arkiv

Etikettarkiv: Manchester Ship Canal

Fortsättning från föregående inlägg.


Karta ur broschyren MediaCityUK_directions_A42.pdf hämtad från http://www.mediacityuk.co.uk. En del ytor i denna första etapp är fortfarande obebyggda. Bygget av studiolokaler för inspelning av Coronation Street pågår för fullt. Såpaserien har visats för brittiska tittare sedan 1960!

När jag lämnar Sheila Wright och Jane Dickman funderar jag på något som hon nämnde på vår promenad längs kajen och över svängbroarna. Innan MediaCityUK byggdes var kajen inte tillgänglig förbi Imperial War Museum på den motstående Trafford-sidan. Detta är en av de saker med MediaCityUK som tilltalar mig mest, att markområden på båda sidorna av kanalen har blivit en sammanhängande del av Manchester Ship Canal. Skönt att slippa nybyggda områden med svaga kopplingar som är helt eller delvis isolerade från befintliga stadsdelar. Här tar man sig lätt runt mellan de olika sidorna av kanalen som dessutom tillhör två olika kommuner, Salford och Trafford. Jag undrar hur området hade sett ut om Peel Group inte hade köpt upp hela kanalen på 80- och 90-talet. Det är oftast lättare att genomföra en planidé mer konsekvent med bara en ägare, antingen en privat aktör eller en kommun. Ett splittrat ägande kräver dessutom längre planeringstid. MediaCityUK planerades och genomfördes imponerande snabbt. Här fanns dessutom inga boende eller grannar som behövde ge synpunkter. Enligt Sheila Wright var tidplanen den största utmaningen i projektet. BBC hade behov av nya inflyttningsklara lokaler i december 2010 och planeringen startade inte förrän när platsen valdes 2006.

På spårvagnen tillbaka till Manchester Piccadilly station laddar jag för intervjun följande dag med exploatören, Stuart Rimmer från Peel Holdings.

Fortsättning följer…


Den nybyggda svängbron som förenar Trafford med MediaCityUK


Bodar har byggts om till temporära lokaler anpassade för småföretag (bodar före ombyggnad till höger i bild). Växter har redan börjat klättra på den utanpåliggande träkonstuktionen. Ett oväntat inslag i MediaCityUK som framför allt präglas av tidstypisk kontorsarkitektur med mycket glas

Fortsättning från föregående inlägg.


Manchester Docks med nio dockor i Manchester Ship Canal var en del av Port of Manchester 1894­­–1982. Lasthamnen och kanalen gjorde Manchester oberoende av hamnen i Liverpool. Men i takt med att containertrafik blev vanligare på 1970-talet minskade antalet fartyg i Manchester Docks eftersom kanalen inte var dimensionerad för stora containerfartyg. 

När jag träffar Sheila Wright, planeringskonsulten bakom MediaCityUK, visar sig den första miljöklassade stadsdelen från sin bästa sida. Det är en solig augustiförmiddag, ca 24 grader i luften med vykortsvackra reflexer i vattnet. Den pågående livesändningen från OS i London har lockat flera åskådare till den stora centrala piazzan med storbildskärmar mitt i stadsdelen.


Sheila Wright, ansvarig planerare I MediaCityUK, till höger i bild. Bredvid står Jane Dickman som har förmedlat kontakten med Sheila. Båda är planeringskonsulter och egna företagare.

Stadsplaneringen i England skiljer sig från det kommunala självstyret i Sverige. När jag ber Sheila Wright förklara sin roll i planeringen av MediaCityUK berättar hon att den kommunala myndigheten granskar framtagna planer och bygglov. Den har även en strategisk planerarfunktion och tar fram en ”masterplan” utan att detaljplanera. Men det är inte alltid kommunen hinner med att planera kommande utvecklingsområden. Exploatören har då möjlighet att anlita en planeringskonsult som ansvarar för planläggningen i nära samarbete med arkitekten som utvecklar plankonceptet. Arkitekten (urban designer) färdigställer därefter den slutliga planen för området.  Den inhyrda planeringskonsulten ger t ex råd om bebyggelsetäthet och att ser till så att planen inte strider mot gällande nationella och lokala policydokument. Kommunen deltar till viss del i planeringsdiskussionen och avgör t ex byggnadshöjd, materialval och täthet. När alla utredningar av t ex översvämningsrisker, buller, transporter, ekologi, genomförandet mm är genomförda sammanställer planeraren hela ansökan och skickar in den digitalt via ett webbformulär. Kommunen har 12 veckor på sig att formellt anta planen förutsatt att ansökan är fullständig. När Sheila Wright och Jane Dickman startade sin yrkesbana som planerare var ansökningarna betydligt mindre omfattande. Idag deltar upp till 20 olika konsulter i förarbetet.

Sheila Wright anlitades som planeringskonsult av Peel Holdings som ansvarig för planeringen av MEdiaCityUK. Jag frågar henne vad kommunen hade för krav när det gällde utformningen av MediaCityUK. Hon svarar att exploatören Peel Group ville bygga högre hus och att det var även en del diskussion om fasadmaterialen.

När bestämde man sig för att miljöklassa stadsdelen enligt BREEAM Communities? Enligt Sheila Wright var tanken redan från början att bygga hållbart. Det fanns tidiga diskussioner mellan BBC och BREEAM om klassning på byggnadsnivå. Lite senare i projektet bestämde man sig för att klassa hela stadsdelen efter en förfrågan från BREEAM om Peel kunde tänka sig att MediaCityUK blev en pilotstadsdel.

Fortsättning följer…