arkiv

Dagsarkiv: 3 april, 2012

Härom veckan kom ett brev från Gar-Bo med information och erbjudande om en frivillig garantibesiktning eller tvåårsbesiktning. Priset för en besiktning av ett hus i vår storlek och prisklass är 7 600 kr (priset följer försäkringssumman i byggfelsförsäkringen). Vid besiktningstillfället undersöks vilka fel som inträffat under reklamationstiden, dvs två år från godkänd slutbesiktningen. Men en garantibesiktning känns inte nödvändig för vår del eftersom totalentreprenören och leverantörerna har varit hjälpsamma och ersatt skadade byggvaror. Entreprenören har ett lagstadgat felansvar för sina arbeten under reklamationstiden. Ansvaret omfattar enbart nya fel som har uppstått efter slutbesiktningen. Man får inte ta upp kvartstående punkter från slutbesiktningen (dessa fel ska i bästa fall redan vara åtgärdade). Det vore intressant att se statistik över hur många tvåårsfel som upptäcks och rapporteras i nybyggda hus.


Skadad originaldörr till vänster och ny dörr med mer rundad glasningslist till höger

Ett av våra anmälda fel var en av ytterdörrarna som leverantören Dooria ersatte förra veckan. Anledningen var en fuktskada som orsakat sprickbildning i färgen pga glasningslistens utformning. Den nya dörren har produktutvecklats och listen har bland annat fått en mer avrinningsvänlig profil som hindrar vattnet från att står kvar. Därför är det bra att påpeka fel och dålig funktionalitet för tillverkarna. Det handlar om hänsyn till både miljön och kommande kunder som ska slippa samma. Kvalitetsbrister och dåliga produkter bidrar till onödig resursförbrukning, utsläpp i samband med tillverkningen och meningslöst avfall. Tack Dooria!

Andra åtgärdade mindre fel under tvåårstiden:
– plusflödesventiler i sparblandare som inte återfjädrar (åtgärd: ny fjäder och gängtejp runt spännskruven för bättre återfjädring)
– limmad dörrtröskel som spruckigt pga av rörelser i parkettgolvet (åtgärd: montage med skruv istället för lim)
– svårstängd förrådsdörr (åtgärd: dörrbladet hyvlades ner några mm)
– tryckkolv som fastnat i två st ASSA C2002 (Åtgärd: byte till nya lås men samma modell)
– ringknapp som slutade fungera pga av fuktinträngning (mjukfog vid mellan vägg och knapp)

I slutet av maj är det två år sedan inflyttning i Villa Trift 3.0. Sammanfattningsvis har vi bara råkat ut för mindre fel de första två åren och haft tur med leverantörerna som tagit sitt ansvar. Det är skönt att t ex ha sluppit allvarliga brister och fel i radiatorsystemet och energianläggningen.