arkiv

Etikettarkiv: innegivare

Innegivaren är hjärnan i byggnaden som styr värmetillförseln. En del byggnader har både innegivare och utegivare. Syftet med att styra ventilations- och värmesystemet i en byggnad är att hushålla med värme och el och samtidigt säkerställa ett bra inomhusklimat. Jag är mycket nöjd med vårt snabbreglerade radiatorsystem som är bra på att ta till vara gratisenergin från solen, människor, apparater och belysning. I byggnader med ingjutna golvärmeslingor i betongplattan är förutsättningarna inte lika bra pga av systemets tröghet. Men golvvärmesystem har andra fördelar.

En känslig innegivare utan lång fördröjning kan spara många kilowattimmar. När solen värmer rummet där innegivaren är placerad skickas snabba signaler via en tunn ”telekabel” från innegivarens kretskort till shuntmotorn som reglerar framledningstemperaturen till radiatorsystemet. Om innegivaren är olämpligt placerad kan effekten bli sämre termisk komfort i t ex gavelrum med mycket yttervägg eller rum mot norr.

Ett alternativ är ett styrsystem med flera innegivare och ett medelvärde om det är det svårt att hitta en neutral placering. Men flera innegivare förekommer sällan i småhus och det känns onödigt komplicerat. Någonstans går gränsen för elberoende automatisk styrning. När Villa Trift 3.0 byggdes fick jag frågan av en reporter om varför här inte finns närvarostyrning för belysningen, dvs lampor tänds och släcks automatiskt när någon är i rummet. Jag svarade att i offentliga lokaler och kontorslokaler kan närvarostyrning spara pengar och energi om användarna är dåliga på att släcka. I hemmiljö är det billigare att släcka manuellt. En annan vinst är förhoppningsvis mer energimedvetna användare.

bild617
B
elysningen i skafferiet och alla andra rum i Villa Trift 3.0 tänds och släcks manuellt. Läs mer om styrningen i förra inlägget

Bild-326
I maj har vi bott tre år i Villa Trift 3.0. Intrimning av system och småjusteringar är inget ovanligt de två första åren i ett nytt hus. Vi har genomfört ett par viktiga förbättringar sedan huset byggdes: isolering av den vattenmantlade kaminen och installation av elektronisk styrning av elpatronen istället för mekanisk styrning. En isolerad kamin med en dubbelglaslucka ger betydligt mindre strålningsvärme till rummet. Efter åtgärden stämmer fördelningen av värme till vatten och luft bättre med utlovad prestanda, dvs 80 % av värmen levereras till ackumulatortanken och ca 20 % till luften. Tidigare höjdes rumstemperaturen drygt 3 grader efter någon timmes eldning i kaminen. Numera är rumstemperaturen max 1,5 grad högre efter ett eldningstillfälle. Innegivaren har till för en vecka sedan varit placerad på en hjärtvägg i allrummet ca 4 meter från kaminen. När rumstemperaturen stiger ger innegivarens mikroprocessor signal till shuntmotorn under ackumulatortanken att minska värmetillförseln till radiatorerna och så småningom stoppas värmetillförseln. Problemet var att värmen stängdes av lite för tidigt. Under kalla vinterdagar kan det bli för kallt i rummen längst bort i huset som inte får någon glädje av strålningsvärmen. Vi löste det genom att höja börtemperaturen på innegivaren manuellt i samband med eldning.

Bild-325
När rumstemperaturen stiger ger innegivarens kretskort signal till shuntmotorn under ackumulatortanken att minska värmetillförseln till radiatorerna och så småningom stoppas värmetillförseln helt

