arkiv

Etikettarkiv: frisk luft

pågatåg vid Norra ringen

Det är ingen lätt sak för familjer med spädbarn att välja en hälsosam bostad. Nybyggda eller nyrenoverade hus är normalt ingen lämplig boendemiljö för spädbarn. Luftvägarna är inte färdigutvecklade vilket bland annat gör dem känsligare för emissioner än vuxna. Det kan ta upp till två år för ämnen som avges från byggmaterial att klinga av till acceptabla nivåer. Ofta står ett småhus högt upp på önskelistan för en nybliven familj. Men 38 % av småhusen i det befintliga byggnadsbeståndet har fuktskador som kan påverka innemiljön enligt Boverkets rikstäckande undersökning BETSI.

Är en äldre lägenhet i ett flerbostadshus ett bättre alternativ? Ofta är äldre flerbostadshus centralt lokaliserade nära trafikerade vägar. Enligt ny forskning kan barn som utsätts för trafikrelaterade luftföroreningar under det första levnadsåret få besvär med luftvägarna upp till åtta års ålder. Mycket tyder på långvariga effekter ända upp till 12 års ålder. Ett gammalt flerbostadshus i en småort på landet är kanske ett bra alternativ. Men segregering av småbarnsfamiljer är knappast förenlig med idén om den hållbara blandstaden. (Det finns förstås möjlighet som aktiv konsument att ställa krav på sundare nya bostäder med lågemitterande byggmaterial och inredning). Läs hela inlägget på Hållbar stad

Bild-269

Har spännande seminarium och konferens framför mig. HUT Skåne arrangerar ett seminarium om urban biologisk mångfald. Vad är t ex kreotoper och talkoo? Jag får veta senare idag och återkommer med svaret på bloggen.

Naturvårdsverket avslutar forskningsprogrammet SCARP med en konferens i Stockholm om Frisk luft. Två internationella experter kommer från Storbritannien och Tyskland och berättar om kväve och luftföroreningarnas effekter. Andra föredrag tar upp intressanta ämnen som sot och partiklar, hälsoeffekter från vedeldning samt EU:s nya luftpolicy. Nu gäller det bara att förbereda ett batteri av luftmiljöfrågor när så många experter finns samlade på ett ställe.