arkiv

Etikettarkiv: innetemperaturstyrd elektronisk regulator

Bild-330
Innegivaren flyttades nyligen från vardagsrummet till hallen i Villa Trift 3.0 för att förbättra värmeregleringen

I de tidigare inläggen har jag delat med mig av våra erfarenheter av innegivarens placering i Villa Trift 3.0. Jag bläddrade nyligen i en rapport från Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) och noterade att även hus med luftvärme kan råka ut för överraskningar som beror på temperaturgivarens placering. SP har följt upp 10 av 20 radhuslägenheter i de första svenska passivhusen som uppfördes 2001 i Lindås utanför Göteborg. Tio år senare har SP sammanställt erfarenhetsåterföringen om innemiljö, beständighet och brukarvänlighet i SP Rapport 2011:26.

Det mesta har fungerat bra men brukarna hade synpunkter på att värmebatteriet stängs av när torktumlaren är igång. Vad har då detta med värmereglering och temperaturgivare att göra? Passivhusen i Lindås har luftburen värme som sprids genom tilluftskanaler. ”Förorenad” luft förs bort genom frånluftskanaler till ventilationsaggregatet. Värmen i frånluften återvinns i en plattvärmeväxlare som överför ca 80 % av värmen till den inkommande uteluften. Under kalla vinterdagar när värmeväxlingen inte räcker för att hålla 20 grader i inomhusluften ger ett elbatteri (900 W) i ventilationsaggregatet extra tillskottsvärme. Tilluftstemperaturen styrs av en temperaturgivare i frånluftskanalen. När torktumlaren är igång avges spillvärme till inomhusluften som evakueras i frånluftskanalen. Temperaturgivaren i frånluftskanalen reagerar och stänger av elbatteriet trots att resten av huset har ett värmebehov. Författarna till rapporten föreslår istället en rumsvis placering av givaren, t ex på en innervägg i vardagsrummet. (Hallen är förmodligen inget alternativ eftersom den hamnar den kanske för nära ytterdörren.)

Villa Trift 3.0 har samma ventilationssystem som i passivhusen i Lindås men i Villa Trift installerades ett vattenburet värmesystem istället för luftvärme. Luftvärme fungerar bara i passivhus med ett välisolerat klimatskal med låga U-värden.

När jag ritade Villa Trift 3.0 inspirerades jag av husen i Lindås och valde ett takfönster för att få mer dagsljus i hallen men också för att kunna vädra ut överskottsvärme på sommaren. Brukarna i Lindås är särskilt nöjda med sina takfönster som har varit räddningen varma perioder på sommaren. Ett önskemål var automatisk stängning vid regn.

Läs gärna rapporten! Den innehåller även förslag till förbättringar som är användbara för både passivhus och lågenergihus.

bild332

Innegivaren är hjärnan i byggnaden som styr värmetillförseln. En del byggnader har både innegivare och utegivare. Syftet med att styra ventilations- och värmesystemet i en byggnad är att hushålla med värme och el och samtidigt säkerställa ett bra inomhusklimat. Jag är mycket nöjd med vårt snabbreglerade radiatorsystem som är bra på att ta till vara gratisenergin från solen, människor, apparater och belysning. I byggnader med ingjutna golvärmeslingor i betongplattan är förutsättningarna inte lika bra pga av systemets tröghet. Men golvvärmesystem har andra fördelar.

En känslig innegivare utan lång fördröjning kan spara många kilowattimmar. När solen värmer rummet där innegivaren är placerad skickas snabba signaler via en tunn ”telekabel” från innegivarens kretskort till shuntmotorn som reglerar framledningstemperaturen till radiatorsystemet. Om innegivaren är olämpligt placerad kan effekten bli sämre termisk komfort i t ex gavelrum med mycket yttervägg eller rum mot norr.

