arkiv

Etikettarkiv: mätning


Efter ett dygn var det dags att plocka ner provtagaren i kontoret i Villa Trift 3.0. Provtagaren är av modellen UMEx och den mäter formaldehydhalten i inomhusluften passivt, dvs utan att man pumpar in luft i provtagaren. Den här typen av diffusionsprovtagare används för mätning av gasformiga ämnen. Fenix Environmental i Umeå har levererat provtagaren och gör mätanalysen.

Enligt Kemikalieinspektionen är formaldehyd ett cancer- och allergiframkallande ämne. Höga halter av formaldehyd irriterar luftvägarna. Formaldehyd är en gas med stickande lukt. Formalin är formaldehyd löst i vatten. Hushållsartiklar och byggmaterial är källor till formaldehyd i inomhusluften. Lim i t ex spånskivor och skivmaterial kan avge formaldehyd.

I Villa Trift 3.0 finns lackerade OSB-skivor som ytskikt på den genomgående hjärtväggen. När huset byggdes 2010 fanns det redan då ett par fabrikat som levererade OSB-skivor med formaldehydfritt lim (Kronoply och Egger). Skivorna som var beställda till vårt bygge tillverkades i Kronospans fabrik utanför Riga i Lettland. Fabriken ställde om sin produktion under våren 2010 samtidigt som Villa Trift 3.0 byggdes. För mig var det viktigt att vänta in de nya sunda skivorna. Men kylan ställde till det och fabriken kunde inte leverera när det var dags för montage av skivor och gips på innerväggarna. Beijer ordnade snabbt skivor från Kronoply istället för att inte försena bygget.

Förr var spånskivor och andra material där spån och lim pressas samman till skivor ett tveksamt materialval pga av emissionen av formaldehyd. Spånskivor innehåller betydligt mer lim än t ex OSB-skivor och plywood. Väljer man svanenmärkta spånskivor kan man som konsument vara säker på att de inte avger farliga halter av formaldehyd.

Formaldehyd finns även i kosmetika, nagellack och schampo. Ämnet används som konserveringsmedel i hygienartiklar eller som lösningsmedel. Formaldehyd kan dessutom avges från behandlad textil. Ett tips är att välja t ex allergivänliga sängkläder märkta med Trygg Textil enligt Öko-Tex standard.  Formaldehydångor i inneluften kan irritera luftvägarna och ge klåda i ögon, näsa och hals. En bra luftväxling kan minska nivåerna av formaldehyd och risken för besvär. Men det bästa är förstås att undvika material och kosmetika som avger formaldehyd.


Uteluftsintaget till Villa Trift 3.0 finns på gavelspetsen intill vindsluckan. Bilden är tagen kl 8 på nyårsafton 2011 när lufttemperaturen är –4 grader och alla ytor är täckta med ett tunt lager av iskristaller

Årets första blogginlägg borde kanske handla om året som gått, årets största händelse, årets misslyckande, årets bästa och sämsta osv. Men det blir istället en kort rapport om den påbörjade vintermätningen av kvävedioxider (NO2) i Villa Trift 3.0. Den här mätningsperioden omfattar både en inomhus- och utomhusmätning. Jag har skrivit en del i tidigare inlägg om hur halten av NO2 är ett mått på trafikrelaterared föroreningar i utomhusluften. För småhus ställer klassningssystemet Miljöbyggnad krav på mätning av NO2-nivån inomhus i minst ett utsatt vistelserum under minst en vecka under vintern. Fenix Environmental som har levererat provtagarna rekommenderar att man gör mätningar på minst två ställen.

Jag har valt att komplettera inomhusmätningen med en parallell utomhusmätning för att se om de fotokatalytiska takpannorna har en mätbar luftrenade effekt. Innan luften sugs in genom uteluftsintaget har en del av luften passerat takytan. Det finns alltså en möjlighet att takpannorna reducerar mängden kvävedioxider i den inkommande uteluften genom en fotokatalytisk process. Processen kräver ljus och kan bara ske dagtid. Men vintermånaderna är solfattiga. Om ca en månad får vi provsvaren.


