arkiv

Etikettarkiv: ljuddämpning

Energimyndigheten och Boverkets enkätundersökning bland 110 småhusägare som har mekaniskt styrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation) visar att 1 av 10 småhusägare aldrig har bytt filter.  Tillverkarna rekommenderar filterbyte 1 till 4 gånger per år beroende på filtertyp. Även husets läge påverkar behovet av filterbyte, dvs hur utsatt man är för trafikföroreningar. Påsfilter behöver bytas mer sällan.


Från vänster: frånluftsfilter med all smuts inifrån huset och uteluftsfiltret som avskiljer partiklar utifrån

I FTX-aggregatet i Villa Trift 3.0 finns två planfilter som byts vid varje dagjämning, dvs fyra gånger per år. De är lika smutsiga varje gång, sommar som vinter. Jag är mycket nöjd med placeringen av vårt aggregat i tvättstugan. I 40 % av husen som undersöktes i enkätundersökningen finns FTX-aggregatet på kallvinden. Men då är aggregatet inte lika lättåtkomligt och risken är att man slarvar med byte av filter. Vår ända miss vid monteringen av det vägghängda FTX-aggregatet var att limma smala gummilisterna längs kanterna på baksidan istället för en heltäckande ljuddämpande matta. Jag minns tydligt dagen när aggregatet skulle monteras av byggentreprenören någon gång i april 2010. Jag hade diskuterat frågan om behovet av en ljuddämpande matta med både entreprenören och tillverkaren som båda tyckte att det var onödigt. Men i sista stund fick jag panik, cyklade iväg till Eksands och fick ta vad som fanns hemma i butiken. En del tillverkare levererar en matta tillsammans med aggregatet och det borde vara standard enligt en ljudkänslig person som jag. Kanske överdrivet ljudkänslig, de flesta besökare reagerar inte alls på ljudet som fortplantar sig i lättbetongväggen bakom aggregatet.Foton från montaget av FTX-aggregatet i maj 2010. Passade på att ta foton på aggregatet insida medan den fortfarande var synlig (eftervärmebatteriet och temperaturgivaren i tilluftskanalen)