arkiv

Etikettarkiv: provtryckning

(Fortsättning på föregående inlägg och det sista inlägget från rapporteringen av Fuktcentrums Informationsdag)

Paula Wahlgren från Chalmers avslutade dagen med en presentation av sin forskning om lufttäthet i byggnader. Bristande lufttäthet ger ökad energianvändning, dålig komfort (drag och kallras), sämre verkningsgrad i ventilationsvärmeväxlare eftersom all uteluft inte passerar värmeväxlaren och risk för fuktskador i konstruktioner. Ett mycket otätt hus kan läcka 2 l/s m2 omslutande area. Jämför med passivhuskravet på 0,3 l/s m2 och att man ofta uppnår 0,1–0,20 2 l/s m2 i nya energieffektiva hus. I ett otätt hus i ett vindutsatt läge kan luftläckaget genom klimatskalet vara större än värmeförlusten genom ventilationen! (I ett självdragshus står ventilationsförlusterna normalt för ca 15 % av de totala värmeförlusterna genom klimatskalet. Väggar och dörrar står för 20 %. I ett mekaniskt ventilerat hus blir andelen ventilationsförluster ungefär det dubbla. Källa: Energimyndigheten.)

Ett tips för att säkerställa god lufttäthet är förstås att ställa krav på täthet och att tidigt informera om att huset ska provtryckas. Av 28 undersökta hus visade sig att 47–59 % hade lägre luftläckage än täthetskravet redan vid första provtryckningstillfället! Det är också en god idé att planera för ett installationsskikt i ytterväggen. Genom att låta plastfolien ligga en bit in i väggen minskar antalet genomföringar för elkablar och rör. Dessutom minskar risken för att tätskiktet punkteras av brukare som t ex spikar upp tavlor. Ett annat tips från Owe Svensson från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) var att göra en kompletterande provtryckning i det färdiga huset för att se det verkliga resultatet efter lagningarna.


Provtryckning i Villa Trift 3.0 för att upptäcka luftläckorna genom golv, väggar och tak, ett sk blower door test

Vårt hus, Villa Trift 3.0, provtrycktes två gånger med bra resultat i mars 2010 och maj 2010 (0,19 l/s m2 respektive 0,13 l/s m2). Sydsvenskans web-TV var med och filmade första gången (se filmen). Mitt krav var maximalt luftläckage på 0,3 l/s m2. Vid den här tiden fanns bara två småhusföretag i Skåne som provtryckte sina hus. Både byggentreprenören och totalentreprenören fick uppleva sin första provtryckning av ett bygge i samband med uppförandet av Villa Trift 3.0. Förändring och lärande var mitt motto för hela projektet. Till halgen har vi bott i huset i exakt två år. Jag insåg redan tidigt att en av husets bästa egenskaper är lufttätheten. Det ett stort plusvärde att slippa drag och kall tilluft och något man absolut ska förvänta sig i ett modernt nybyggt hus. Som egnahemsbyggare och professionell byggherre ska man självklart ställa krav på en täthetsprovning. Det tjänar både miljön och plånboken på.

Under gårdagens storm blev jag påmind om fördelen med ett lufttätt hus. Trots att vindbyarna lät rejält i imkanalen och skorstensröret kändes inget drag i hela huset. I äldre hus blåser det ofta in genom springor och otätheter. Förutsättningen för ett lufttätt hus är ett noggrant utförande och att huset har täthetsprovats för att hitta läckorna i klimatskalet. Villa Trift 3.0 provtrycktes två gånger under byggtiden med goda resultat. Kravet från mig som byggherre var ett maximalt luftläckage på 0,30 l/s m2 omslutande area, samma krav som ställs på passivhus. Vid sista tryckprovningen blev resultatet 0,13 l/s m2. Det är inte ovanligt att välbyggda passivhus hamnar på ca 0,10 l/s m2.


Per-Ola från Byggnadsingenjörerna Hessleholmen utförde provtryckningen i mars och maj 2010. En särskild ”textildörr” med fläkt och mätutrustning monterades i groventrén. I fläkten sitter ett mätkort som registrerar luftflödet. Inomhusluften sögs sedan ut med upp till 50 Pascal i tryck. Det uppmätta luftflödet divideras med den omslutande arean (golv, väggar och tak). Därefter scannade Per-Ola av huset invändigt med värmekamera för att hitta värmeläckorna. Konstruktiva köldbryggor som t ex vägghörn går inte att undvika såvida man inte bygger ett klotrunt hus, den mest energioptimala formen. Hörn läcker alltid mer värme än en rak vägg. Det kan även finnas små hål i t ex anslutningen mellan den lätta takkonstruktionen av trä och den tunga stenväggen. Hård vind (24,4 m/s) motsvarar ett lufttryck på 300 Pascal.

Ett bra resultat från täthetsprovningen är framför allt ett bevis på ett noggrant utfört bygge. Det är en kvalitetskontroll som är bra för miljön, husföretaget, entreprenören och driftekonomin.