arkiv

Dagsarkiv: 8 maj, 2012


Det som återstår av förra årets vedleverans förutom vedstacken utomhus (0,4 m3 i vedställningen och ca 2,5 m3 i vedstacken)

I år köpte vi ved till nästa års uppvärmningssäsong av Lundaved i Torna Hällestad. Priset är 490 kr per m3 stjälpt mått för askved. 10 m3 landade på uppfarten i mitten av april och allt är staplat sedan en vecka. Enligt energiberäkningen är bränsleåtgången uppskattad till 6–6,5 m3 travad blandved. Enligt Energimyndigheten kan man räkna med att 1 m3 travad blandved innehåller 1300 kWh. Under den senaste uppvärmningssäsongen gick det åt ca 4,5 m3. Men askved har ett högre energiinnehåll än blandved. Vi har även eldat en del med briketter.


Årets leverans med ca 6,5 m3 som staplats på fram- och baksidan av förrådet