppmaning av professor Jan Levin på Fenix Environmental i Umeå. Vill man veta inomhusmiljöns kvalitet är provtagning av radon, VOC, bensen (ingår i VOC-mätningen), formaldehyd och kväveoxid ett minimum, dvs samma provtagningar som gjordes i Boverkets rikstäckande undersökningen BETSI 2007-2008 (Byggnaders energiprestanda, tekniska status och innemiljö)

Frivilliga mätningar (inkl moms)
Kvävedioxider utomhus vintertid, 2 provtagare à 1 125 kr (jan 2012) 2 250 kr
Kvävedioxider inomhus sommartid, 2 provtagare à 875 kr (sept 2011) 1 750 kr
Lättflyktiga organiska ämnen, TVOC, 1 provtagare (jan 2012) 2 500 kr
Formaldehyd, 1 provtagare (jan 2012) 1 125 kr
Ljudmätning – trafik och installationer (maj 2012) 12 056 kr
Summa 19 681 kr

Läs mer här om resultatet av innemiljömätningarna.

Bild-434
Provtagare för mätning av formaldehyd (modell UMEx)

Bild-435
VOC-mätning med passiv provtagare

2 kommentarer
 1. Angående ljudmätningar. Jag läser i nuvarande Miljöbyggnad Manual 2.1 att det som bedöms är

  · Ljud från installationer inomhus
  · Luftljudsisolering
  · Stegljudsisolering
  · Ljud utifrån, t ex från trafik eller från andra ljudkällor

  Var det endast installationer och trafik som gällde tidigare? Är inte ljudmätningar obligatoriskt med tanke på att ljud ofta kan upplevas subjektivt och det finns en standard att följa? Vidare undrar jag hur en ljudsakkunning ska involveras just vid ett villabygge för det verkar inte helt vanligt att så sker. Tänker på att mycket kan man ju ordna med själv t. ex. ljuddämpning av ventilationssystemet. Man kan ju ha hårda ytor som klinker och väggar och tak bestående av skivor av fibergips (Fermacell) och då kan man undra om det behövs extra ljudämpande skivor av annat material i taket på många ställen för att klara ljudkraven. Jag reagerade på hur pass dyra ljudmätningarna var.

  Mvh

  • kiran sa:

   Bra frågor och synpunkter.

   1. Alla fyra parametrar ska bedömas och så var det även tidigare, dvs ljud från installationer inomhus, luftljud, stegljud och ljud utifrån t ex trafik. Men enligt Svensk standard SS 25268 framgår det att för ljudklass C bedöms inte stegljud och luftljud inom en lägenhet, dvs det är bara ljud utanför lägenheten från tex grannar och andra yttre ljudkällor förutom installationer inne i lägenheten som bedöms. Ett friliggande småhus saknar stegljud och luftljud från grannar. Om ljudklass B ska uppnås i bostäder med fler än två rum ska dock ett av rummen klara stegljud- och luftljudisoleringskraven inom bostaden. Tanken är att det ska finnas tillgång till ett ostört rum för t ex skiftarbetare som behöver sova på dagen. I vårt hus saknas ett sådant ostört rum och därför når byggnaden inte upp till Guld-nivån. Det krävs ett helt annat utförande än traditionella gipsade innerväggar för att klara ljudklass B i ett småhus med avseende på luftljud och stegljud (tätningar, innerdörr utan ventilationsspringa, tillräckligt med isolering i väggen, ljudisolerad överluftsdon mm).

   Villa Trift projekterades för ljudklass B med avseende på installationer och trafik. I hälften a sovrummen uppnåddes till och med ljudklass A! Men huset saknar ett sovrum som klarar ljudklass B med avseende på stegljud och luftljud från andra delar av bostaden.

   2. Du frågar om ljudmätning i den färdiga byggnaden inte är obligatorisk när klassningen bygger på en framtagen ljudstandard med tillåtna ljudnivåer. Jag ställde samma fråga till Miljöbyggnads tekniska experter. Men systemet Miljöbyggnad prioriterar den upplevda innemiljön. I flerbostadshus som Guldklassas ställs därför krav på boendenkäter med bland annat frågor om den upplevda ljudmiljön. I småhus räcker en egen deklaration. Du behöver alltså inte genomföra någon ljudmätning som jag gjorde.

   3. Enligt Miljöbyggnads krav ska en ljudsakkunnig anlitas även i ett villabygge. (Jag reagerade precis som du.) Men det räcker att konsultera en ljudsakkunnig, vilket inte borde innebära alltför många timmar om det är en tekniskt okomplicerad villa. Ljudkonsultens uppgift är att ge sina synpunkter på ett lämpligt utförande för att uppnå önskad ljudklass. Jag behövde aldrig betala en ljudsakkunnig utan rådfrågade vår ventilationskonsult och andra kontakter i samband med projekteringen. Jag hade dessutom tillgång till en mätning av trafikljudet utomhus som vägledning för val av glas till fönstren.

   Du hittar mer info om ljudmiljön och ljudmätningen i Villa Trift 3.0 i tidigare inlägg:
   https://kiransblogg.com/2012/06/01/ljud-och-oljud/
   https://kiransblogg.com/2012/06/03/ljudmatning-pa-skordevagen-20/
   https://kiransblogg.com/2012/06/07/over-forvantan/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: