arkiv

Dagsarkiv: 4 april, 2012

Den här bloggen är både en projektblogg och en temablogg. Jag berättar om erfarenheter från projektet Villa Trift 3.0 (landets första miljöklassade bostad enligt Miljöbyggnad), ger exempel på miljöklassade byggnadsprojekt, delar med mig av tankar kring en hållbar livsstil och ett miljöanpassat boende.

Det senaste på miljömärkningsfronten är två CEEQUAL-certifierade väg- och anläggningsprojekt. Skanska är först med att certifiera två väg- och anläggningsprojekt i Sverige enligt det brittiska systemet CEEQUAL som lanserades i januari 2011. Den ena projektet är utbyggnaden av trafikplatsen Järagård vid Jönköping och det andra är Å-kvartren i Lomma hamn. Syftet med märkningen är att bidra till ökad hållbarhet i väg- och anläggningsarbeten. I systemet bedöms:
1. projektstrategi
2. projektledning (miljöledningssystem)
3. påverkan på människor och relationen med lokalsamhället
4. markanvändning och landskapsfrågor
5. bevarande och kulturmiljön
6. ekologi och biologisk mångfald
7. vattenmiljön
8. resursanvändning (LCA)
9. transporter i samband med anläggningsarbeten

En annan nyhet som jag läste om i senaste numret av Bygg & Teknik (nr 2, 2012) är att EU håller på att utveckla ett eget miljöklassningssystem för i första hand kontorsbyggnader som bygger på indikatorer i redan framtagna och etablerade klassningssystem LEED, BREEAM, DGNB m fl. Systemet kallas Open-House och innehåller fem kategorier miljöaspekter, sociala och ekonomiska aspekter samt tekniska lösningar, processkvalitet och byggnaden lokalisering. Idag ingår 56 indikatorer med underindikatorer. Ett ganska omfattande system med andra ord om man jämför med Miljöbyggnads 15 indikatorer för nybyggnad. I år pilotklassas 68 byggnader runt om i Europa. Läs mer på Open-House hemsida.

Håll utkik i slutet av augusti efter min reseberättelse från världens första miljöklassade stadsdel, Media City i Manchester. Studiebesök och intervjuer planeras för fullt. Redan nu har kontakter etablerats med olika intressenter. Spännande!