arkiv

Månadsarkiv: januari 2012


Villa Trift 3.0 i december 2010

December 2011 var mild och snäll mot plånboken med avsevärt lägre bränsleåtgång än december 2010. I Lund var maxtemperaturen 9,8 grader 27/12. Månadens lägsta temperatur, –5,3 grader, uppmättes på natten till nyårsafton. Den lägsta temperaturen för ett år sedan i december 2010 var så låg som –19,3 grader 22/12! Men nederbördsmängden var rikligare än normalt i december båda åren, 72,5 och 74,9 mm i december 2010 respektive 2011 (i Lund regnar det normalt 65 mm i december). Väderstatistiken är hämtad från Sydsvenskan i januari 2011 och 2012. Men i meteorologisk mening pågår hösten fortfarande i Skåne eftersom det krävs minusgrader minst fem dagar i sträck för att årstiden ska kallas vinter.


Uteluftsintaget till Villa Trift 3.0 finns på gavelspetsen intill vindsluckan. Bilden är tagen kl 8 på nyårsafton 2011 när lufttemperaturen är –4 grader och alla ytor är täckta med ett tunt lager av iskristaller

Årets första blogginlägg borde kanske handla om året som gått, årets största händelse, årets misslyckande, årets bästa och sämsta osv. Men det blir istället en kort rapport om den påbörjade vintermätningen av kvävedioxider (NO2) i Villa Trift 3.0. Den här mätningsperioden omfattar både en inomhus- och utomhusmätning. Jag har skrivit en del i tidigare inlägg om hur halten av NO2 är ett mått på trafikrelaterared föroreningar i utomhusluften. För småhus ställer klassningssystemet Miljöbyggnad krav på mätning av NO2-nivån inomhus i minst ett utsatt vistelserum under minst en vecka under vintern. Fenix Environmental som har levererat provtagarna rekommenderar att man gör mätningar på minst två ställen.

Jag har valt att komplettera inomhusmätningen med en parallell utomhusmätning för att se om de fotokatalytiska takpannorna har en mätbar luftrenade effekt. Innan luften sugs in genom uteluftsintaget har en del av luften passerat takytan. Det finns alltså en möjlighet att takpannorna reducerar mängden kvävedioxider i den inkommande uteluften genom en fotokatalytisk process. Processen kräver ljus och kan bara ske dagtid. Men vintermånaderna är solfattiga. Om ca en månad får vi provsvaren.


En av provtagarna utomhus sitter på den vindutsatta sidan i sydväst 2,80 m över marken


Den andra provtagaren sitter på gaveln på läsidan i sydost ca 3,7 m över marknivån