arkiv

Etikettarkiv: Gårdsten

Ser fram emot dagens studiebesök den tredje och sista dagen på konferensen Arena hålllbar stad. Som vanligt vill man gå på det mesta som erbjuds med en del har jag redan sett: Miljonprogramsförnyelse i Gårdsten, Kretsloppsparken som är unik i landet, Ekocentrum med ambitiösa miljöutställningar, komvandling i Nya Krokslätt i kulturhistorisk miljö, Passivhuscentrum och Alingsås, nybyggnad i Kvillebäcken och stadsutvecklingsområdet centrala Älvstranden mm. Bike-in-café, cykelgarderober och kvartersodling lockade mig att välja Kvillebäcken och att få höra om Göteborgs hållbara storsatsning Älvstaden.

Fortsättning följer…


Guiden Einar Hansson och på skylten till höger står det ”Kvartersodlat”

Einar Hansson var vår utmärkta guide under Kvillebäcksturen. Första etappen byggs i rasande fart och första inflyttning är i början av 2013. Kvarteren är högexploaterade men här ska ändå ges plats för pocket-parks och ev odling på förgårdsmark. Målet är att alla bostadshus ska klara Silvernivån på alla tre områden, energi, innemiljö och material i klassningssytemet Miljöbyggnad.


Medan bygget pågår finns här plats för gemenskapsodling, växthus med vedkamin, växtpensionat och bike-in-café


Växtpensionat under max två veckors bortavaro


Foto av den gigantiska modellen i Älvhuset över alla centrala omvandlingsprojekt på båda sidor av älven. Göta älvbron i förgrunden och Kvillebäcken i norr på Hissingen (de vita frigolitbyggnaderna är planerad bebyggelse i stadsdelen Kvillebäcken)