arkiv

Etikettarkiv: Metrolink

Fortsättning från föregående inlägg.

Min beskrivning av MediaCityUK bygger på researchmaterial, egna intryck på plats 9–13/8 samt intervjuer med exploatören Stuart Rimmer (Construction Project Manager på Peel Holdings) och planeraren Sheila Wright. På bloggen får ni min bild av MediaCityUK som besökare. Men även exploatörens och planerarens perspektiv på utbyggnaden och en faktasammanställning från spridda internetkällor. Min beskrivning handlar inte om hur stadsdelen fungerar i vardagen för de boende, studenterna, företagarna och de anställda. Inte heller om vad stadsdelen tillför närområdet och staden Salford mer än jobbtillfällen. (Frågor som är superrelevanta i stadsutvecklingssammanhang men som kräver mer tid och en längre vistelse.)

Varför är MediaCityUK intressant för Sverige? Projektet är ett exempel på en hållbar stadsdel med tydligt mätbara åtgärder, systematiskt planerad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Sverige har fastighetsbolaget Diligentia bestämt sig för att använda samma klassningssystem, BREEAM Communities, när Masthusen i Västra Hamnen planeras. Projektet MediaCityUK och BREEAM Communities har även betydelse för det pågående utvecklingsarbetet med ett nationellt frivilligt klassningssystem för svenska stadsdelar. En tredje anledning att uppmärksamma MediaCityUK är det snabbt växande globala intresset för miljöklassningssystem både på byggnadsnivå och stadsdelsnivå. I mitt eget hus Villa Trift 3.0, den första miljöklassade bostaden enligt Miljöbyggnad, har jag haft långväga besök av regeringstjänstemän från Jakarta som ville lära sig mer om olika miljöklassningsvektyg för byggnader.

Stadsdelsfakta
Läge: Salford Quays, Salford och Trafford Wharf, Trafford (tillhör Greater Manchester men ligger bara ca 5 km från Picadilly station i centrala Manchester, 15 min med spårvagnen Metrolink)

Koordinater: 53° 28′ 0″ N, 2° 14′ 0″ W (samma breddgrad som Hamburg)

Exploatör: Peel Media

Verksamhetsutövare: Peel Media, BBC, ITV Granada, SIS (Satellite Information Services Ltd).

Ägare: Peel Group

Intressenter: Peel Group, Salford City Council, the Central Salford Urban Regeneration Company, NorthWest Regional Development Agency

Färdigställt: 1/3-del (ca 5 ha) av första etappen på 15 hektar blev klar 2011 (ytan kan jämföras med BO01 som är 22 ha inklusive Turning Torso)

Yta: Fullt utbyggd 81 ha. Första etappen 15 ha, andra etappen är 10 ha (ansökan inlämnad till Salford City council i januari 2012)

Kostnad: Ca 650 milj pund för etapp 1 (ekonomiskt stöd från regeringen för en del av infrastrukturen)

Blandad bebyggelse: kontorsutrymmen i sex byggnader (ca 72 550 m2), detaljhandel (ca 5 570 m2), byggnadskomplex med studiolokaler(ca 23 230 m2), 378 lägenheter i två höghusbyggnader, 218 hotellrum i Holiday Inn, 11 våningar högt parkeringshus, piazza 2 ha för events med plats för 2 000 deltagare, The Green House med kontor, The Pie Factory (ombyggt bageri med inspelningsstudios och kontor)

Plandesign: Benoy

Husarkitekter: Wilkinson Eyre (BBC:s byggnader Bridge House, Dock House, Quay House), Stephenson Bell (The Greenhouse)

Landskapsplanering: Gillespies

Energisystem: Lokal fjärrvärme med ett nergrävt kulvertsystem och gemensam värme-, kyl- och elproduktionsanläggning som försörjer första etappen

Transporter: Bilfri innerzon, spårvagnsnät Manchester Metrolink, 300 cykelställ, gång- och cykelväg till centrala Manchester, hög bussturtäthet med föbindelser till Salford Crescent station och Salford Shopping City)

Tidslinje för planering och utbyggnad av första etappen av MediaCityUK
Figur: Kiran M Gerhardsson 2012

Källor: www.mediacity.co.uk, www.wikipedia.org, www.bbc.co.uk/jobs/north/


Höghusbyggnaden till vänster i bild, the Heart, är ett av två flerbostadshus. Höghuset i mitten, Blue Tower, var ursprungligen planerat som ett bostadshus men BBC behövde fler kontorsutrymmen och idag innehåller byggnaden enbart kontor

MediaCityUK i Greater Manchester är den första miljöklassade stadsdelen enligt BREEAM Communities. Slutbetyget blev Excellent med 78,94 % av totalt möjliga poäng enligt certifikatet från sept 2009 (Detailed Planning Stage). För Outstanding som är det högsta betyget krävs minst 85 %. Sedan 2011 finns här fem BBC avdelningar: BBC Sport, Children´s, Learning, Future Media och Tehnology. I MediaCityUK finns några av Europas största inspelningsstudios för film och TV. MediaCityUK är en blandad stadsdel med såväl handel, kontor, hotell och bostäder. En av byggnaderna innehåller dessutom undervisningslokaler för ca 1500 mediastudenter vid Salford University. Salford är en av städerna som ingår i Greater Manchester och utvecklingen av MediaCityUK har skett i nära samarbete med City Council i Salford. Två höghusbyggnader innehåller 378 lägenheter, 1 till 4 rum och kök.

