arkiv

Etikettarkiv: solitära vildbin

Bild-312

Före eftermiddagens solbad i växthuset hade jag turen att stöta ihop med biologen Anna Persson efter morgonyogan på Gerdahallen. Anna är expert på humlor och solitära vildbin. Jag berättade om mitt egenmonterade vildbihotell som jag har bloggat om i tidigare inlägg. Fick chans att ställa frågan om det verkligen är lämpligt att rörpaketet bara monteras hängande i ett snöre i vår vindutsatta trädgård. Rören är dessutom svåra att snöra tillräckligt hårt. Vildbin vill väl också ha en stabil bostad? Anna förklarade att det är bara buntband eller silvertejp som fungerar om det ska bli riktigt stadigt och vänd gärna ingången mot sydväst eftersom solitära vildbina föredrar ingången vänd mot morgonsolen.

Istället för silvertejp blev det aluminiumtejp. Hade en rulle över från vintern 2010 när vi kondensisolerade utelufts- och avluftskanalen i tvättstugan vintern och isolerade kaminen. Att hitta en plats i rätt väderstreck och gärna synlig från huset var inte lätt. Man vill ju gärna uppleva resultatet av sina wild-life insatser. Nu sitter den i alla fall instoppad i planket utanför växthuset i ögonhöjd och jag hoppas få höra surrande vildbin senare i vår när de samlar pollen till larverna i bamburören.

Bild-313

Klockan är snart 17.30 och temperaturen i växthuset börjar sjunka så smått från ca 24 grader till 20 grader. Utomhus är det två plusgrader. Chiliplantorna är omskolade till större krukor med näringsrik U-jord. Nu borde tillväxten ta fart. Hade planerat förkultivera lite fler grönsaker men de stora säckarna med planteringsjord på plantskolan var fortfarande frusna.

Efter 5 timmar i växthuset är det dags att ta med krukorna med chili in i huset och byta från sommarlinne till långärmat. Enligt väderprognosen ska nattemperaturen sjunka till 10 minusgrader.

Bild-314

Bild-310
Vildbihotell
– även kallad bibatteri. Funderade redan för ett år sedan på att såga till bamburör enligt instruktionerna på Natur och Trädgårds hemsida. Men att såga bamburör med fogsvans funkade inte alls. På förra veckans HUT Skånes seminarium om urban biologisk mångfald hade Per Bengtsson från Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm med sig tillsågade 20 cm långa bamburör. Ingångshålen behöver vara 3–13 mm i diameter. Varje rör är som en enrumslägenhet och senare i vår kommer solitära vildbin att lägga ägg och matpaket i rören. Vildbin är indelade i humlor och solitära vildbin. Humlor är sociala samhällsbyggare precis som tambin/honumgsbin. Solitära vildbin sticks inte eftersom de inte har en stor koloni att försvara. Kratsa ur lite av märgen i ingångshålet, resten fixar vildbina själva. Häng upp vildbihotellet i ett soligt läge.

Kreotop – konstgjorda biotoper (naturmiljöer) för att öka den biologiska mångfalden. I vindkraftsparker anläggs t ex sandhögar, skuggiga gropar där regnvatten kan samlas eller buskage med bärbuskar för att ge skydd, föda och övervintringsmöjlighet för djur och insekter.

Sociotopkartering – ett verktyg för att kartlägga hur människor använder och upplever platser i staden, t ex parker. Inte ett helt nytt ord men ett bra verktyg som förtjänar att lyftas fram i diskussionen om förtätning och grönska.