arkiv

Dagsarkiv: 20 mars, 2013

Tittar ut genom fönstret på snötäcket och plogbilen som skrapat vägbanan på Storekrok. Vem kan tro att det är vårdagjämning idag? Solen lär inte visa sig under dagen men det finns ändå anledning att kontrollera solvinkeln i gratisverktyget SunAngle calculator som jag gör med jämna mellanrum.  Solens vinkel är helt nödvändig att känna till för en arkitekt. Solen och vinkeln på solinstrålningen ska självklart redovisas i de tidiga sektionerna när byggnaden utformas. Moderna digitala tredimensionella ritverktyg kan säkert visa solvinkeln men den måste finnas med i de tidiga handritade skisserna för att man som arkitekt ska kunna planera dagsljuset och behovet av eventuella solskydd på sommaren.

Bild-311

Jag har matat in positionen för Villa Trift 3.0  i SunAngle calculator. Man behöver veta breddgraden och mata in datum och tid (se utförliga instruktioner i tidigare inlägg) och vips så räknar kalkylatorn ut solvinkeln (altitude angle), soluppgång och solnedgång. På vårdagjämningen 20 mars 2013 är solvinkeln 34,21 grader på Skördevägen i Lund. Vid sommarsolståndet när solen står som högst är vinkel 57,68 grader. Idag gick solen upp kl 06.08 och den går ner kl 18.20.

Bild-310
Vildbihotell
– även kallad bibatteri. Funderade redan för ett år sedan på att såga till bamburör enligt instruktionerna på Natur och Trädgårds hemsida. Men att såga bamburör med fogsvans funkade inte alls. På förra veckans HUT Skånes seminarium om urban biologisk mångfald hade Per Bengtsson från Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm med sig tillsågade 20 cm långa bamburör. Ingångshålen behöver vara 3–13 mm i diameter. Varje rör är som en enrumslägenhet och senare i vår kommer solitära vildbin att lägga ägg och matpaket i rören. Vildbin är indelade i humlor och solitära vildbin. Humlor är sociala samhällsbyggare precis som tambin/honumgsbin. Solitära vildbin sticks inte eftersom de inte har en stor koloni att försvara. Kratsa ur lite av märgen i ingångshålet, resten fixar vildbina själva. Häng upp vildbihotellet i ett soligt läge.

Kreotop – konstgjorda biotoper (naturmiljöer) för att öka den biologiska mångfalden. I vindkraftsparker anläggs t ex sandhögar, skuggiga gropar där regnvatten kan samlas eller buskage med bärbuskar för att ge skydd, föda och övervintringsmöjlighet för djur och insekter.

Sociotopkartering – ett verktyg för att kartlägga hur människor använder och upplever platser i staden, t ex parker. Inte ett helt nytt ord men ett bra verktyg som förtjänar att lyftas fram i diskussionen om förtätning och grönska.