arkiv

Etikettarkiv: ventilation

Här kommer en liten avstickare från ljus-spåret (fler inspirationsbilder från 3 days of design i Köpenhamn kommer i nästa inlägg). Nu handlar det om smuts som kan definieras som materia på fel plats. Men ibland handlar det inte bara om den personliga eller kulturella upplevelsen. I vissa sammanhang kan smuts dessutom försämra egenskaperna i exempelvis ett ventilationssystem.

Bor man som vi i ett hus från 2010 med från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (FTX) finns det långa ventilationskanaler som helst ska rensas regelbundet. Men i småhus finns inga krav på återkommande rensning i byggreglerna till skillnad från flerbostadshus (vart tredje år). Vi har valt att låta rensa kanalerna med 5–6 års intervall. Då har en hel del smuts samlats bakom frånluftsdonen och i kanalerna som för bort använd och ”förorenad” luft från bad, kök och tvätt. Ventilationsmontören Tomas berättade att det samlas mest smuts i frånluftskanaler i utrymmen som är fuktiga. Om smutslagren får ligga kvar år efter år kommer så småningom luftflödet att påverkas. Kanalens diameter blir ju mindre – ungefär som blodkärl med plack på insidan av kärlväggarna.

Vänster: Frånluftsdonet. Här passerar använd luft in i kanalen och vidare till ventilationsaggregatet med ett filter (som hindrar smutsen från att komma in i värmeväxlaren). Höger: Frånluftsdonet är nerplockat och den hängande gråa ansamlingen består av dammpartiklar. Frånluftsdonen i köket och badrummet var värst.

Det går inte designa bort underhåll men det kan reduceras. Det är en naturlag att allt sprids och oordning ökar. Som arkitekt kan man planera för korta frånluftskanaler genom att samla alla våtutrymmen i närheten av varandra. Andra positiva konsekvenser av samlade våtenheter är korta vatten- och avloppsledningar.

Men jakten på smuts i huset fortsätter. Nästa utmaning är att hitta något fiffigt sätt att rensa radiatorerna från mer än tio års damm som samlats mellan konvektionslamellerna bakom frontplåten. Och det måste ju finnas mellanrum för att värmen ska spridas. För att anspela på ett känt citat: Det finns en spricka, en spricka i allt. Det är där dammet tar sig in.*

* Leonard Cohens låt Anthem: “There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.”

Sju timmar lång dag på 55:e breddgraden i Lund – årets kortaste dag inföll igår 22 december. Jag minns från min kurstid i Umeå att solen bara var framme ca 4 ½ timme vid samma tid i Umeå som ligger på 63:e breddgraden.

Vid varje dagjämning är det dags för filterbyte i Enervents ventilationsaggregat Pingvin eco EDE i Villa Trift 3.0. Tillverkaren rekommenderar fyra byten per år. I vårt aggregat finns planfilter som är betydligt billigare än påsfilter. Fem kompletta filterbyten kostar 350 kr + frakt (10 filter). Men i gengäld behöver påsfilter inte bytas mer än ett par gånger per år. Tillverkaren har valt planfilter för att kostnaden inte ska vara ett hinder för filterbyten. Energimyndighetens enkätundersökning visar att 1 av 10 småhusägare som har mekanisk till- och frånluftsventilation aldrig har bytt filter. Följden är sämre luft och högre elkostnad eftersom verkningsgraden blir sämre. Läs mer om undersökningen på Energimyndighetens hemsida.


Frånluftsfiltret är alltid smutsigast (till vänster i bild), det andra filtret är uteluftsfiltret som hindrar partiklar i uteluften från att förorena inneluften


Aggregatet sitter lättåtkomligt i tvättstugan istället för på vinden (den vita väggmonterade lådan till höger)