arkiv

Etikettarkiv: Astma- och Allergiförbundet

Gissa vad? Vatten, mineraliska pigment, fyllnadsmedel, vegetabiliska bindemedel (lin-, ricin-, och solrosstandolja, dammar och kolophonium-glycerinester), metylcellulosa, quellton, borater, rosmarinolja, eukalyptusolja, alkohol, apelsinolja och lecitin.
Var? På alla innerväggar och innertak i Villa Trift 3.0 förutom i våtrummen.

Svar: Tysk naturhartsfärg från AURO nr 321.

Jag älskar att måla med 321:an som stryks vått i vått. Höganäshem (allmännyttan i Höganäs) är också en nöjd användare enligt butiken som säljer AURO-produkter i Kivik. Den är matt och luktar gott men inte för starkt. Annars hade jag inte valt den eftersom jag är känslig för starka dofter. Färgen innehåller lite apelsinolja för att maskera den naturliga kritdoften. Färgen avger mindre än 10 gram/liter färg direkt från burken. Svanens gränsvärde är 15 g/l och EU tillåter max 30 g/l. Några av de lågemitterande inomhusfärger som Astma- och Allergiförbundet rekommenderar innehåller mindre än 30 g/l. Förbundets gränsvärde är 10 mikrogram/m2,h och mätningen görs 2 veckor efter målning. Läs mer om emissionerna från 321:an i tidigare inlägg.

Bild-275
Be alltid om innehållsdeklarationen för en byggvara. Lecitin är fettämne. Vid målning av lättbetong med en hel del byggfukt ska man undvika färger med proteinämnen.

Vi har bott i huset i 2 ½ år. Med helvita väggar i en matt och något känslig färg är det dags att bättringsmåla vissa särskilt utsatta väggar, t ex i hallen. Men även på ställen med småsprickor i väggspacklet, t ex där elledningar dragits i väggen eller vid någon enstaka balk över fönstren. För att spara pengar och färg valde vi bredspacklade och målade ytor inomhus istället för färg på microlitväv. Underlaget är både lättbetong och gipsskivor. Om budgeten för husbygget varit större hade jag övervägt en ytarmering av glasfiberväv.

Nu är alla småsprickor överspacklade och därefter bestrukna med 321:an. En strykning räcker eftersom färgen har hög täckförmåga. Jag är glad att vi valde en obruten vit direkt från färgburken. Det underlättar vid bättringsmålning eftersom skarvarna mellan nymålade och äldre ytor knappt syns. Kulören i burken är ganska neutralt vit. Närmaste nyans är NCS S 0200-N. Den dras lite mer mot de gult efter ett tag uppe på väggen. Men den blir inte aldrig så gul som NCS S 0502-Y. Sprickbildningen i takvinkeln mellan lättbetongväggen och taket på gavlarna har jag inte brytt mig om att laga med spackel eftersom sprickorna med all säkerhet kommer tillbaka pga av rörelser i trätakstolarna. Sådana sprickor får man leva med i ett lättbetonghus. För oss var fogmassa som gulnar med tiden inget alternativ.

Bild-276

När Eric, målaren på ByggSpecialisten, målade Villa Trift 3.0  våren 2010 började han med att spackla en provyta på väggen. Jag visste sedan tidigare målningsprojekt att AUROS väggfärg 321 kan krackelera ovanpå en del spackelfabrikat om man inte har tid att vänta på fullständig härdning innan man stryker på färgen. En förklaring kan vara att dagens spackel oftast innehåller polymerer. Ett småhusbygge på totalentreprenad medger ingen lång väntetid mellan spackling och målning. Erics spackel fungerade i alla fall bra ihop med färgen.

Bild-277

Bindemedlet i 321:an är naturharts. Färgen består helt av förnyelsebara råvaror och innehåller inga kemiska konserveringsmedel. Färgen är dessutom helt diffusionsöppen vilket underlättar uttorkning. Byggfukten i lättbetongen kan alltså ”vandra” genom färgskiktet. 321:an behåller sin öppenhet oavsett antal färglager medan ett målade ytor av plastfärg blir tätare för varje ommålning enligt personalen i Österlenbutiken i Kivik.

Det förekommer en hel del VOC (Volatile Organic Compunds) eller flyktiga organiska ämnen i inomhusmiljön. Några exempel på flyktiga organiska ämnen är bensen, aceton och formaldehyd. De viktigaste föroreningskällorna är utomhusluften (bl a bilavgaser), byggnadsmaterial, inredning och hushållsprodukter, inomhusaktiviteter som städning och matlagning, utandningsluft och svett från människor. Socialstyrelsen skriver utförligt om Kemiska ämnen i inomhusmiljön, 2006.

Terpener är en grupp kolväten som avges från t ex barrträd, apelsin och citron. Målarfärgen på väggarna och innertaket i Villa Trift 3.0 innehåller en apelsinolja som avger en karaktäristisk doft. Allergikänsliga personer ska nog undvika att använda färgen eller be om att få samma färg utan apelsinolja. Oljan har både en konserverande effekt och den maskerar även dofter från andra nödvändiga ingredienser. Så småningom klingar doften av. Fördelen med den tyska naturhartsfärgen nr 321 från Auro är att den är helt diffusionsöppen och enbart består av förnybara råvaror från växtriket. I Tyskland tillåter man till och med kompostering av färgavfallet. Färgen har tyvärr inte testats av Astma och Allergiförbundet. På förbundets hemsida finns testade färger som rekommenderas för allergikänsliga personer. När man som byggherre står inför ombyggnads- eller nybyggnadsarbeten är det en god idé att fråga tillverkaren om materialet emissionstestats.

I Villa Trift 3.0 ligger linoleumplank på 37 m2.I skafferiet ligger löslagd linoleummatta, 2,4 m2. PVC-mattan Forza finns i två våtutrymmen, 9 m2. I hall och tvättstuga ligger klinker, 9 m2. I resten av huset ligger träparkett av ask, 69 m2. För Marmoleum finns redovisade mätvärden av VOC efter 4 och 26 veckor. Nedan finns två uttdrag från emissionstest för Marmoleum och Forza.


Emissionscertifikat för linoleumgolvet Marmoleum (uttdrag)


Emissoner av VOC från PVC-mattan Forza (uttdrag)

Nu väntar vi med spänning på resultatet från mätningen av VOC i Villa Trift 3.0 1½ år efter inflyttning. En provtagare inklusive mätning från Fenix Environmental kostar 2 000 kr + moms.