arkiv

Etikettarkiv: solceller

Fortsättning från föregående inlägg.

– Solceller kan vara aktuella i nästa utbyggnadsetapp eftersom priset har gått ner, säger Stuart Rimmer när vi avrundar den improviserade visningen av energianläggningen. Stuart Rimmer är projektchef för utvecklingen av MediaCityUK och dessutom själv uppvuxen i Salford. Han har följt hela omvandlingen av kanalen från hamn till stadskvarter med kontor, bostäder och butiker.

I Storbritannien har installationen av solcellsanläggningar ökat på senare år. År 2010 infördes Feed-in Tariff (FIT) som innebär att småskaliga lokala elproducenter  säljer sin el till ett högre pris än konsumentpriset. Elen kan produceras av solceller, vindkraft, småskalig vattenkraft eller mikrokraftvärmeverk. Ett nybyggt hus som har en solcellsanläggning med installerad effekt under 4 kW får i dagsläget ca 2,10 SEK (21 pence) för varje kilowattimme egenproducerad el. Ju större anläggning desto lägre garanterad inmatningstariff. Samma system har funnits länge i Tyskland men med betydlig högre garanterat minimipris.

Jag har själv planerat för möjligheten att installera solceller på den lediga takytan mot sydväst på mitt eget hus, Villa Trift 3.0. Men idag skulle en 20 m2 stor takintegrerad kvalitetsanläggning tillverkad i Freiburg (modell Sundeck) kosta ca 105 000 kr att installera. En kalkylränta på 4 % och 2 500 kWh per år i ett årligt elutbyte ger ett kostnad på ca 3 kr/kWh! Då har jag inte räknat med något statligt investeringsstöd på 45 %. Min solcellssatsning får bli ett framtida projekt när priset förhoppningsvis är lägre än idag eller när verkningsgraden är högre. Det finns betydligt mer lönsamma åtgärder att göra i mitt hus, t ex en vattenmantlad kamin med bättre verkningsgrad.

Vi lämnar energianläggningen i parkeringshuset och ger oss av till ett av caféerna i MediaCityUK för att fortsätta intervjun.

Fortsättning följer…


Förra veckan korades årets etta bland Sveriges miljöbästa kommuner i en ranking som görs av tidningen Miljöaktuellt. Grattis Eskilstuna! Lund som tog hem segern förra året håller sig kvar på tio-i-topp listan. När tidningen City intervjuade Karin Loodberg, chef för Miljöstrategiska enheten i Lund, berättade hon om kommunens pågående solenergisatsningar.


Igår passerade jag LKFs kontor på Magistratsvägen 23 i norra Lund när 122 tysktillverkade solcellspaneler från SolarWorld installerades på taket till kontoret, garaget och som fast solavskärmning på söderfasaden. Anläggningens toppeffekt är 30 kW och det årliga solelutbytet kan bli upp till 30 000 kWh (motsvarar ungefär elanvändningen i 6 villor till hushållets apparater, vitvaror och belysning).


På garagetaket lutar solcellsmodulerna knappt 30 grader. Fästanordningen består av återvunnen plast som är förankrad med hjälp av tyngder av betong. Tillverkaren kallar modellen Suntub och lösningen kräver inte ett enda skruvhål i tätskiktet! Till vänster syns Ulf (totalentreprenör SolectPower) som demonstrerar anläggningen på Magistratsvägen 23


Lunds största solel-satsning fångad i samma bild. Smart infästning i plåttakets falsar (bilden till höger)

Ikano Kontor har integrerat 178 kW solcellsmoduler i fasaden på Ideon Gateway som syns i bakgrunden i bilden till vänster. Den egenproducerade solelen kommer behövas för att driva de värmepumpar som ska kyla byggnaden. Men här ska även finnas speciella solskydd för att minska kylbehovet. Hittar tyvärr inga detaljer om solskydden på deras hemsida. Solavskärmning med solceller är annars en fiffig multifunktionell lösning som både hindrar solvärmen och producerar energi. När solstrålningen stoppas utanför fönstren minskar kylbehovet. Vill man ha mer transparent solavskärmning där man även ser lite av himlen inifrån kontorsrummen finns stiliga glas-glas varianter (solceller som är laminerade på avstånd från varandra mellan två glas).

Solar Region Skåne har äntligen genomfört sin första studieresa utanför Sverige. Endagsturen gick till Köpenhamn med start i Arkitekternas hus för genomgång av dagens program med temat solcellsprojekt. Karin Kappel från Solar City var dagen guide. Tre av projekten, Arkitektskolans matsal på Konstakademin, Köpenhamns Energi i Örestad och Gaia Solars solcellsfabrik var kända för mig sedan tidigare solcellsresa med SolEl-programmet 2007.

Här kommer en kort uppräkning av projekten:
– Glaslaminerade 1–2 mm tjocka solcellsmoduler i Copenhagen Towers. Helt måttanpassade och nästan omöjligt att se att de är solceller bakom glasskivorna.

– Gavelutsmyckning med solcellsmoduler i stadsdelen Valby. En ombyggd industribyggnad där man tidigare tillverkade högspänningsisolatorer. Ett konstverk med snygg koppling till tidigare verksamhet men som egentligen ska ses på natten när den är upplyst. Idag innehåller byggnaden kulturverksamhet och café. Valby har antagit ett ambitiöst mål att installera solceller på 300 000 m2 av stadsdelens tak. Målet är att 10–15% av stadsdelens elförbrukning 2025 ska täckas av elproduktionen från lokala solcellsanläggningar.


Takrenovering med en kombination av traditionella vinkelställda solcellsmoduler och ”skifferliknande” moduler (högra bilden är tagen från takterrassen neråt över takfallet med integrerade solceller)

– Smakfull takrenovering på ett bevaransvärt flerbostadshus i Österbro, borättsföreningen Söpassagen, i närheten av Rigshospitalet. Köpenhamn har varit hårda när det gäller takintegrerade solcellslösningar och bara accepterat att solcellerna syns från gården. Men här gjorde man ett avsteg och tillät att mansardtakets gamla skiffertak ersattes med skifferlika solcellsmoduler som nytt takmaterial. Snygg exempel på takintegrerade solceller! En del av taket är platt och här blev lösningen istället traditionella moduler på ställningar vinklade mot solen.


Arkitektskolans matsal

– Stilig avskärmning i taklanterninen med solceller laminerade i glas, matsalen på Arkitektskolan i gamla militärkaserner.


Köpenhamns Energi

– Utvändig fast solavskärmning på Köpenhamns Energi. En del av solcellerna är bara ”dummies” eftersom pelarna skuggar en del av solcellsmodulerna. Minsta skugga på en solcellsmodul stoppar produktionen av solcellsel.


Guldbergs skole

– Guldberg skole energirenoverades inför COP15 med solceller på fasaden, synlig mätning av solcellsproduktionen, sparblandare mm. Då var det i alla fall någon nytta med COP15. Mina nytagna foton av solcellstillverkningen i Gaia Solars solcellsfabrik publiceras i nästa inlägg…