En av provtagarna utomhus sitter på den vindutsatta sidan i sydväst 2,80 m över marken


Den andra provtagaren sitter på gaveln på läsidan i sydost ca 3,7 m över marknivån

I förrgår var det extra kul att ta emot 21 energirådgivare och energiexperter från Energikontoret Skåne på studiebesök i Villa Trift 3.0. Men två timmar går fort. Det fanns flera saker jag hade velat diskutera med ett så kompetent gäng (bl a central eller individuell reglering av rumsvärme, eldningsteknik i ett hus med svagt undertryck). Tiden räckte såklart inte för att utveckla alla mina tankar och erfarenheter. Här kommer därför lite kompletterande info. Kommentera gärna om ni har fler frågor:

Håkan från Helsingborg överraskade med att plocka fram en fuktmätare och mätte fuktkvoten i den staplade veden utomhus som visade ca 20 %. Men jag hann aldrig be honom mäta veckolagret inomhus. Bredvid kaminen finns en specialbeställd vedställning i stål med plats för två veckolager för att veden ska torka en vecka inomhus innan den används. Hur mycket sjunker fukthalten efter en veckas torkning inomhus? Det finns dessutom möjlighet att blandade ved och briketter med lägre fukthalt än ved som vi gjorde första året.

Jag hade velat kommentera badkaret i vårt badrum. Badkaret är aldrig mer än halvfullt i vårt hushåll eller så duschar man sittande. En femminuters dusch i 40-gradigt vatten kräver drygt 2 kWh. Ett bad med ett fullt badkar som rymmer 150 liter kräver däremot drygt 5 kWh enligt Dala Kraft.

Hushållselen uppgick första boendeåret till 3080 kWh. Energianvändningen för värme, varmvatten och fastighetsel (tre cirkulationspumpar och ventilationsaggregat) vågar jag inte uppskatta. Till energideklarationen i maj har vi tillräckliga underlag. Första vintern 2009/2010 var lättbetongstommen inte uttorkad, den vattenmantlade kaminen saknade isolering och elpatronen gick onödigt mycket eftersom den var felinställd. Felen har åtgärdats till andra årets uppvärmningssäsong.

Någon undrade över kostnaderna när vi gick runt i huset. Kostnaden för den miljöanpassade varianten av Villa Trift 3.0 uppgick till 2 700 000 miljoner (exkl carport och växthus) när huset byggdes 2010. Merkostnaderna för miljöåtgärderna motsvarade ca 200 000 kr (365 mm tjocka väggar istället för 300 mm, svanenmärkta fönster med bättre U-värde än standardutförandet, fotokatalytiska takpannor Clima-Life, ett flexibelt värmesystem med acktank + biobränsleeldad vattenmantlad kamin + solfångare + FTX med värmeåtervinning, lågtempererad radiatorvärme).

Frågan om mängden kväve i dagvattnet från Clima-Life-pannorna på taket återkommer jag till i kommande inlägg…

De sista inlägget på förra bloggen handlade om mätning av kvävedioxider i inneluften i Villa Trift 3.0 och om provtagarna som var på väg till labbet. Provresultatet kom förra månaden men jag har inte hunnit skriva något förrän idag. 

I augusti beställde jag två diffusionsprovtagare (Palmes tube) från Fenix Environmental för en mätning under hela september i två bostadsrum. Provtagningsmetoden är väldigt enkel och mätpunkten kan väljas fritt eftersom det inte krävs el eller någon kringutrustning. Varje provtagare kostar 700 kr + moms. Då ingår förstås analysresultatet som utförs i England. Månadsmedelvärdet för provtagarna i sovrummet och kontoret blev 6,6 respektive 6,4 mikrogram/m3 luft.

Anledningen till mätningen är att klassningssystemet Miljöbyggnad ställer krav på verifiering av bl a indikator nr 8 Kvävedioxidhalt. Indikatorn är ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar. Villa trift 3.0 har projekterats för klassen Guld som innebär att kvävedioxidhalten i inneluften inte får överstiga 20 mikrogram/m3. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde. Halten påverkas av husets läge och närhet till trafikerade leder och avgaser. Miljöbyggnad ställer krav på att man mäter halten vintertid eftersom halterna normalt är högre vintertid. I januari är det dags att göra en kompletterande vintermätning.