arkiv

Etikettarkiv: BBC North

Fortsättning från föregående inlägg. Ett bildinlägg med fler miljöbilder från MediCityUK.


Bridge House till vänster, Studios i mitten och Dock House till höger. De karaktäristiska färgade byggnadsvolymerna på taket är den övre delen av studiolokalerna


En plan över studiobyggnaden. Som besökare kan man gå in i den första vänthallen, Open Centre. Hallen är mötesplatsen och startpunkten för BBC North:s studiebesök som bara kan bokas online. Det rekommenderas att vara ute i god tid om man är här under semestersäsongen (misslyckades nämligen själv att få biljett eftersom allt var fullbokat)


Cykelställ värderas högt i klassningssystemet BREEAM Communities. I bakgrunden skymtar höghuset där bl a universitet i Salford hyr lokaler för sina mediautbildningar. Normalt finns här 1 500 studenter men i augusti har studenterna fortfarande sommaruppehåll

Tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga är poänggivande i klassningssystemet BREEAM Communities

Fortsättning följer…

Fortsättning från föregående inlägg.


The Lowry, entré och interiör. Ritat av James Stirling och Michael Wilford och färdigställt 2000

Planen i MediaCityUK är utformad som ett cirkelsegment där Lowry utgör mittpunkten

Vi står på andra sidan av No 9 Dock vid entrén till The Lowry, ett kulturhus med teaterscener och galleri uppkallat efter den engelska bildkonstnären Laurence Stephen Lowry. Tyvärr vetter byggnadens sämsta exteriör mot MediaCityUK. Byggnaden stod klar 2000 och ritades av James Stirling och Michael Wilford. Byggnadens cirkulära planform är utgångspunkten för plankonceptet i MediaCityUK. Planen är utformad som ett cirkelsegment där Lowry utgör mittpunkten. Men i nästa etapp av MediaCityUK frångår man strukturen med koncentriska cirkelbågar. Den centrala delen närmast mitten av den halvcirkelformade planen är fotgängarprioriterad. Bilarna parkerar och angör i utkanten. Sheila Wright förklarar att BBC hade höga säkerhetskrav och ville undvika bilar och fordon i närheten av byggnaderna. Anledningen till den höga säkerheten med bl a elektroniskt styrda väggrindar är bombdåden i London 2005.

Men hur är det på kvällarna och nätterna med tanke på att stadsdelen framför allt innehåller kontorslokaler? Sheila Wright säger att ambitionen vara att bygga en levande stadsdel, ” a 24-hour city”. BBC:s verksamhet är ju igång större delen av dygnet. Stadsdelen har dessutom bygglov för ytterligare 1 500 lägenheter.


Imperial War Museum av arkitekten Daniel Libeskind, färdigställt 2002


En av entréerna till till MediaCityUK från svängbron i sydväst. Man anar den bågformade kvartersformen


BBC:s byggnader Quay House till vänster och Bridge House till höger ritat av Wilkinson Eyre

Vi har passerat Imperial War Museum och det pågående bygget av inspelningslokalerna för Coronation Street på Traffordsidan och tagit oss över gångbron till MediaCityUK. Jag noterar att här inte finns några gröna bostadsgårdar. Stadsdelens 178 lägenheterna finns i två höghus integrerade i kontorskomplexen. Lägenheterna har som tur är balkonger men saknar tillgång till halvprivata gårdar. Var grillar man och var kan man odla, undrar jag.
– Om gröna gårdar saknas måste exploatören betala en avgift till kommunen som ska täcka kostnaden för förnyelse av kommunala parker, säger Sheila Wright.


Piazzan och gröningen i söder (The Stage, the Green)

Stadsdelen är snabbt överblickbar och lättorienterad. Den är inte heller särskilt stor till ytan, ca 5 ha, vilket motsvarar 1/3-del av första etappen på 15 ha. Bo01 i Malmö är 22 ha inklusive Turning Torso.  Det är imponerade att spårvagnshållplatsen och linjesträckningen funnits med från start. Precis som i Freiburg, en annan hållbart planerad stadsdel i södra Tyskland. I Sverige är det vanligt att kollektivtrafiken etableras först efter utbyggnaden av bostäder och kontor, dvs när det finns resandeunderlag. Så bakvänt! Självklart är en fungerande kollektivtrafik en förutsättning för ändrade resvanor och ökat kollektivtrafikresande. Så att man inte är tvungen att köpa bil om man flyttar till ett nytt område.
–  I MediaCityUK var Peel tvungen att bekosta spårvagnshållplatsen och inköp av tågvagnar, berättar Sheila Wright. I England finns en regel (Section 106 agreement) som ger kommunen rätt att kräva finansieringsbidrag från exploatören för den service som är nödvändig för utbyggnaden, t ex skola eller infrastruktur. Bygglovet villkoras och överenskommelsen är juridiskt bindande.

