arkiv

Dagsarkiv: 21 maj, 2013

Fortsättning på föregående inlägg. Länk till gåturen utlagd på Google Maps.

Bild-359
FN-huset syns till vänster om det gigantiska kryssningsfartyget som precis har passerat

14. FN Byen 2013
3XN (strukturplan och FN Byen), Kim Utzon (hotel). FNs danska verksamheter samlas i ett regionalt centrum här på piren Marmormolen. Steven Holl har ritat den kommande broförbindelsen (samma arkitekt som har ritat Chiasma i Helsingfors). Så småningom kommer bostäder att uppföras mot Nordhavnbassängen och lokalbyggnader längs den södra sidan av piren. Miljöprofilen i FN-huset är ambitiös med solceller och solfångare på taket och ett ljust reflekterande papptak med vegetabiliska komponenter. Det vita taket sänker temperaturen till max 45 grader vid taket för att minska behovet av kylning inomhus. Huset är utformat för högsta energiklass 1 (max 50 kWh/m2 år). Fler exempel på miljöanpassningsåtgärder: frikyla med havsvatten, regnvatteninsamling (regnvatten blir spolvatten i toaletterna eftersom det egentligen är ganska dumt att använda rent dricksvatten för toalettspolning) och golvmattor av återvunnet material. Läs mer om FN Byen här i Sydsvenskans artikel.

Mina intryck: Det stjärnformade FN-huset är ett miljömässigt kraftpaket. Tänk om solanläggningarna på taket hade varit ännu mer synliga på avstånd med glittriga reflexer soliga dagar? Men idag är det svårt att avgöra hur mycket av byggnaden som kommer att synas på håll. När Nordhavn är färdigbyggt finns här bostäder för 40 000 människor och arbetsplatser för lika många. Med andra ord kommer en hel del byggnader att uppföras under en längre tid. Nordhavn planeras tack och lov efter helt andra stadsbyggnadsprinciper än Örestad som planerades på 90-talet. Istället för storskaligheten i Örestad ska Nordhavn få en småskalig intimare prägel med ett myllrande folkliv, dvs planeringsinslag som känns igen från hållbara stadsvisioner även i Sverige. År 2050 när området är fullt utbyggt vet vi hur det blev…

Bild-358
Baksidan av FN-huset där man anar solenergiapplikationerna på taket. I framtiden kommer bostadshus uppföras på materialupplaget i förgrunden

15. Zinkhuset 2008
Holsö Arkitekter. 60 lyxlägenheter på Amerika Plads med fasadmaterial av zink.

Mina intryck: Folktom och steril utemiljö – stor kontrast mot vitala Superkilen som vi såg i början av gåturen.  Den stora kvaliteten i närmiljön är blandningen av gammalt och nytt och de stiliga segelbåtarna vid kajen.

Bild-357
Saknar välkomnande bostadsentréer på de moderna flerbostadshusen i fonden och till vänster

Bild-356
Snygg grafik med den veckade zinkplåten