arkiv

Dagsarkiv: 19 maj, 2013

Fortsättning på föregående inlägg. Länk till gåturen utlagd på Google Maps.

Bild-352
Vuggestuen Akvariet på Naestvedgade

11. Vuggestuen Akvariet 2005
Arkitekt Dorte Mandrup. Förskolebyggnad på Naestvedgade 3 i flera plan med takterrass och brant takfall.

Mina intryck: Elegant byggnad men gården var låst! (Jämför med den publika lösningen på gåturens första stopp, Guldberg Byplads.) Förskolor i flera våningar är inte särskilt vanliga i Sverige. Men vid förtätning måste man tänka flera våningar för att hushålla med marken. Ett annat alternativ är mångfunktionella byggnader. Om det finns tillräckligt med utrymme på bottenvåningen kan förskolan placeras i markplan och andra verksamheter eller bostäder ovanför.

Bild-353
V
uggestuen Akvariet på Naestvedgade

12. Vuggestue 2005
Arkitekt Dorte Mandrup. En lägre byggnad med hänsyn till grannarna. Det ursprungliga förslaget var en byggnad i fyra våningar. Byggnaden är helt gatuorienterad med fasadlivet i kvartersgräns till skillnad från förskolan Akvariet som är indragen från gatan. Men här är byggnadsmiljön tät kvartersstad istället för halvtät småhusbebyggelse. Från gatan syns rampen upp till gården på taket som är en integrerad del av byggnaden. Fasadmaterialet är delvis av kanalplast (förmodligen ouppvärmt förråd innanför). Tyvärr tål kanalplasten inte klottersanering. Byggnaden fick kommunens årliga utmärkelse för att den fungerar bra är och arkitektoniskt unik.

Mina intryck: Solljuset i bostäder och på friytor är en viktig må-bra-faktor. Jag har full förståelse för grannarnas synpunkter på byggnadshöjden. Kvarteret är inte mer än ca 40 m djupt och kringbyggt av 5–6 våningshus. Hade förskolan legat i en lika hög byggnad skulle solstrålarna varken träffa gården eller nå lägenheterna på bottenvåningen. Gården är uppskattningsvis 15–20 meter bred, dvs ungefär samma mått som byggnadshöjden på de befintliga husen. För att en kringbyggd gård ska få 5 timmars sammanlagd soltid vid höst- och vårdagjämning på denna breddgrad (55,7° N) krävs att gårdens bredd är åtminstone tre gånger större än byggnadshöjden (ur Byggekologi 2004). Men solen är inte bara en välsignelse. Oskuggade stora glaspartier utan utvändiga solskydd ger ofta höga inomhustemperaturer sommartid. Jag läste att här finns komfortproblem både vinter- och sommartid pga av de stora glaspartierna.

Bild-351
Vuggestuen på Krausevej