arkiv

Etikettarkiv: EPC

Fortsättning från föregående inlägg.


I det 22-våningar höga huset the Heart finns ungefär hälften av lägenheterna i MediaCityUK

Här kommer en sammanfattning av energiprestandan i en av lägenheterna i MediaCityUK där bostadsarean är 30 m2. Uppgifterna är hämtade från energideklarationen (EPC) som utfärdades 22 mars 2010.

Element Description Current performance
Energy Efficiency Environmental
Walls Average thermal transmittance 0.30 W/m²K Good Good
Roof (other premises above)
Floor (other premises above)
Windows Fully double glazed Good Good
Main heating Room heaters, electric Compliant Compliant
Main heating controls Programmer and appliance thermostats Good Good
Secondary heating Room heaters, electric
Hot water Community scheme with CHP Very Good Very Good
Lighting Low energy lighting in 80% of fixed outlets Very Good Very Good
Air tightness Air permeability 8.2 m³/h.m² (assumed) Average Average
       
Current energy efficiency rating B 81  
Current environmental impact (CO2) rating   B 89

Förklaringar och egna kommentarer:
“Thermal transmittance” är värmeförlusterna genom klimatskalet. Ju lägre värde desto bättre. I de svenska byggreglerna anges att väggar inte får ha högre U-värde än 0,18 W/m²K som ett alternativt krav till energianvändning per kvadratmeter uppvärmd golvarea. Ytterväggar i ett hus med riktigt låg energianvändning bör ha ett U-värde på 0,10 W/m²K.

Golv och tak saknar U-värden eftersom bostaden finns i ett flerbostadshus med andra lägenheter både ovanför och nedanför.

Varje byggnadsdel är värderad enligt en skala: Compliant / Average / Good / Very good (uppfyller lagkrav/genomsnittlig/bra/mycket bra).

I den här bostaden använder man tvåglasfönster. Nybyggda hus i Sverige har som standard energieffektiva treglasfönster, ofta gasfyllda isolerglasfönster med lågemissionsskikt.

I England premieras kraftvärmeproduktion, CHP (Combined Heat and Power), dvs samtidig produktion av värme och el. Energislaget anses ha mindre betydelse. I MediaCityUK drivs kraftvärmeanläggningen av naturgas.

Notera att man lägger stor vikt vid energieffektiv fast belysning. I mars 2009 infördes EU en förordning om ekodesign av ljuskällor för att fasa ut vanliga glödlampor som bara omvandlar 10 % av tillförd el till ljus (resten blir värme). I ett hushåll står belysningen för 25 % av hushållselfanvändningen. Det finns en hel del att tjäna på lågenergibelysning som är fem gånger effektivare än de förbjudna glödlamporna.

”Air tightness” är lufttätheten i klimatskalet, dvs golv, väggar och tak. Enheten för luftläckaget i England är m³/h.m², dvs kubikmeter luft per timme och kvadratmeter golvarea. Eftersom man i Sverige mäter antal liter per sekund och omslutande area i klimatskalet (l/s,m²) är det svårt att jämföra. Men jag gjorde en omräkning av luftläckaget i mitt eget hus, Villa Trift 3.0, som uppgick till 1,44 m³/h.m² när huset provtrycktes. Det är känt att engelska hus är dragiga och det verkar som kraven på lufttäthet i nybyggda engelska bostäder inte är särskilt höga.

Fortsättning följer…

Fortsättning från föregående inlägg.

 

Det börjar närma sig slutet på mitt reportage om MediaCityUK, världens första miljöklassade stadsdel (enligt systemet BREEAM Communites). Men jag har blivit lovad klassningsrapporten från BREEAM Assessor och hållbarhetskonsulten Frank Mills senare i veckan. Visst blir man nyfiken på poängen? På vilka områden presterar MediaCityUK bäst? Stadsdelen uppnådde slutbetyget Excellent med 78,94 % av totalt möjliga poäng enligt certifikatet från sept 2009 (Detailed Planning Stage). För Outstanding som är det högsta betyget krävs minst 85 %. Och hur viktas de olika miljöaspekterna? Får antal cykelställ samma poäng som andelen förnybar energi? Ska bli spännande att få djupdyka i klassningsrapporten.

När jag lämnade Stuart Rimmer, projektchefen bakom MediacityUK från Peel Group, kom vi överens om att han skulle skicka mig energideklarationerna för byggnaderna. Jag förväntade mig samma typ av energideklarationer som vi har hemma i Sverige med uppgifter om levererad eller köpt energi i kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. Med uppvärmd menas 10 grader och uppåt.

Energideklarationen är resultatet av ett påbud från EU, direktivet om byggnaders energiprestanda. En av effekterna med införandet av energideklarationer borde rimligen vara att det blir lättare att jämföra energiprestandan mellan medlemsländerna. Men ett EU-direktiv ger utrymme för tolkningar och anpassningar till landets eget regelsystem. Britterna deklarerar inte köpt energi i kWh/m2. I Storbritannien utgår man inte som i Sverige från den faktiska energianvändningen (bränsleförbrukningen av t ex gas, olja, ved,  pellets eller köpt el). Man gör istället en beräkning av energianvändningen per kvadratmeter som sedan vägs samman med energieffektiviteten som i sin tur bygger på bränslekostnaden. Det framräknade värdet ligger på en skala mellan A och G där A innebär högsta energi- och miljöklass precis som märkningen av våra vitvaror.


Obs! Bilden visar endast en mall för energideklarationer i Storbritannien

När sex svårtolkade EPC (Energy Declaration Certificate) för olika byggnader i MedaCityUK hamnade i inkorgen blev jag både överraskad och besviken. Jag har inte lyckats sätta mig in i poängsystemet och viktningen i detalj men det framgår i alla fall hur energieffektiva lägenheterna i MediaCityUK är jämfört med genomsnittet i England och Wales. Betyget för lägenheterna i MediaCity är B (81 av 100 poäng) och genomsnittet är E (46 poäng) enligt EPC:n för MediaCityUK. En A-klassad byggnad med 100 poäng kostar så gott som inget att värma upp och energianvändningen bidrar inte till växthuseffekten. (Undrar om systemet tillåter  klimatkompensation?)


Så här ser de svenska energideklarationerna ut. Inte lika tydlig som energimärkningen av vitvaror. Den ska sitta synlig i trapphuset i alla flerbostadshus. Småhusägare är skyldiga att visa upp en energideklaration vid försäljning och alla nybyggda hus ska energideklareras inom två år efter inflyttning. Numera måste även mäklare visa uppmätt energianvändning i bostadsannonser

Fortsättning följer…