Jag har pratat med flera konsulter och installatörer i branschen och alla är överens om att det inte är lätt att hitta en bra placering av innegivaren. Den får inte träffas av direkt solstrålning eller vara för nära en radiator eller lampa. Förra veckan kom Jörn från Imtec (fd NEA) och vi flyttade gemensamt innegivaren till ett läge som jag tror kan vara mer optimalt från komfortsynpunkt. Här är den mindre påverkad av solinstrålning, strålningsvärme från kaminen och spillvärme från personer i allrummet. Det är alltid trist med utanpåliggande ledningar i ett nytt hus men tack vare husets smarta planering och undertak blev ingreppet ganska lindrigt. Men själva utförandet kan vara en rysare. Funkar dragningen av tomrören utan att stöta på hinder på vägen? Kommer dragfjädern att lyckas dra igenom tråden i 10 meter långa flexrör och VP-rör? Installationen kunde fullföljas och framöver blir temperaturen i hela huset förhoppningsvis jämnare.

Bild-324
Vänstra bilden: det nytagna ingångshålet i tvättstugan med halogenfritt VP-rör.
Högra bilden: med hjälp av rensningsluckan i hallen utanför badrummet kunde vi koppla ihop flexröret med VP-röret och fiska fram ledningen med en dragfjäder (4 mm platt nylonlina). Man tejpar fast ledningen på dragfjäderns ena ände av metall och skjuter fram dragfjädern i tomröret tills den visar sig i utgångshålet.  Därefter drar man igenom hela linan och den fasttejpade tråden

Bild-323Innegivaren monterades 1,5 m över golvet som tidigare och tråden är dold i en vitlackerad aluminiumskena infäst på lättbetongväggen

Bild-322

Återkommer med rapport när eldningssäsongen sätter igång igen i oktober. Installationen sammanföll nämligen med väderomslaget till varma vårtemperaturer. Sedan mitten av april står enbart solen för uppvärmningen och elpatronen stöttar mulna dagar.


I Villa Trift 3.0 finns en centralt placerad rumsgivarenhet eller innegivare som den även kallas. Givaren känner av temperaturen i rummet och kommunicerar med shuntmotorn i teknikutrymmet som sitter under ackumulatortanken. Shuntautomatiken heter Automix 20. Givaren innehåller en programmerad mikroprocessor som reglerar framledningstemperaturen i radiator- och golvärmeanläggningar med vattenburen värme. Villa Trift 3.0  har ett snabbreglerat radiatorsystem som är dimensionerat för lågtemperaturvärme (max ca 40 grader). Radiatorerna är något tjockare eftersom den värmeavgivande ytan behöver vara större i ett lågtemperatursystem.


Shuntmotorn som är en del av reglersystemet är den svarta apparaten till höger i bild. Under ackumulatortanken ryms vattenledningar, PEX-rör, kabel till elpatronen och en givare samt cirkulationspumpen till radiatorkretsen. PEX-rör är ett rör-i rör system med ett skyddsrör och ett medierör där vätskan rinner en smart uppfinning för vattensäkerhet och förenklar utbyte om det skulle behövas

Det är inte helt lätt att hitta en optimal placering av en central innegivare i ett hus. För att den ska fungera optimalt får den inte påverkas av direkt solljus, öppna ytterdörrar, värmestrålning från belysning eller vara placerad för nära värmekällor (t ex radiator eller kamin). Vår innegivare är centralt placerad i husets allrum. Vid det senaste studiebesöket i Villa Trift 3.0 diskuterade vi en alternativ placering av innegivaren för att den inte ska stänga av värmetillförseln i radiatorerna för tidigt när vi eldar i den vattenmantlade kaminen. (Strålningsvärmen från kaminen höjer temperaturen i allrummet ca 1,5 grad under kvällen.) En tänkbar placering hade varit i hallen utanför badrummet men när jag mätte och jämförde lufttemperaturen visade sig att temperaturen var densamma på båda platserna. Den uppvärmda frånluften når även den här lilla hörnan av huset.


Kring den 21 januari står solen i Lund 15 grader över horisonten mitt på dagen. Vid vintersolståndet kring 21 december är solvinkeln så låg som 11 grader kl 12. Tack vare de höga fönstren når solstrålarna långt in i huset. Placeringen av innegivaren är tillräckligt högt upp på väggen för att inte påverkas av den direkta solinstrålningen