arkiv

Dagsarkiv: 16 mars, 2014

I fredags 14 mars var det dags för årets miljömålskonferens på SUS i Malmö. På bordet vid ingången till Jubileumsaulan låg länsstyrelsens rapport om miljötillståndet i Skåne 2014. Titeln är: ”Skånes miljömål – bryr du dig?” Tyvärr är prognosen för att uppfylla de 16 miljömålen till 2020 mycket dyster. Det är bara ett mål som kommer att uppnås: mål nr 5 Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet i stratosfären väntas återhämta sig till 2020 tack vare alla insatser som har begränsat ozonpåverkande utsläpp, t ex freoner.

Temat för årets miljömålskonferens var Giftfri miljö. Jag tänker inte recensera konferensen utan bara ta upp ett exempel på den ovilja att bry sig som fortfarande finns på många håll i samhället. Miljödirektören Annelie Johansson visade en karta över avloppsreningsverk i Skåne med uppmätta halter av kadmium i avloppsvattnet som överstiger gränsvärdena. Kadmium är en tungmetall som är cancerogen och höga halter i kroppen kan bidra till benskörhet. Metallen finns kvar i det avloppsslam som sedan hamnar på åkrarna där det tas upp av olika sädesslag som blir mjöl och till slut hamnar på våra tallrikar på matbordet. Det finns flera källor till höga kadmiumhalter och en av dem är konstnärsfärger! Annelie Johansson menade att orsaken till de höga värdena i Kiviks och Simrishamns avloppsreningsverk är den höga andelen bosatta konstnärer som inte kan avstå från kadmiumgult i sin palett. Men nu kommer Kemikalieinspektionen att föreslå att kadmium i konstnärsfärger förbjuds eftersom riktade informationskampanjer inte har gett några resultat.

Alla yrkesgrupper måste ta sitt miljöansvar. Ett liknande exempel på konservatism och snävt omdöme är när arkitektkollegor klagar på EU:s utfasning av glödlampor. Sedan utfasningen inleddes 2009 har många klagat på alternativet eftersom energieffektiv LED-belysning saknar rätt färgtemperatur och att kvaliteten är för ojämn. Men snart nog kommer även LED att utvecklas (tack vare förbudet mot glödljus) och bli en bra ersättare. Lite vitaktigt ljus under en kort övergångstid kan inte vara ett tillräckligt skäl för att avstå från energieffektivisering och miljöansvar. Och visst finns det tillräckligt med nyanser av gult för att göra konsten giftfri.