arkiv

Etikettarkiv: Arena hållbar stad


”I 3000 år har mänskligheten byggt bostäder för tre miljarder människor och nu ska vi bygga lika många till på 30 år”. Ungefär så sade Lars Reuterswärd, rektorsråd på Chalmers och direktör för Mistra Urban Futures som var en av arrangörerna bakom konferensen Arena hållbar stad. Jag är en flitig deltagare på konferenser om urbana utvecklingsfrågor och numera mest intresserad av erfarenheter och lärdomar från genomförda omvandlingsprojekt och processer samt studiebesök på fältet. Jag är därför helnöjd med konferensens upplägg och alla jag har pratat med instämmer. Arena hållbar stad fokuserade mer på dialogmöten än föredrag för alla drygt 400 deltagare. Ett av huvudinslagen var t ex nätverksträffar med roterande stationer. Man fick välja ut två av 18 olika nätverk efter en 90 sekunders presentation av alla deltagande nätverk i plenumsalen. Som vanligt svårt att välja och det blev Transition Towns (Omställning Sverige), Föreningen för Byggemenskaper och en informell presentation av Yimby i korridoren.


Bikupor med pollinerande bin. Insektspollinering, vattenrening i våtmarker, växter som renar luft är några exempel på ekosystemtjänster i naturen som kommer människan till godo

Första konferensdagen hölls temasessioner på eftermiddagen. Resurser, kretslopp och ekosystemtjänster som jag hade valt hade samma upplägg med roterande stationer i kombination med inledande och avslutande föredrag. Skönt att få tid att samtala och diskutera i mindre grupper om bl a Plantagon (high-tech lösning med odling i vertikalt växthus och fösta prototypen byggs i Linköping), gemenskapsodling med exempel från Malmö och hur man värderar ekosystemtjänster (men utan svar eftersom projektet är i en uppstartfas).

I foajén utanför konferensrummen visades olika spel om staden. Tre av fyra var digitala (SimCity och liknande). Jag fastnade för det analoga och enkla men fascinerande tredimensionella pusslet från Riksantikvarieämbetet utan en enskild vinnare. Här fanns plats för flera deltagare runt bordet . Mycket pedagogiskt och en bra igångsättare för samtal om urbana kvaliteter i en grupp där människor inte känner varandra. Man får nämligen ändra position på föregående deltagares pusselkloss (t ex vindkraftspark istället för grönområde) vilket inte låter sig göras utan förklaring (åtminstone för stämningens skull)…

Åkte hem med många intryck, gnagande tankar och nya frågor men också inspirerad att fortsätta med egna och gemensamma insatser på hållbarhetsområdet. Arena hållbar stad för högsta betyg i format, upplägg och innehåll. Men även för lokalerna i Kårhuset på Chalmers med gott om sociala uppehållsytor och grupprum med dagsljus och utsikt.

Läs tidigare inlägg om Arena Hållbar stad:
När falaffelvagnen inte platsar
Foton från studiebesöken
Samverkan och genomförandeglappet

Fram till bygget av nya LUX i hörnet Helgonavägen/Sölvegatan i Lund stod här en välbesökt falaffelvagn som mättade långa köer med hungriga studenter, universitetsanställda och andra som rörde sig i området. En strategisk plats mitt i strömmarna av människor mellan universitetets institutioner och Gerdahallen och andra förbipasserande. Platsen ligger i ett stråk av universitetsbyggnader, parkeringsytor, ett fåtal bostäder och några enstaka caféer som inte annonserar sig mot gatan. Men stråket saknar uppehållsställen. Större delen av Sölvegatan är mer av en transportkorridor och ingår i projektet Kunskapsstråket som delvis finansieras av bidrag från Delegationen för Hållbara städer.

Kunskapsstråket och planeringsområdet Brunnshög (Lunds senaste hållbara stadsutvecklingsprojekt invid det planerade ESS på bästa åkermarken) omnämns i filmen som avslutar den andra konferensdagen på Arena Hållbar stad. I filmen presenteras klipp från investeringsprojekt och planeringsprojekt som fått bidrag från Delegationen för hållbara städer. Totalt delade delegationen ut drygt 350 miljoner kr under projektperioden 2009­-2012. Sölvegatan som ingår i Kunskapsstråket har potential men projekt tar tid. Varför inte låta temporära inslag få bidra med de kvaliteter som projekten strävar efter? Varför platsar inte det mobila matstället som hittills är det mest hållbara nytillskottet längs Kunskapsstråket? Det kan knappast bero på platsbrist med tanke på att 15 byggbodar är uppsatta på andra sidan gatan. Nu är min dagliga tur till Gerdahallen precis som förr utan någon mötesplats med välluktande vegetariska biffar i den mest folktäta korsningen längs Kunskapsstråket. Falaffelföretagaren har dessutom fått söka sig till något annat ställe som förmodligen inte är lika lukrativt.

Fortsättning följer i sista inlägget om Arena hållbar stad med mitt slutbetyg på konferensen…

Foton från Kvillebäcken är inlagda i föregående inlägg. Här kommer några overview-foton från 22:e våningen i Lilla Bommen vid Göta älvbron. En perfekt utsiktsplats för att höra mer om den inledande planeringen av Älvstaden med internationella workshops och medborgardialog.