Storbildsskärmen är dold bakom trädet till vänster i bild

Jag tillbringade en vecka i ett soligt Manchester 8-15 augusti och besökte MediCityUK vid tre tillfällen. De första två besöken sammanföll med de olympiska spelens sista dagar. Det var ganska mycket aktivitet runt piazzan i MediaCityUK trots att studenterna inte var tillbaka från sommarferierna och  hela BBC:s sportavdelning befann sig i London. Två permanent monterade storbildsskärmar vid den gröna allmänningen och det centrala stenlagda torget visade livesändningar från OS-spelen hela dagarna. Ambitionen i planeringen har varit en 24-timmars stadsdel. När OS är slut planeras andra publika arrangemang. Stadsdelen är befolkad dygnet runt eftersom här pågår aktiviteter i BBC:s lokaler i stort sett hela tiden.

Metrolink – spårvagnslinjen som tar dig till MediaCityUK från Manchester Piccadilly station på 15 minuter har funnits sedan 2010, dvs innan BBC flyttade in 2011. Tåg och hållplatsen finansierades av exploatören Peel Group

Det finns mycket som imponerar i den hållbara stadsdelen: vattnet som en tillgång (för kylning, som transportled vid uppförandet och ett vackert inslag i stadsmiljön), spårvagnen som angör mitt i stadsdelen, husens orientering med den öppna platsen mot vattnet i söder, blandningen av verksamheter, den bilfria zonen, stadsdelens kopplingar till de andra sidorna av kanalen och dockan  med svängbara gångbroar, fjärrvärmenätet (istället för centralvärme som är vanligast i Manchester). Men jag saknar de gröna taken och synliga solenergilösningar, inslag som finns med i nästa utbyggnadsetapp öster om den första etappen enligt Stuart Rimmer, Project Director på Peel Holdings (exploatören och fastghetsbolaget bakom MediaCityUK). Jag hoppas snart få läsa den detaljerade klassningsrapporten för MediaCityUK och energideklarationerna för några byggnader. Fortsättning följer…


Från språrvagnshållplatsen går man till och med skyddad under tak nästan ända fram till BBC:s reception vilket var ett av kraven från BBC

Är tillbaka från studieresan till MediaCityUK i Manchester, den första miljöklassade stadsdelen enligt BREEAM Communities. Det var en riktigt givande studieresa med ett fantastiskt mottagande från ett par inblandade aktörer (planeraren och exploatören). Reserapport publiceras i kommande inlägg. Familjen var med och det blev tid över för turistaktiviteter  i ett soligt Manchester med behaglig sommarvärme.

Biggest surprise: Hamnen i Liverpool och Alberts Dock med ambitiösa utställningar: Beatles Story, Maritime Museum, International Slavery Museum. 10 % av den internationella slavhandeln gick via Liverpool. I hamnen finns även det nybyggda Museum of Liverpool ritat av danska stjärnkontoret 3XN.

Daily pleasure: Power-walk längs Ashton Canal, Philips Park, Clayton Vale i Manchester. En milslång blå och grön korridor för träning och avkoppling. Växelvis nyanlagd town-walk med nedlagda textilfabriker och bostadsförnyelse.

Dynamite: Utställning med akustiska effekter, filmklipp och luktintryck från skyttegravarna på Imperial War Museum i närheten av MediaCityUK på Trafford-sidan. En skulptural byggnad ritad av Daniel Libeskind. Ett imponerande  dekonstruktivistiskt verk med tre distinkta former som symboliserar konflikter till havs, till sjöss och i luften.

Best buy: Schampotvål från Lush och fodral till min nya vikbara tvåhjuling.

Favourite shopping streets: Deansgate i Manchester med flera outdoor butiker och Evans cykelbutik. Gott om secondhand butiker på Oldham Street.

Best offer: Happy Mondays på matstället The Slug and Lettuce med 50 % rabatt på mat.

Like: Metrolink – Manchesters spårvagnar. Särskilt ändhållplatsen mitt i MediaCityUK.

Biggest disappointment: Dieseldrivna lokaltåg.

Regrets: Borde bokat Studio Tour i MediaCityUK i god tid före resan på BBC:s hemsida eftersom allt visade sig vara fullbokat.

Memorable moment: Sista kvällen på uteserveringen till PizzaExpress med nybakade Dough Balls och smakliga lågkalorialternativ. Läget vid Picadilly Gardens i centrala Manchester är perfekt med sol ända till ca kl 20 och ett myller av människor.