Fortsättning följer…

Fortsättning från föregående inlägg.

Min beskrivning av MediaCityUK bygger på researchmaterial, egna intryck på plats 9–13/8 samt intervjuer med exploatören Stuart Rimmer (Construction Project Manager på Peel Holdings) och planeraren Sheila Wright. På bloggen får ni min bild av MediaCityUK som besökare. Men även exploatörens och planerarens perspektiv på utbyggnaden och en faktasammanställning från spridda internetkällor. Min beskrivning handlar inte om hur stadsdelen fungerar i vardagen för de boende, studenterna, företagarna och de anställda. Inte heller om vad stadsdelen tillför närområdet och staden Salford mer än jobbtillfällen. (Frågor som är superrelevanta i stadsutvecklingssammanhang men som kräver mer tid och en längre vistelse.)

Varför är MediaCityUK intressant för Sverige? Projektet är ett exempel på en hållbar stadsdel med tydligt mätbara åtgärder, systematiskt planerad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Sverige har fastighetsbolaget Diligentia bestämt sig för att använda samma klassningssystem, BREEAM Communities, när Masthusen i Västra Hamnen planeras. Projektet MediaCityUK och BREEAM Communities har även betydelse för det pågående utvecklingsarbetet med ett nationellt frivilligt klassningssystem för svenska stadsdelar. En tredje anledning att uppmärksamma MediaCityUK är det snabbt växande globala intresset för miljöklassningssystem både på byggnadsnivå och stadsdelsnivå. I mitt eget hus Villa Trift 3.0, den första miljöklassade bostaden enligt Miljöbyggnad, har jag haft långväga besök av regeringstjänstemän från Jakarta som ville lära sig mer om olika miljöklassningsvektyg för byggnader.

Stadsdelsfakta
Läge: Salford Quays, Salford och Trafford Wharf, Trafford (tillhör Greater Manchester men ligger bara ca 5 km från Picadilly station i centrala Manchester, 15 min med spårvagnen Metrolink)

Koordinater: 53° 28′ 0″ N, 2° 14′ 0″ W (samma breddgrad som Hamburg)

Exploatör: Peel Media

Verksamhetsutövare: Peel Media, BBC, ITV Granada, SIS (Satellite Information Services Ltd).

Ägare: Peel Group

Intressenter: Peel Group, Salford City Council, the Central Salford Urban Regeneration Company, NorthWest Regional Development Agency

Färdigställt: 1/3-del (ca 5 ha) av första etappen på 15 hektar blev klar 2011 (ytan kan jämföras med BO01 som är 22 ha inklusive Turning Torso)

Yta: Fullt utbyggd 81 ha. Första etappen 15 ha, andra etappen är 10 ha (ansökan inlämnad till Salford City council i januari 2012)

Kostnad: Ca 650 milj pund för etapp 1 (ekonomiskt stöd från regeringen för en del av infrastrukturen)

Blandad bebyggelse: kontorsutrymmen i sex byggnader (ca 72 550 m2), detaljhandel (ca 5 570 m2), byggnadskomplex med studiolokaler(ca 23 230 m2), 378 lägenheter i två höghusbyggnader, 218 hotellrum i Holiday Inn, 11 våningar högt parkeringshus, piazza 2 ha för events med plats för 2 000 deltagare, The Green House med kontor, The Pie Factory (ombyggt bageri med inspelningsstudios och kontor)

Plandesign: Benoy

Husarkitekter: Wilkinson Eyre (BBC:s byggnader Bridge House, Dock House, Quay House), Stephenson Bell (The Greenhouse)

Landskapsplanering: Gillespies

Energisystem: Lokal fjärrvärme med ett nergrävt kulvertsystem och gemensam värme-, kyl- och elproduktionsanläggning som försörjer första etappen

Transporter: Bilfri innerzon, spårvagnsnät Manchester Metrolink, 300 cykelställ, gång- och cykelväg till centrala Manchester, hög bussturtäthet med föbindelser till Salford Crescent station och Salford Shopping City)

Tidslinje för planering och utbyggnad av första etappen av MediaCityUK
Figur: Kiran M Gerhardsson 2012

Källor: www.mediacity.co.uk, www.wikipedia.org, www.bbc.co.uk/jobs/north/