arkiv

Etikettarkiv: lantmätare


Jag är imponerad av kursinnehållet i Hållbart byggande 12 poäng som blivande lantmätare läser termin 2 på LTH. I kursen ingår både husbyggnadsteknik och miljökunskap. Man kombinerar teori med praktiska beräkningsexempel där studenterna utgår från ett egenritat småhus. Den här typen av kurs med integrerad kunskap om miljöpåverkan kopplad till byggande och brukande borde vara obligatorisk på Arkitektskolan. Sista programpunkten på deras obligatoriska studieresa var en kort rundtur i Villa Trift 3.0 Skördevägen 20. Kul att visa huset för så intresserade och ambitiösa studenter.