arkiv

Etikettarkiv: Dorte Mandrup

bild-524
Vy mot sydöst från 24:e våningen i hotellet över Norra Vallgatan, Stortorget och S:t Petri kyrka. I våningen ovanför blir det så klart en skybar 

I veckan som gick hade jag turen att få uppleva Malmö Live i verkligheten på ett kombinerat miljöklassningsseminarium och studiebesök arrangerat av Energikontoret Skåne, Fastighetsägarna och Skanska. Att bli guidade och se pågående byggen på nära håll är alltid lärorikt. Eftersom miljöambitionerna är höga i projektet passar det att publicera lite fakta och några unika foton från byggarbetsplatsen på bloggen.

bild-531
Modell framtagen av Malmö stadsbyggnadskontor som finns utställd i Skanskas Visitcenter på bygget

Kvarteret innehåller bostäder, kontor, hotell, konsert- och kongressalar. Alla byggnader uppfyller högsta nivån i Miljöbyggprogram Syd, dvs Malmö och Lunds lokala byggmiljökrav som ställs på byggherrar som blivit anvisad kommunal mark. På energiområdet innebär kraven att bostäderna ska uppfylla passivhuskraven. Malmö Live med konsert, kongress och hotell, men även kontorshuset, uppfyller kraven för LEED Platina. Några exempel på miljöåtgärder: 80 % av takytan har gröna vegetationstak, 500 m2 solceller på övriga takytor, snålspolande kranar, regenererande hissar, laddningsstolpar för elbilar, fågelholkar och 75 st 280 m djupa borrhål förser hela anläggningen med värme och kyla.

bild-528

bild-529

Projektdirektören Staffan Andersson från Skanska berättade bland annat om framtagningen av de specialritade keramikstavar som pryder fasaderna i kulörer hämtade från Malmös byggnadspalett – vitt, gult och rött. Lerbruket som har producerat fasadkeramiken ligger i München. Det tog ett år att komma fram till rätt nyans på den vita keramiken. Varje ny pigmentblandning måste nämligen frosttestas vilket tar en månad.

bild-526

bild-525
Petter Stordalens 25 våningar höga hotell (Choice/Clarion)

Skanska vann tillsammans med Schmidt Hammer Lassen markanvisningstävlingen för hela kvarteter och fick rita Malmö Live – konsert, kongress och hotell. Bostadshusen är ritade av två olika arkitektkontor: Celsing och Vandkunsten. I Vandkunsten byggnad Sopranen monteras 2+2 fönster för att klara både ljud- och energikrav. Tunga fönster med andra ord. Utvändig fast solavskärmning ska förhindra övertemperaturer inomhus på sommaren. Fungerar solskydden slipper de boende att öppna de tunga fönstren för att vädra bort överskottsvärmen. Många fönsterglas ger även sämre dagsljus inne i lägenheten. Det har man kompenserat för genom att öka storleken på fönstren. Det hade varit spännande att få gå på lägenhetsvisning och uppleva dagsljuskvaliteten men nästan alla lägenheter i de påbörjade bostadshusen är redan sålda fast det återstår ett år till inflyttning. Men chansen finns när försäljningen av Celsings byggnad Tenoren startar.

bild-527
Utsikt från 24:e våningen mot väster. Fundament till vindkraftverk högst upp i bild och i förgrunden syns den blivande saluhallen

bild-532
S
å här fantasieggande var miljön i den blivande saluhallen i augusti 2013

bild-530
Utsikt mot norr från 24:e våningen. I skuggan av hotellet uppförs Malmö högskolas nya lokaler ritade av Lundgaard & Tranberg. En celeber samling skickliga danska arkitektkontor står bakom ett expansivt hörn av hamnen. Och alla arkitektkontor tillhör mina favoriter. Läs mer här om MAH:s nya lokaler i kv Niagara

Fortsättning på föregående inlägg. Länk till gåturen utlagd på Google Maps.

Bild-352
Vuggestuen Akvariet på Naestvedgade

11. Vuggestuen Akvariet 2005
Arkitekt Dorte Mandrup. Förskolebyggnad på Naestvedgade 3 i flera plan med takterrass och brant takfall.

Mina intryck: Elegant byggnad men gården var låst! (Jämför med den publika lösningen på gåturens första stopp, Guldberg Byplads.) Förskolor i flera våningar är inte särskilt vanliga i Sverige. Men vid förtätning måste man tänka flera våningar för att hushålla med marken. Ett annat alternativ är mångfunktionella byggnader. Om det finns tillräckligt med utrymme på bottenvåningen kan förskolan placeras i markplan och andra verksamheter eller bostäder ovanför.

Bild-353
V
uggestuen Akvariet på Naestvedgade

12. Vuggestue 2005
Arkitekt Dorte Mandrup. En lägre byggnad med hänsyn till grannarna. Det ursprungliga förslaget var en byggnad i fyra våningar. Byggnaden är helt gatuorienterad med fasadlivet i kvartersgräns till skillnad från förskolan Akvariet som är indragen från gatan. Men här är byggnadsmiljön tät kvartersstad istället för halvtät småhusbebyggelse. Från gatan syns rampen upp till gården på taket som är en integrerad del av byggnaden. Fasadmaterialet är delvis av kanalplast (förmodligen ouppvärmt förråd innanför). Tyvärr tål kanalplasten inte klottersanering. Byggnaden fick kommunens årliga utmärkelse för att den fungerar bra är och arkitektoniskt unik.

Mina intryck: Solljuset i bostäder och på friytor är en viktig må-bra-faktor. Jag har full förståelse för grannarnas synpunkter på byggnadshöjden. Kvarteret är inte mer än ca 40 m djupt och kringbyggt av 5–6 våningshus. Hade förskolan legat i en lika hög byggnad skulle solstrålarna varken träffa gården eller nå lägenheterna på bottenvåningen. Gården är uppskattningsvis 15–20 meter bred, dvs ungefär samma mått som byggnadshöjden på de befintliga husen. För att en kringbyggd gård ska få 5 timmars sammanlagd soltid vid höst- och vårdagjämning på denna breddgrad (55,7° N) krävs att gårdens bredd är åtminstone tre gånger större än byggnadshöjden (ur Byggekologi 2004). Men solen är inte bara en välsignelse. Oskuggade stora glaspartier utan utvändiga solskydd ger ofta höga inomhustemperaturer sommartid. Jag läste att här finns komfortproblem både vinter- och sommartid pga av de stora glaspartierna.

Bild-351
Vuggestuen på Krausevej