Bangården vid centralen och man anar Ullevis svängda kontur


Operan till höger i bild och den svarta låga paviljongen med konstgräset bakom byggkranen är Älvrummet. Hit tar man sig om man är intresserad av stadens pågående planeringsprojekt 


Utsikt mot väster med Operan längst ner till vänster och Lundbyhamnen till höger

Fortsättning följer…

Ser fram emot dagens studiebesök den tredje och sista dagen på konferensen Arena hålllbar stad. Som vanligt vill man gå på det mesta som erbjuds med en del har jag redan sett: Miljonprogramsförnyelse i Gårdsten, Kretsloppsparken som är unik i landet, Ekocentrum med ambitiösa miljöutställningar, komvandling i Nya Krokslätt i kulturhistorisk miljö, Passivhuscentrum och Alingsås, nybyggnad i Kvillebäcken och stadsutvecklingsområdet centrala Älvstranden mm. Bike-in-café, cykelgarderober och kvartersodling lockade mig att välja Kvillebäcken och att få höra om Göteborgs hållbara storsatsning Älvstaden.

Fortsättning följer…


Guiden Einar Hansson och på skylten till höger står det ”Kvartersodlat”

Einar Hansson var vår utmärkta guide under Kvillebäcksturen. Första etappen byggs i rasande fart och första inflyttning är i början av 2013. Kvarteren är högexploaterade men här ska ändå ges plats för pocket-parks och ev odling på förgårdsmark. Målet är att alla bostadshus ska klara Silvernivån på alla tre områden, energi, innemiljö och material i klassningssytemet Miljöbyggnad.


Medan bygget pågår finns här plats för gemenskapsodling, växthus med vedkamin, växtpensionat och bike-in-café


Växtpensionat under max två veckors bortavaro


Foto av den gigantiska modellen i Älvhuset över alla centrala omvandlingsprojekt på båda sidor av älven. Göta älvbron i förgrunden och Kvillebäcken i norr på Hissingen (de vita frigolitbyggnaderna är planerad bebyggelse i stadsdelen Kvillebäcken)

Sitter vid en lånedator på vandrarhemmet Linné Hostel på Vegagatan i Göteborg med ett falskt brandlarm som piper i bakgrunden. På den blinkande larmdisplayen står det ”brand i korridor utanför rum 1 till 5”. Det är sent på kvällen och jag har precis återvänt till vandrarhemmet från den inledande dagen på en sammanfattande tredagarskonferens ”Arena hållbar stad” arrangerad av Mistra Urban Futures, Vinnova, Naturvårdsverket och Delegationen för hållbara städer. Projekttiden för Delegationen för hållbara städer med Peter Örn som ordförande tar slut vid årsskiftet och det är dags för en summering på Chalmers med föredrag, seminarier och studiebesök.

Vandrarhemmet är obemannat och ingen av hotellgästerna från utlandet som passerar i korridoren vet vad larmet gäller. Jag har ringt vandrarhemmets mobilnummer men får bara en telefonsvarare i luren. Tröttsamt! Jag ser inga spår av någon brand i korridoren och enligt en av hotellgästerna har larmet varit igång ett par timmar men hon har ingen aning om vad den pipande signalen betyder.  Så jag sitter väl kvar här ett tag vid datorn (och spanar efter rök i ögonvrån)…

Det kanske verkar som konferenser tillhör min vardag men som egenföretagare väljer jag noggrant ut de konferenser som intresserar mig mest och som inte kostar skjortan. Årets två konferenser för min del, Passivhus Norden i Trondheim och Arena hållbar stad i Göteborg,  råkar bara ligga strax efter varandra i tiden.

Jag hoppar över alla inledningstalare på Arenan idag eftersom det mesta som sades är en upprepning av vad som brukar sägas i liknande forum: tvärsektoriellt samarbete, motverka stuprörstänkande, inkludera medborgarna, utbyggnad i kollektivtrafikstråk, energieffektivisera bebyggelsen, närhet och täthet, lätt att göra rätt osv. Fast viktiga saker tål att upprepas.

Men vad gör vi åt genomförandeglappet? Alla är så eniga och stämningen är alltid på topp men i vardagen finns hela tiden exempel på att visioner, policys och strategier inte genomförs i praktiken. Det finns förstås flera goda exempel men uppenbarligen fortfarande en hel del hinder som försvårar hållbarhetsarbetet. På väg hit till Göteborg tog jag Öresundståget från Lunds centralstation. Vid Skånetrafikens nyinstallerade biljettautomater under rulltrappan på stationen fick jag tillfälle att prata med en servicereparatör som lagade en av automaterna. Jag talade om för honom hur glad jag är att de äntligen har satt upp fler automater men frågade varför det har tagit sådan tid. Jag var säkert en av många som tog upp problemet med Skånetrafiken för mer än ett år sedan eftersom det ofta blev köbildning vid de två andra automaterna. Han svarade att Jernhusen som Skånetrafiken hyr plats av för sina automater var motvilliga av estetiska skäl! Jag som trodde att alla aktörer inom transportsektorn självklart vill bidra till smidigare kollektivtrafik och i synnerhet statligt ägda företag.

Kort om en av höjdpunkterna på eftermiddagens parallella seminarier: Staden som gruva. Det finns lika mycket koppar i kända gruvor som i teknosfären, t ex nergrävda likströmsnät och urkopplade växelströmsnät i gatan. Men när blir det lönsamt att gräva upp de urkopplade kablarna? Läs mer om vad Joakim Krook vid Linköpings universitet har kommit fram till.

Dagens avslutande plenumföredrag med David Sim från Gehl Architects är värd en stor applåd. Den mänskliga skalan är lätt att glömma bort när stjärnkontoren planerar megastäder i Asien eller när ikonarkitekter designar nya kvarter i Örestad.