arkiv

Dagsarkiv: 23 februari, 2014

bild-517
Illustration: Kiran M Gerhardsson. Text: Klara Falk, Kajsa Lind, Kiran M Gerhardsson

Boverket har avslutat sin utredning om begreppen byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, källare och suterrängvåning. Begreppen bedöms på olika sätt i olika instanser och syftet är att t ex lösa problemet med byggnader som teoretiskt uppfyller bestämmelserna i detaljplanen men som trots det upplevs som högre. Det är dessutom inte alltid självklart hur man mäter och räknar antal våningar. Ett annat problem är att tolkningar ibland kan leda till ett arkitekttoniskt fattigare taklandskap utan uppstickande torn och takkupor.

Boverket inleder rapporten med en visuell presentation av begreppen i serieform. Det måste vara ovanligt med en myndighetsrapport som använt sig av serieformatet. När det gäller komplicerade saker som höjdrelaterade byggnadsbestämmelser kan en illustrerad serie förhoppningsvis vara användbar som introduktion.

Länk till hela serien finns här och vill man läsa den utförliga rapporten om problem och förslag till lösning tryck här.