arkiv

Månadsarkiv: januari 2012


Foto från bygget: av VillaTrift 3.0, solfångarmontage  i april 2010

På trettondagen 6 januari strålade solen hela dagen från klar himmel. Solen värmde botten av ackumulatortanken från 30 till 38 grader under två timmar. I solfångaren på taket var temperaturen som mest 38 grader. Temperaturen i utomhusluften var ca 5 grader men i växthuset fick pelargonerna njuta av 10 grader. I december gick cirkulationspumpen till solkretsen bara en timme. Det stämmer bra med energiberäkningen som redovisar 0 kWh i energiutbyte under december. I januari beräknas däremot solen tända till och ge 13 kWh. Under en sommarmånad är tillskottet däremot så stort som ca 350 kWh.

Solenergifakta för Villa Trift 3.0:
Årligt solenergitillskott (enligt energiberäkningen): 2 357 kWh eller 17,8 kWh/m2 år (större delen går till tappvarmvattnet).
Solfångarmodell: Plana takintegrerade solfångare 6,9 m2. Vitosol 200 F tre moduler (tillverkade av Viessmann).
Ackumulatortank: Nordic Värmeberedare TBA500, mått 700 x 700 x 1960 mm (reshöjd 2 130 mm), isolering 45 mm i sida och 95 mm i topp. 10 m solslinga och 6 kW elpatron.
Tankvolym: 500 liter. Tanken fungerar som ett värmelager för solenergi från solfångaren och bränsleenergi från den vattenmantlade kaminen. En tank ska egentligen vara bättre isolerad men utrymmet i en modern tvättstuga i ett ytsnålt småhus som Villa Trift 3.0 begränsar valmöjligheten. Men spillvärmen kommer till nytta för att torka kläder på torkställningen. Under uppvärmningssäsongen återvinns dessutom spillvärmen av värmeväxlaren i ventilationsaggregatet.

Fler foton från montaget i apriloch maj 2010:


Tillpassningen av takpannorna tog en del tid


Ismail (Solrike Energi) stod för den slutliga installationen tillsammans med Dan (Lundabygdens Rörservice)


Solslingan med 6 m lång isolerad fram- och returledning


Tätningen runt genomföringarna är superviktiga i ett energisnålt och fuktsäkert bygge

Trettondagens inlägg anknyter till förra inlägget om uppgraderingen av kaminen i Villa Trift 3.0. Den ursprungliga tätningen runt kaminens asklåda har successivt lossnat fast. Tätningen runt luckan sitter däremot forfarande bra. Planerade att handla eldfast drevgarn och värmetåligt lim på nätet men upptäckte att Bauhaus hade båda produkterna hemma. Nästa gång, om det inte är lika brådskande, tänker vi beställa varorna på nätet. Företaget Haninge sotning och ventilation har större sortiment (olika bredder på drevgarn) och är betydligt billigare än Bauhaus. Drevgarn 9 mm kostar 55 kr/m i Haninges e-butik medan Bauhaus tar 86 kr/m och säljer endast i 1,5 meters förpackning. Det är dessutom nästan halva priset på limmet (50 kr istället för 89 kr).


Tuben med eldfast lim innehåller 17 ml. Bauhas hade enbart drevgarn med 10 mm diameter (tror att 9 mm hade passat asklådan i vår kamin ännu bättre). Förpackningarna ligger i den nytätade asklådan

På Haninges hemsida finns bra instruktioner för oss som aldrig har tätat en kamin. Men var beredd på att det keramiska limmet kommer först efter att lite halvgenomskinlig vätska har tryckts ut. Ytorna ska vara rengjorda före punktvis applicering av limmet (varannan centimeter). Tryck dit garnet och stäng luckan/asklådan. Öppna efter 5 minuter för att låta torka i öppet läge. Vänta 2–3 timmar med att elda.


Kaminen Zuzia i maj 2011, isolerad och inklädd med hydropanel

När jag tittar tillbaka ett år minns jag 2010 års viktigaste tekniska förbättringsåtgärd: Efter två månaders testkörning i det nybyggda huset Villa Trift 3.0 valde vi att isolera den vattenmantlade kaminen i december 2010. I allrummet står Zuzia i gjutjärn som är den primära värmekällan under uppvärmningssäsongen. Kaminen är egentligen avsedd för inbyggnad men jag valde att testa den som en helt fristående kamin eftersom jag är svag för industriestetik, synlig funktionalitet och lätt åtkomliga installationer vid framtida underhåll. Men vi fick uppleva hur tillverkarens utlovade prestanda, 80 % värme till vattnet och 20 % till luften, inte stämmer om kaminen är oisolerad. Det blev helt enkelt för mycket strålningsvärme som var svår att ta vara på i hela huset. Att höja temperaturen från 20 till 23,5 grader har man mest glädje av i allrummet. Och det är ackumulatortanken som behöver laddas för att radiatorerna ska sprida den vattenburna värmen i alla rum.


