arkiv

Dagsarkiv: 2 april, 2012

Igår var det dags för den återkommande månadsvisa avläsningen. Att regelbundet läsa av mätare och anteckna mätvärden är helt nödvändigt de första åren i ett nybyggt hus. Avläsningen behövs för att ha tillräckliga underlag för energideklarationen som ska göras senast inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Avläsningen är också ett enkelt sätt att kontrollera att all teknik fungerar som förväntat. En onormalt hög förbrukning kan t ex bero på en trasig elpatron, droppande utomhuskran eller onödig användning av torktumlaren.

undermätare fastighetsel, FTX-mätare, drifttid cirkulationspump till solkretsen, vattenmätare
Från vänster till höger: Undermätare till fastighetsel, mätare i uttaget till FTX-aggregatet, drifttid i timmar för cirkulationspump till solkretsen, vattenmätare

I Villa Trift 3.0 läser vi av vattenförbrukningen, solfångarens drifttid, ventilationsaggregatets elförbrukning och total elförbrukning samt separat förbrukning av elenergi för drift av cirkulationspumpar, elvärmare och ventilation (så kallad fastighetsel). I nybyggda hus finns krav sedan 2006 att fastighetsel ska kunna avläsas separat. Fastighetsel, uppvärmning och tappvarmvatten ingår nämligen i byggnadens specifika energianvändning som ska redovisas i energideklarationen. I de senaste byggreglerna (2012) är tillåten energianvändning för nybyggda bostäder i södra Sverige med annat uppvärmningssätt än el 90 kWh/m2 år. När Villa Trift 3.0 byggdes 2010 fick användningen uppgå till högst 110 kWh/m2 år. För eluppvärmda bostäder gäller 55 kWh/m2 år.

Vår energibesiktning är bokad 3 maj. Då har det gått 23 månader sedan vi flyttade in i huset. I helgen sammanställde jag energistatistiken så här långt för det andra boendeåret. Det är klokt att vänta med energideklarationen till det andra boendeåret för att driften ska vara så normal som möjligt och för att huset har hunnit torka ut. Ett lättbetonghus innehåller en hel del byggfukt som försämrar isoleringsförmågan i väggarna. Det första boendeåret behövs dessutom ofta en intrimning av energisystemet för att det ska fungera optimalt och energieffektivt.


Mitt excel-ark med summerade avlästa värden ger en bra överblick över våra energivanor och husets energiprestanda. Men värdena ska normalårskorrigeras (den senaste vintern var ju ganska mild) och korrigeras för avvikelse från projekterat brukande (om t ex innetemperaturen och varmvattenanvändningen inte överensstämmer med antagna värden i energiberäkningen). I maj när huset energibesiktigas av en certifierad energiexpert vet vi om uppmätta värden stämmer med beräknade värden och om Villa Trift 3.0 kan behålla sitt GULD på energiområdet enligt systemet Miljöbyggnad.