Ett alternativ är ett styrsystem med flera innegivare och ett medelvärde om det är det svårt att hitta en neutral placering. Men flera innegivare förekommer sällan i småhus och det känns onödigt komplicerat. Någonstans går gränsen för elberoende automatisk styrning. När Villa Trift 3.0 byggdes fick jag frågan av en reporter om varför här inte finns närvarostyrning för belysningen, dvs lampor tänds och släcks automatiskt när någon är i rummet. Jag svarade att i offentliga lokaler och kontorslokaler kan närvarostyrning spara pengar och energi om användarna är dåliga på att släcka. I hemmiljö är det billigare att släcka manuellt. En annan vinst är förhoppningsvis mer energimedvetna användare.

bild617
B
elysningen i skafferiet och alla andra rum i Villa Trift 3.0 tänds och släcks manuellt. Läs mer om styrningen i förra inlägget

Bild-326
I maj har vi bott tre år i Villa Trift 3.0. Intrimning av system och småjusteringar är inget ovanligt de två första åren i ett nytt hus. Vi har genomfört ett par viktiga förbättringar sedan huset byggdes: isolering av den vattenmantlade kaminen och installation av elektronisk styrning av elpatronen istället för mekanisk styrning. En isolerad kamin med en dubbelglaslucka ger betydligt mindre strålningsvärme till rummet. Efter åtgärden stämmer fördelningen av värme till vatten och luft bättre med utlovad prestanda, dvs 80 % av värmen levereras till ackumulatortanken och ca 20 % till luften. Tidigare höjdes rumstemperaturen drygt 3 grader efter någon timmes eldning i kaminen. Numera är rumstemperaturen max 1,5 grad högre efter ett eldningstillfälle. Innegivaren har till för en vecka sedan varit placerad på en hjärtvägg i allrummet ca 4 meter från kaminen. När rumstemperaturen stiger ger innegivarens mikroprocessor signal till shuntmotorn under ackumulatortanken att minska värmetillförseln till radiatorerna och så småningom stoppas värmetillförseln. Problemet var att värmen stängdes av lite för tidigt. Under kalla vinterdagar kan det bli för kallt i rummen längst bort i huset som inte får någon glädje av strålningsvärmen. Vi löste det genom att höja börtemperaturen på innegivaren manuellt i samband med eldning.

Bild-325
När rumstemperaturen stiger ger innegivarens kretskort signal till shuntmotorn under ackumulatortanken att minska värmetillförseln till radiatorerna och så småningom stoppas värmetillförseln helt

Jag har pratat med flera konsulter och installatörer i branschen och alla är överens om att det inte är lätt att hitta en bra placering av innegivaren. Den får inte träffas av direkt solstrålning eller vara för nära en radiator eller lampa. Förra veckan kom Jörn från Imtec (fd NEA) och vi flyttade gemensamt innegivaren till ett läge som jag tror kan vara mer optimalt från komfortsynpunkt. Här är den mindre påverkad av solinstrålning, strålningsvärme från kaminen och spillvärme från personer i allrummet. Det är alltid trist med utanpåliggande ledningar i ett nytt hus men tack vare husets smarta planering och undertak blev ingreppet ganska lindrigt. Men själva utförandet kan vara en rysare. Funkar dragningen av tomrören utan att stöta på hinder på vägen? Kommer dragfjädern att lyckas dra igenom tråden i 10 meter långa flexrör och VP-rör? Installationen kunde fullföljas och framöver blir temperaturen i hela huset förhoppningsvis jämnare.

Bild-324
Vänstra bilden: det nytagna ingångshålet i tvättstugan med halogenfritt VP-rör.
Högra bilden: med hjälp av rensningsluckan i hallen utanför badrummet kunde vi koppla ihop flexröret med VP-röret och fiska fram ledningen med en dragfjäder (4 mm platt nylonlina). Man tejpar fast ledningen på dragfjäderns ena ände av metall och skjuter fram dragfjädern i tomröret tills den visar sig i utgångshålet.  Därefter drar man igenom hela linan och den fasttejpade tråden

Bild-323Innegivaren monterades 1,5 m över golvet som tidigare och tråden är dold i en vitlackerad aluminiumskena infäst på lättbetongväggen

Bild-322

Återkommer med rapport när eldningssäsongen sätter igång igen i oktober. Installationen sammanföll nämligen med väderomslaget till varma vårtemperaturer. Sedan mitten av april står enbart solen för uppvärmningen och elpatronen stöttar mulna dagar.