Oisolerad Zuzia (foto ProService)

Sedan nästan ett år är kaminen försedd med en förtillverkad plåthuv isolerad med 30 mm stenull. I maj 2010 lyckades jag komma över remsor av 30 mm stenull som precis fick plats innanför plåthuven på kaminens gavelsidor, dvs sammanlagt 60 mm isolering. Samtidigt gjorde PO från Bygg Specialisten en stilig inkädnad av obrännbara fibercementskivor. Skivorna (hydropanel) tillverkas av Ivarsson och är egentligen avsedda för våtrum. Men skivorna har en behaglig ljus färg som glimmar till i vissa vinklar. Nackdelen är den sugande ytan som inte funkar särskilt bra tillsammans med sot. Lösningen blev ett färglöst hydrofoberande slutbehandlingsmedel på siloxanbas från Keim (det finns även lösningsmedelsfria alternativ). Behandlingen fungerar över förväntan. Ytan är avtorkningsbar och smutsavvisande. Numera höjer kaminens strålningsvärme temperaturen i rummet med ca 1,5 grad (från 20 till 21,5 grader) under en kväll med två vedinlägg.


Inklädnad av kaminen i maj 2011


ByggSpecialisten avslutar inklädnaden

Kaminen är miljögodkänd och har en effekt på 15 kW, ca 13 kW till vatten och 2 kW till luft. Ett vedinlägg är 5–7 kg och verkningsgraden 68 %. Nordic Värmesystem som har levererat kaminen säljer numera vattenmantlade vedkaminer med mycket bättre verkningsgrad. Fördelen med Zuzia är att den är lätt att sota och hålla ren invändigt. Ett tunt lager av sot på insidan har större isolerande effekt än man tror. Regelbunden sotning är en förutsättning för att kamminen ska prestera som utlovat och de miljöpåverkande utsläppen blir lägre. En annan fördel är att kaminen rymmer längre vedträn än normalt. Vi har valt 38 mm vedlängd och blandar emellanåt med vedbriketter.

.


Villa Trift 3.0 i december 2010

December 2011 var mild och snäll mot plånboken med avsevärt lägre bränsleåtgång än december 2010. I Lund var maxtemperaturen 9,8 grader 27/12. Månadens lägsta temperatur, –5,3 grader, uppmättes på natten till nyårsafton. Den lägsta temperaturen för ett år sedan i december 2010 var så låg som –19,3 grader 22/12! Men nederbördsmängden var rikligare än normalt i december båda åren, 72,5 och 74,9 mm i december 2010 respektive 2011 (i Lund regnar det normalt 65 mm i december). Väderstatistiken är hämtad från Sydsvenskan i januari 2011 och 2012. Men i meteorologisk mening pågår hösten fortfarande i Skåne eftersom det krävs minusgrader minst fem dagar i sträck för att årstiden ska kallas vinter.


Uteluftsintaget till Villa Trift 3.0 finns på gavelspetsen intill vindsluckan. Bilden är tagen kl 8 på nyårsafton 2011 när lufttemperaturen är –4 grader och alla ytor är täckta med ett tunt lager av iskristaller

Årets första blogginlägg borde kanske handla om året som gått, årets största händelse, årets misslyckande, årets bästa och sämsta osv. Men det blir istället en kort rapport om den påbörjade vintermätningen av kvävedioxider (NO2) i Villa Trift 3.0. Den här mätningsperioden omfattar både en inomhus- och utomhusmätning. Jag har skrivit en del i tidigare inlägg om hur halten av NO2 är ett mått på trafikrelaterared föroreningar i utomhusluften. För småhus ställer klassningssystemet Miljöbyggnad krav på mätning av NO2-nivån inomhus i minst ett utsatt vistelserum under minst en vecka under vintern. Fenix Environmental som har levererat provtagarna rekommenderar att man gör mätningar på minst två ställen.

Jag har valt att komplettera inomhusmätningen med en parallell utomhusmätning för att se om de fotokatalytiska takpannorna har en mätbar luftrenade effekt. Innan luften sugs in genom uteluftsintaget har en del av luften passerat takytan. Det finns alltså en möjlighet att takpannorna reducerar mängden kvävedioxider i den inkommande uteluften genom en fotokatalytisk process. Processen kräver ljus och kan bara ske dagtid. Men vintermånaderna är solfattiga. Om ca en månad får vi provsvaren.


En av provtagarna utomhus sitter på den vindutsatta sidan i sydväst 2,80 m över marken


Den andra provtagaren sitter på gaveln på läsidan i sydost ca 3,7 m över marknivån